خبرهای پژوهشی بهداشت عمومی
خبرهای پژوهشی حوزه بهداشت عمومی
 
 
 

1-   بررسی وضعیت آگاهی، خودکار آمدی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند

میانگین نمره آگاهی افراد 67 /5 ±47/16 بود. همچنین 35 درصد افراد دارای آگاهی مناسب و 19 درصد آگاهی نامناسب داشته اند. میانگین نمره خودکارآمدی افراد 59/52 ±17/138 و میانگین نمره خودمراقبتی 45/21 ±15/55 بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین خودکارآمدی و آگاهی، خود مراقبتی و آگاهی و همچنین خودکار آمدی و رفتارهای خودمراقبتی ارتباط معنی داری وجود دارد. بالاترین سطح ارتباط، بین خودکارآمدی و خودمراقبتی مشاهده شد.

 

2-عنوان : دختران نوجوان و مهارت های زندگی بر پایه تئوری شناخت اجتماعی "یک مطالعه کیفی "

مضامین استخراج شده از این مطالعه شامل سه درون مایه اصلی عوامل محیطی ، عوامل رفتاری ، عوامل فردی می باشد . درون مایه عوامل محیطی شامل طبقات تاثیرگذارنده های بین فردی و دسترسی به منابع و امکانات ، درون مایه عوامل رفتاری شامل مهارت و درون مایه عوامل فردی شامل طبقات ویژگی های شخصیتی ، نگرش ، خودکارآمدی درک شده ، دانش و انتظار پیامد شناسایی شد.

 
 
 

3-عنوان : مهارت های زندگی و عزت نفس در دختران نوجوان

 بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد روابط بین فردی با 99 /2 ± 07/15  و کمترین نمره مربوط به بعد حل مسئله 53/3 ± 09/12 می باشد و میانگین نمره کل مهارت های زندگی 80/26 ±23/138می باشد. میانگین نمره عزت نفس 41/4± 98/4 می باشد . آزمون همبستگی نشان داد که بین مهارت های زندگی و عزت نفس ارتباط معنی داری وجود دارد .

 
 

4-عنوان : تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری شناختی اجتماعی بر وضعیت مهارت‌های زندگی نوجوانان دختر شهر بیرجند

میانگین نمره کل مهارت‌های زندگی در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله به ترتیب 43/28 ± 47/124 و 85/25 ± 35/148 و در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب 10/34 ± 4/142 و 95/13 ± 79/139 بوده است. میانگین نمره درهمه ابعادمهارت‌های زندگی درگروه مداخله،بطورمعناداری افزایش داشته است.آموزش ابزاری قدرتمند برای توانمند سازی نوجوانان است . مداخله آموزشی کنترل خشم و استرس مبتنی برتئوری شناخت اجتماعی بر مهارت های زندگی موثر است.آموزش هریک از مهارت های زندگی می تواند بر ارتقای وضعیت سایر مهارت ها تاثیر داشته باشد. 

 
 
 

5- عنوان : پیش بینی کننده های رفتار خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر بیرجند و یزد

مقایسه شاخص میانگین آگاهی ، خودکارآمدی و خودمراقبتی و حمایت اجتماعی درک شده در دوشهر بیرجند و یزد نشان داد که بین متغییرها در دوشهر تفاوت زیادی وجود ندارد . اثر حمایت اجتماعی با مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار خودمراقبتی در شهر بیرجند تاثیر بیشتری داشت.

 
 
 

6- داستان گویی ، روشی نوین برای توانمند سازی مادران در زمینه پیشگیری از حوادث کودکان

هر دو روش  داستان گویی و خودآموز نمره توانمندی مادران را افزایش داد اما میانگین تغییرات نمره سه ماه بعد نسبت به سه ماه قبل و بلافاصله بعد از آن در دو روش روش متفاوت بود و داستان گویی توانست اثر بخشی بیشتری برای ارتقای توانمندی مادران داشت. 

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/01
تعداد بازدید:
1115
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal