خبرهای پژوهشی مرکز
خبرهای پژوهشی مقالات
 
 
 

 عنوان مقاله:

Synthesis of FeNi3/SiO2/CuS magnetic nanocompositeas a novel adsorbent for Congo Red dyeremoval

رنگ­ها یکی از مهمترین آلاینده ­های ناشی از پساب­های صنعتی مانند صنعت کاغذ و نساجی می­باشند که اثر مخربی در محیط زیست دارند. یکی از انواع این رنگزاها کنگورد (CR) است. کنگورد به ­صورت پودر قرمز قهوه ­ای رنگی می­باشد که به­ عنوان جوهر بیولوژیکی و شناساگر اسید- باز بکار می‌رود این رنگ در محلول‌های بازی، سرخ و در محلول‌های اسیدی آبی رنگ است. میل شدید کنگورد به ­سمت الیاف سلولز باعث شده تا در صنعت نساجی به­ طور گسترده از آن استفاده نمایند. پساب حاصل از صنایع چاپ، نساجی، پلاستیک و کاغذ حاوی مقادیر بالایی از رنگ سمی کنگورد است. کنگورد یک رنگ سمی می­باشد که باعث تحریک جدی چشم، پوست، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی و دستگاه تنفسی می­شود، لازم به ­ذکر است که این رنگ سرطان­ زا و جهش ­زا می­باشد. در بسیاری از کشورها استفاده از آن در صنایع ممنوع شده است اما هنوز به ­طور گسترده ­ای در چندین کشور مصرف می­شود. این پژوهش یک نوع مطالعه تجربی- کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی در جریان ناپیوسته (Batch) با هدف سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی در جذب رنگ کنگورد از محلول­های آبی انجام گرفته است. دراین پژوهش، ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی FeNi3/SiO2/CuSسنتز گردید و با استفاده از تکنیک­های تخصصی مشخصه ­یابی شد. در ادامه اثرمتغیرهای مختلفی شاملpH (11-5)، زمان تماس (200-5 دقیقه)، غلظت­های مختلف رنگ کنگورد (60-10 میلی گرم بر لیتر)،جرم جاذب (2-0/2 گرم بر لیتر) ودمای محلول (50-5 درجه سانتی گراد) برکارایی فرآیندجذب رنگ بررسی شد. سپس میزان جذب آن­ها توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر UV در طول موج 497 نانومتر قرائت گردید. درنهایت داده ­ها با ایزوترم­های لانگمویر و فروندلیچ و همچنین سینتیک ­های شبه ­درجه اول وشبه ­درجه دوم و معادلات ترمودینامیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بیشترین درصد جذب در مدت زمان 200 دقیقه، با غلظت اولیه رنگ برابرmg/L 30 و دوز جاذب g/L 2  درpH=5 ، 100% بدست آمد. بر­اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که جذب رنگ­ کنگورد از ایزوترم لانگمویر و همچنین سینتیک شبه ­درجه دوم تبعیت می­کنند. نتایج بررسی دما و ترمودینامیک فرایند نشان داد که مقادیر ΔG منفی می­باشد و همچنین مقادیر ΔS (59/08) و ΔH (13/04) مثبت است که نشان دهنده خود به ­خودی و گرماگیر بودن فرایند جذب رنگ مورد نظر می­ باشد. بعلاوه فرآیند جذب مورد نظر از مدل ایزوترم لانگمویر و سینتیک سرعت واکنش شبه­ درجه اول پیروی نموده است.

با توجه به ­ظرفیت جذب بالای نانوکامپوزیت سنتز شده و همچنین سنتز آسان آن می­توان از این جاذب به­ عنوان یک جاذب موثر جهت حذف رنگ­ کنگورد استفاده نمود.

 
 
 
 
 
 
 
 عنوان مقاله:
Quick adsorption followed by lengthy photodegradation using FeNi3@SiO2@ZnO: A promising method for complete removal of penicillin G from wastewater

استفاده روزافزون از ترکیبات آنتی بیوتیک و متابولیت آنها منجر به آزاد شدن باقی مانده های زیادی در محیط شده است. آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی به دلیل مصرف زیاد آن ها در درمان عفونت های باکتریایی دارند. اخیرا حضور آنتی بیوتیک ها در محیط زیست به دلیل تاثیرات آنها بر سلامت و محیط زیست مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این ترکیبات در غلظت های بالا (ppm) در فاضلاب های بیمارستانی، غلظت های پایین تر (ppb) در فاضلاب شهری و همچنین در غلظت های بسیار پایین (ppt) در منابع آب سطحی شناسایی می شوند. اثرات سمی آنتی بیوتیک ها بر روی انسان و اکوسیستم، و تجزیه زیستی کم آن ها باعث افزایش نگرانی نسبت به تاثیر داروها بر منابع آب می شود. در این میان، پنی سیلین G که متعلق به گروه آنتی بیوتیکی β-lactam است به دلیل سمیت و هزینه کم به طور گسترده ای استفاده می شودفرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) برای تخریب آلاینده های آلی سمی و زیست محیطی فاضلاب های صنعتی بسیار مورد توجه هستند. در میان روش های اکسیداسیون پیشرفته، تخریب فوتوکاتالیستی از لحاظ کارایی آسان، هزینه کم، پایدار و توانایی تثبیت کانی سازی آنتی بیوتیک به CO2 و H2O در شرایط خفیف 2 برتر است. در میان کاتالیست های مختلف، فوتوکاتالیست های نیمه هادی 3 کارایی بسیار خوبی برای تخریب آلاینده های آلی و غیر آلی دارند. در این میان، اکسید روی (ZnO) و دی اکسید تیتانیوم (TiO2) به طور گسترده ای در فرایندهای تجزیه مورد استفاده قرار می گیرد. سطوح انرژی باند ظرفیت و باند هدایت ZnO مشابه TiO2 است. اما، در مقایسه با TiO2، ZnO به راحتی در دسترس است و همچنین کسر بزرگتری از طیف خورشیدی را جذب می کند و دارای فعالیت فوتوکاتالیستی بالایی است.اما با توجه به همه مزایای اشاره شده در مورد فرایند فتوکاتالیست، جداسازی کاتالیست از آب تصفیه شده، به ویژه از حجم زیادی از آب، یک روند مشکل است. استفاده از فرایندهای معمول جداسازی کاتالیست مانند ته نشینی 4 و سانتریفوژ کردن به علت نیاز به مدت زمان طولانی و همچنین محدودیت های فنی، در مقیاس صنعتی دشوار است. در این راستا، نانومواد مغناطیسی به عنوان یک انتخاب ایده آل برای حل مسئله جداسازی کاتالیست پدیدار شده است.نانوذرات FeNi3 به دلیل غیر سمی بودن، کارامد بودن و قابل بازیافت بودن آن ها کاربرد زیادی دارند.لذا در این پژوهش پس از سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی FeNi3/SiO2/ZnO (FNSZO) به بررسی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک پنی سیلین G در محلول های آبی زیر نور مرئی با استفاده از پارامترهای مختلف اثرگذار بر این فرایند شامل pH، دوز کاتالیست، غلظت PEN G، غلظت H2O2 و زمان تماس پرداخته شد.

 
 
 

 عنوان مقاله:

Photocatalytic performance of a nickel ferrite/chitosan/bismuth(III) oxyiodidenanocomposite for metronidazole degradation under simulated sunlight illumination

نیتروامیدازول ها قابلیت حلالیت بالا، تجزیه بیولوژیکی کم، سمیت زیاد و مشخصات سرطان زایی و جهش زایی بالایی دارند. این ویژگی ها نیتروامیدازول ها را به دلیل پایداریشان در آب، ترکیبات بالقوه خطرناک ساخته است. بر اساس آمار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IRAC=(International Agency for Research on Cancer، شواهد کافی جهت سرطان زایی مترونیدازول بر حیوانات موجود است چرا که این آنتی بیوتیک سبب آسیب به DNA در لنفوسیت­ها می شود، اما سرطان زایی آن بر روی انسان علی رغم وجود برخی از مطالعات و تحقیقات که تایید کننده این امر است، به دلیل ناکافی بودن حجم نمونه، کم بودن زمان مطالعه و نیز با توجه به حساسیت فردی افراد به این دارو هنوز اثبات نشده و نیازمند مطالعات بیشتری می باشد. به این دلایل نیتروامیدازول ها میکرو آلاینده های آب نوظهور در نظر گرفته می شوند. این دارو حجم توزیع بزرگی دارد و به تمام بافت­ها به­ خوبی منتشر می­شود. مترونیدازول در کبد متابولیزه می گردد و 80-60% دارو از راه کلیه دفع می­شود که حدود 85% این مقدار بصورت دست نخورده است. 12-6% دارو نیز بصورت متابولیت غیر‌فعال از مدفوع دفع می­شود. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مترونیدازول را میتوان به صورتی که در جدول 1 آمده است بیان نمود. این پژوهش یک مطالعه تجربی بوده که در مقیاس آزمایشگاهی و در دمای محیط با هدف بررسی کارایی نانوکاتالیست مغناطیسی FeNi3/Chitosan/BiOI جهت تخریب مترونیدازول در حضور نور خورشید شبیه ­سازی شده در محیط­ های آبی صورت گرفته است. در این تحقیق ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید FeNi3/Chitosan/BiOI سنتز گردید و ریخت ­شناسی و دیگر خصوصیات نانوکاتالیست تولیدشده بااستفاده آنالیزهایXRD ،FESEM، TEM ، FTIR، VSMمشخصه­ یابی شد. عوامل مؤثر برحذف مترونیدازول توسط نانوفتوکاتالیست مورد نظر، شامل pH (3و5و7و9و 11)­، زمان تماس(5 تا 200) دقیقه، غلظت اولیه آلاینده ( mgL-110-30)، دوز نانوکامپوزیت(gl-1 0.1 - 0.005) مطالعه شدند. همچنین میزان کارایی و استفاده مجدد از نانوکامپوزیت سنتز شده در حذف مترونیدازول در 6 سیکل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد حذف مترونیدازول در pH=7 صورت می­گیرد و با  افزایش دوز نانوکاتالیست درصد حذف کاهش می­یابد به ­طوریکه دوز بهینه نانوکامپوزیت 0.04 گرم بر لیتر انتخاب گردید. بعلاوه با افزایش غلظت اولیه آلاینده درصد حذف کاهش می­یابد. یافته­ ها گویای آنند که که بعد از 6 سیکل کارایی نانو کاتالیست، کاهش قابل ملاحظه ­ای نداشته به­ طوریکه راندمان حذف از اولین سیکل تا آخرین سیکل حدود 7% کاهش را نشان داد. همچنین با انجام آنالیز بررسی با یپروداکت­های تولید شده از تخریب مترونیدازول در این فرآیند مشخص شد که هرچه از زمان واکنش می­گذرد ترکیبات حلقوی شکسته شده و جای خود را به ترکیبات خطی و نهایتا آب، دی اکسید کربن و آمونیاک میدهند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، میتوان نتیجه گرفت که فرآیند فتوکاتالیستی FeNi3/Chitosan/BiOI جهت حذف مترونیدازول از محیط­ های آبی کارایی مناسبی را دارد.

 
 
 

 عنوان مقاله:

Magnetically recoverable nickel ferrite coated with CuSnanocomposite fordegradation of metronidazole in photocatalytic and photo fenton like processes

آنتی بیوتیک ها آلاینده های پایدار، قابل تجمع پذیر زیستی و ترکیبات فعال زیستی می باشند که حتی در غلظت های پایین در محدوده (ng-µg) در لیتر نیز اثراتی را بر روی میکرواورگانیسم ها داشته اند. آنتی بیوتیک های استفاده شده در بدن انسان معمولا تا حدودی متابولیزه می شوند، به طوری که 30 تا 90% آنها از ادرار یا مدفوع بدون تغییر دفع و آنتی بیوتیک های باقی مانده به تصفیه خانه های فاضلاب شهری تخلیه می شوند. از آنجا که حذف این ترکیبات توسط تصفیه خانه های متداول فاضلاب اغلب ناقص می باشند مقدار قابل توجهی از این ترکیبات به داخل محیط رها می شوند. مترونیدازول مشتقی از نیتروامیدازول ها است و یک داروی موثر در درمان عفونت های ناشی از تک یاخته های بی هوازی، ژیاردیازیس، آمیبیازیس، بالانتیدیازیس و همچنین در برابر اورگانیسم های وینسنت می باشد.این دارو یکی از 100 داروی تجویز شده شایع در آمریکا و یکی از 10 دارو با فرکانس تجویز بالا در دوران بارداری است. علاوه بر این مترونیدازول تنها نیتروامیدازول گنجانده شده در لیست داروهای ضروری WHO می باشد که تجمعی از این دارو را در اورگانیسم های حیوانی، در آبهای پرورش ماهی و به خصوص در پساب صنایع گوشت تولید کرده است. هدف ازاین مطالعه بررسی کارایی فرایندهای فتوکاتالیستی و شبه-فنتون فتوکاتالیستی با استفاده از نانوکامپوزیت  FeNi3/SiO2/CuSدر حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول ازمحلول­های آبی در حضور نور UV می­باشد. دراین مطالعه ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی مورد نظر سنتز شد و ویژگی­های آن با استفاده تکنیک های مختلف تعیین گردید. سپس کارایی آن به عنوان کاتالیست در فرایندهای تخریب فتوکاتالیستی و شبه-فنتون فتوکاتالیستی مترونیدازول مورد بررسی قرار گرفت که در این بررسی، تاثیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی مختلف (شامل غلظت اولیه مترونیدازول، دوز نانوکامپوزیت، غلظت پر اکسید هیدروژن (H2O2)، زمان تماس و pH) بر فرآیند تخریب بررسی گردید. نتایج نشان داد، حداکثر راندمان حذف برای مرحله تخریب فتوکاتالیستی زمان تماس 200 دقیقه،pH=7 ، غلظت آلاینده: mg/L20، مقدار کاتالیست: g/L0/01 و در مرحله فتوکاتالیستی شبه- فنتون در شرایط بهینه pH=7، دما 180 درجه سانتی گراد، غلظت آلاینده 20 میلی گرم بر لیتر، دوز 0.02 گرم بر لیترو غلظت پر اکسید هیدروژن 150 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات بازیابی و استفاده مجدد کاتالیست نشان داد که نانوکامپوزیت سنتز شده توانایی بازیابی و استفاده مجدد بسیار بالایی را دارد به طوری که کاهش راندمان تخریب آلاینده بعد از 6 سیکل متناوب تنها 0/05% بود. به علاوه در مرحله تخریب فتوکاتالیستی شبه فنتون تفاوت درصد تخریب کاتالیست در بین سیکل­ها بسیار ناچیز است به طوریکه از اولین سیکل تا آخرین سیکل 2/84% درصد کاهش را نشان داد. بنابراین با توجه به کارایی بالای نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده در فرایندهای فتوکاتالیستی و فتوشبه فنتون هتروژنوس تخریب مترونیدازول و همچنین قابلیت بالا استفاده مجدد و جداسازی راحت آن، می­تواند به عنوان کاتالیزور مناسبی در حذف و تخریب آلاینده ­های آلی مقاوم دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
 

 عنوان مقاله:

FeNi3@SiO2@CuS magnetic nanocomposite: synthesizing, characterization, and application for methylene blue adsorption
این پژوهش یک نوع مطالعه تجربی- کاربردی است که در مقیاس پایلوت و آزمایشگاهی در جریان ناپیوسته انجام گرفته  است. دراین پژوهش، ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی FeNi3/SiO2/CuS سنتز و مشخصه یابی شد. در ادامه اثرمتغیرهای مختلفی شامل pH، زمان تماس، غلظت­های مختلف رنگ متیلن ­بلو، جرم جاذب ودمای محلولبرکارایی فرآیندجذب رنگ بررسی گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بیشترین درصد جذب در مدت زمان 180دقیقه، با غلظت اولیه رنگ برابر mg/L  20 و دوز جاذب g/L 2 در  12= pH ،  85/21% بدست آمد. بر­ اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که جذب رنگ­ متیلن ­بلو از ایزوترم لانگمویر و همچنین سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می­کنند. نتایج بررسی دما و ترمودینامیک فرایند نشان داد که مقادیر ΔG منفی می­باشد و همچنین مقادیر ΔS(64/97) و (0664/0)ΔH مثبت است که نشان دهنده خود به ­خودی و گرماگیر بودن فرایند جذب رنگ مورد نظر می­باشد. بعلاوه فرآیند جذب مورد نظر از مدل ایزوترم لانگمویر و سینتیک سرعت واکنش شبه درجه اول پیروی نموده است. با توجه به ظرفیت جذب بالای نانوکامپوزیت سنتز شده و همچنین سنتز آسان آن می­توان از این جاذب به ­عنوان یک جاذب موثر جهت حذف رنگ­ متیلن­ بلو استفاده نمود.
 
 
 

 عنوان مقاله:

Fabrication of novel magnetic CuS/Fe3O4/GO nanocompositefor organic pollutant degradation under visible light irradiation

مواد رنگی بر­اساس ساختار شیمیایی به دسته­ های گوناگون آزو، آنتراکینون، زانتین، آکریدین، فلاوین، فتان سیانین و... تقسیم می­شوند. از بین رنگ­های موجود، رنگ­های آزو بیشترین فراوانی را دارند. متیلن­ بلو یک رنگ کاتیونی، آزو با فرمول ملکولیC16H18N3CIS  و وزن ملکولی g/mol 319/85می­باشد. این رنگ در صنایع مختلف از جمله کاغذ، لوازم آرایشی، مواد غذایی، پلاستیک، نساجی، داروسازی، چرم و غیره کاربرد دارد. همچنین به ­طور وسیعی در صنایع نساجی جهت رنگ­رزی پارچه ­های پشمی، کتانی و ابریشمی مورد استفاده قرار می­گیرد. بعلاوه متیلن ­بلو قبلاً در درمان موارد مت هموگلوبینمی(مانند مسمومیت با سیانید) استفاده می‌شد، اخیراً نیز در درمان آلزایمر نیز مطرح شده‌است. همچنین فرم خوراکی آن در دندانپزشکی برای تشخیص مناطق دارای پلاک میکروبی دندان و نیز در تشخیص فیستول در جراحی استفاده می‌شوداگرچه متیلن­ بلو به ­عنوان یک عامل خطرناک در نظر گرفته نمی­ شود ولی می­تواند باعث عوارضی از جمله سوختگی چشم، سوزش معده، روده و پوست گردد. همچنین مواجهه شدید با این رنگ می­تواند باعث مشکلاتی در تنفس، زردی، نکروز بافت، تهوع، استفراغ، تعریق شدید، سیانوز، آشفتگی ذهنی، اختلالات قلبی عروقی مثل فشارخون بالا، اختلال در سیستم عصبی مرکزی مثل: سرگیجه، تب، سردرد، دل درد و کم خونی گردد. بنابراین، حذف این نوع رنگ­ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر از Fe3O4 و گرافن اکسید به منظور جداسازی و بهبود خواص فتوکاتالیستی سولفید مس استفاده شد. مشخصه یابی نمونه ها با استفاده از پراش اشعه ایکس، طیف سنج فوریه مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه مغناطیس سنج انجام شد و عملکرد فتوکاتالیستی کامپوزیت ها در حذف رنگ متیلن بلو تحت تابش نور مرئی توسط روش اسپکتوفتومتری UV-vis ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان دهنده سنتز موفق نانوکامپوزیت CuS/Fe3O4/GO است. همچنین نتایج حاکی از آن است که استفاده همزمان از GO و Fe3O4 فعالیت فتوکاتالیستی را به صورت قابل توجهی بهبود می بخشد به طوری که در مدت 80 دقیقه پرتودهی، امکان دستیابی به تخریب 90 درصد از ماده رنگزا امکان پذیر می شود. به علاوه قابلیت بازیافت مغناطیسی نانوکامپوزیت سنتز شده در این مطالعه در تخریب فتوکاتالیستی متیلن آبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از چهار بار استفاده از نانوکامپوزیت، کاهش 10 درصدی در عملکرد فتوکاتالیستی نمونه مشاهده شد.

 
 

 عنوان مقاله:

Efficient oxidation/mineralization of pharmaceutical pollutants using a novel Iron (III) oxyhydroxide nanostructure prepared via plasma technology: Experimental, modeling and DFT studies

در این پژوهش، نانوساختار جدید اکسید هیدروکسید آهن (لیمونیت) با کارایی بالا، با سایت های واکنش دهنده سطح بهبود یافته، سازگار با محیط زیست، به عنوان پیش ساز روش پلاسما تهیه شد. نمونه های لیمونیت طبیعی و تیمار شده با پلاسما توسط آنالیزهای تخصصی مشخصه یابی شدند تا سنتز موفقیت آمیز تأیید گردید. به علاوه در این مطالعه، طراحی مرکب مرکزی (CCD) و شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. سرانجام، از مطالعات نظریه عملکرد چگالی (DFT) برای معرفی معقول ترین مسیر تخریب آلاینده، سایت های واکنشی و محصولات جانبی استفاده شد. این تحقیق بینش جدیدی در زمینه بهبود مطالعات تصفیه فاضلاب با ترکیبی از آزمایش و شبیه سازی رایانه ای فراهم نمود و نتایج به دست آمده نشان داد که لیمونیت تیمار شده با پلاسما نسبت به لیمونیت طبیعی بالاترین عملکرد کاتالیزوری و کانی سازی را دارد.

 
 
 
 

عنوان مقاله:

Complete degradation of tamoxifen using FeNi3@SiO2@ZnO as a photocatalyst with UV light irradiation: A study on the degradation process and sensitivity analysis using ANN tool

شبکه های عصبی مصنوعی با الهام از سلولهای عصبی بیولوژیکی در مغز انسان، کاربردهای گسترده ای در پیش بینی، مدل سازی، تعیین الگوی ارتباط متغیرها و طبقه بندی آن ها دارند. این مدل ها در مقایسه با مدل های متداول مانند RSM راه حل های بهتر و معقول تری با حداقل مربعات و ضریب همبستگی بالادر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته و تصفیه بیولوژیکی بی هوازی، فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی، تصفیه آب و ... هستند. لذا در این مطالعه بر آن شدیم در پیش بینی و مدل سازی اثر بخشی حذف تاموکسیفن از Multilayer feedforward back-propagation neural networks به عنوان یکی از پرکاربردترین و قویترین شبکه های عصبی استفاده نماییم. نتایج این مطالعه نشان داد، شبکه عصبی روند مناسبی را در پیش بینی میزان حذف تاموکسیفن با استفاده از متغیرهای زمان تماس، pH و غلظت آلاینده داشته است.

 

عنوان مقاله:

Adsorption - photocatalytic processes  for  removal of  pentachloro phenol ontaminant using  FeNi3/SiO2/ZnO  magnetic  nanocomposite under simulated solar light  irradiation

یکی از آلودگی هایی که در حال حاضر محیط زیست با آن روبرو می باشد وجود ترکیبات آلی مقاوم در فاضلاب صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی و پتروشیمی است. پنتاکلروفنلیک ترکیب آلی و از مشتقات فنلی است که دارای تعداد زیادی کلر بر روی حلقه بنزنی میباشد و در دسته آلاینده های مقاوم است که حتی در غلظتهای پایین هم دارای اثرات زیان آور بر روی انسان، حیوانات و گیاهان می باشد. همچنین قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض پنتاکلروفنل می تواند به مسمومیت منجر شود که دارای کشندگی بالایی است و می تواند به کبد، کلیه، پوست، خون، ریه ها، سیستم عصبی، معده، روده و دستگاه گوارش صدمه بزند و در نهایت می تواند منجر به مرگ شود. با توجه به موارد فوق لزوم حذف این آلاینده از آب و فاضلاب بیشتر اهمیت پیدا می کند. مطالعه حاضر با هدف سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی جدید FeNi3/SiO2/ZnO و کاربرد آن در حذف پنتاکلروفنل از محیط های آبی تحت تاثیر نور خورشید و متغیرهای مختلف از جمله pH، دوز نانوکامپوزیت و غلظت اولیه آلاینده انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که در شرایط بهینه3 = pH، دوز نانوکاتالسیت برابر 0.5 گرم بر لیتر، زمان 180 دقیقه و غلظت اولیه آلاینده 10 میلی گرم بر لیتر، کارایی فرایند تخریب فوتوکاتالیستی 100 درصد بود. همچنین آزمایش پایداری و استفاده مجدد نانوکامپوزیت مغناطیسیFeNi3/SiO2/ZnO در 5 سیکل انجام شد و نشان داد که بازده آن کاهش چندانی نداشته و می تواند بارها در فرایند حذف آلاینده مورد نظر مورد استفاده قراربگیرد. بنابراین با توجه به کارایی بالای نانوکامپوزیت مغناطیسی جدیدFeNi3/SiO2/ZnO در فرایند فتوکاتالیستی تخریب پنتاکلروفنل و همچنین سنتز نسبتا ساده و جداسازی راحت آن با آهنربای N42، می تواند بعنوان کاتالیزور مناسبی در حذف و تخریب آلاینده های آلی مقاوم دارویی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و برروی نمونه های سنتتیک انجام شده و نتایج خوبی داشت، بهر حال بهتر است مطالعات بعدی در مقیاس پایلوت جهت فاضلاب واقعی انجام شود.

 
 
 
 

عنوان مقاله:

Adsorption of Cr(VI) ions onto powdered activated carbonsynthesized from Peganumharmala seeds by ultrasonic waves Activation
کربن فعال به محدوده وسیعی از مواد بی شکل با پایه کربنی گفته میشود که همگی دارای تخلخل بالا هستند. از جمله کاربردهای این ماده در جذب از فاز مایع می توان به تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه پساب و غیره اشاره نمود. مواد اولیه مختلفی را می توان بعنوان ماده خام برای تولید این محصول بکار گرفت که از میان آن ها مواد خام سلولزی نظیر چوب، پوست نارگیل، هسته میوه ها و سایر ضایعات کشاورزی، مواد خام کربنی نظیر زغال سنگ، کک نفتی، قیر و مواد خام پلیمری شامل ضایعات انواع لاستیک ها و پلاستیک ها را می توان نام برد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از مزایا و پتانسیل های امواج اولتراسونیک برای اولین بار در فرایند فعالسازی کربن فعال استفاده شد. به منظور تعیین کاربردی بودن کربن فعال تولیدی در حذف آلاینده های محیطی، از کروم شش ظرفیتی به عنوان یک مدلی از آلاینده های موجود در محیط های آبی استفاده گردید. فرایند جذب حدوداً پس از 20 دقیقه به حالت تعادل رسید و از آن زمان به بعد با افزایش کمی رو به رو بود، به طوری که در 80 دقیقه به نهایت خود رسید. میزان جذب کروم شش ­ظرفیتی شدیداً وابسته به pH محلول بوده و نتیجه حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که بالاترین درصد حذف کروم در pH برابر 2 بوده است. همچنین با افزایش غلظت کروم شش ­ظرفیتی در محلول، میزان جذب کاهش یافت. ضمناً مشخص گردید که با افزایش دوز جاذب و سرعت اختلاط، میزان درصد حذف افزایش می­یابد که این امر ناشی از در دسترس ­بودن سطح بیشتری از جاذب و افزایش برخوردهای مؤثر بین یون­های کروم و جاذب است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که می­توان از جاذب کربن فعال دانه اسپند به عنوان یک جاذب مؤثر و کم­ هزینه و در عین حال قابل دسترس برای حذف کروم شش ­ظرفیتی از فاضلاب استفاده نمود.
 
 عنوان مقاله:

Prevalence of anemia and associated factors among the elderly population in South Khorasan, Birjand, 2019

یافته های مطالعه ارتباط کم خونی را با برخی از عوامل خطر و بیماری­ها نشان داد. کم خونی در گروه های سنی سالمندی اغلب کم و دیر تشخیص داده می­شود. از این رو، شناسایی زیرگروه های در معرض خطر کم خونی و عوامل خطر مرتبط با آن در گروه های سالخورده از اهمیت فوق العاده ­ای در جلوگیری از پیامدهای نامطلوب برخوردار است.

 
 

عنوان مقاله:

Investigating Preventive Behaviors Toward COVID-19 Among Iranian People

یافته های مطالعه نشان داد بین متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و رفتارهای پیشگیرانه با COVID-19 رابطه معناداری وجود دارد. رفتارها نقش مهمی در تأمین و ارتقاء سلامت دارند و برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی، افراد باید دستورالعمل­های پیشگیری را به درستی دنبال کنند. بنابراین طراحی مداخلات آموزشی و حمایتی برای بهبود سطح فعالیت بدنی و انجام رفتارهای پیشگیری از ویروس کرونا تمرکز بیشتر بر روی مردان، افراد بی سواد و وضعیت اقتصادی ضعیف از اهمیت بالایی برخوردار است.

 
 
عنوان مقاله:
Crossroad between Obesity and Gastrointestinal Cancers: A Review of Molecular Mechanisms and Interventions

 در این مطالعه مکانیسم های مختلفی شامل مکانیسم های مولکولی مرتبط با چاقی با سرطان های دستگاه گوارش از جمله مری، معده، روده بزرگ و سلولهای کبدی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، در این مطالعه مداخلات اختیاری مانند محدودیت رژیم غذایی و ورزش که ممکن است پیشگیرانه یا درمانی باشد، مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ های مطالعه  نشان داد چاقی در پاتوژنز و توسعه سرطان­های دستگاه گوارش موثر است که معمولاً به طور متقابل عمل می­کنند. بنابراین، به نظر می­رسد ضروری است که سازمان­های بهداشتی و دولت ها با اتخاذ سیاست­های پیشگیرانه مناسب برای چاقی، از بار سرطان­های دستگاه گوارش بکاهند.

 
 
 
 
عنوان مقاله:
Breast cancer screening behavior and its associated factors in female employees in South Khorasan

یافته­ ها نشان داد که میزان مراجعه زنان برای انجام غربالگری ماموگرافی، معاینه بالینی پستان(CBE) و رفتار خودآزمایی(BSE)کم است، همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که آگاهی لازم درباره ماموگرافی، CBE وBSE، سطح تحصیلات، سن، سابقه خانوادگی سرطان پستان و وضعیت تأهل در غربالگری سرطان پستان مهم است. بنابراین، این عوامل باید برای برنامه­ ریزی مداخلات کارآمد در جهت تغییر رفتار غربالگری سرطان پستان در نظر گرفته شوند و همچنین ارتقا سطح آگاهی از سرطان پستان با همکاری ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای حمایت های مالی و اجتماعی توصیه می­شود.

 

 :عنوان مقاله

Health risk assessment of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in the muscle, liver and gizzard of hen’s marketed in East of Iran

گوشت مرغ و بافت های خوراکی عرضه شده از لحاظ باقیمانده فلزات سطح مطلوبی داشتند، اما بایستی احتیاط بیشتری در ارتباط با مصرف آن بویژه در کودکان در دراز مدت داشت. 

 
عنوان مقاله:
Contamination Rate of Bovine Raw Milk with Yersinia enterocolitica Biotypes in Mashhad, Iran

با توجه به آلودگی شیر خام به بیوتایپ های بیماریزای یرسینیا انتروکولیتیکا، بایستی از   مصرف شیر خام اجتناب شده و شیر پاستوریزه مصرف شود. 

 

عنوان مقاله: 

Cognitive Factors Affecting AIDS Preventive Behaviors in Iranian Women with Addicted Spouses

ایدز یکی از مهمترین بیماری های عفونی کشنده و چهارمین علت مرگ در جهان است. یکی از مهمترین موانع پیش روی برنامه های پیشگیرانه از این بیماری، کمبود آگاهی مردم خصوصاً گروههای در معرض خطر در مورد رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز می باشد. سازمان جهانی بهداشت تنها راه مقابله علیه ایدز را آموزش بهداشت اعلام کرده است و معتقد است که گروه های آسیب پذیر همچون همسران افراد معتاد بایستی دراولویت برنامه های آموزشی قرار گیرند. جهت موفقیت در برنامه های آموزشی مرتبط با ایدز در گام اول بایستی به شناخت رفتار و دلایل بروز یا عدم بروز رفتارهای پیشگیرانه در افراد در معرض خطر بپردازیم. در این مطالعه نیز به عنوان گام اول جهت طراحی مداخلات اثر بخش پیشگیرانه از ایدز سعی کردیم به شناسایی دلایل شناختی و عاطفی تاثیرگذار در بروز رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در میان گروه هدف زنان دارای همسر معتاد بپردازیم. نتایج این مطالعه، راهنمای طراحی مداخلات آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز می باشد. 

 

عنوان مقاله:

The effect of educational intervention based on the health belief model on osteoarthritis-preventive behaviors in middle-aged women

 آرتروز یکی از مهمترین بیماری های ناتوان کننده در افراد بالای 40 سال می باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی افراد می شود. یکی از مهمترین راهکارها در پیشگیری از بروز آرتروز، انجام رفتارهای خودمراقبتی است. در این مطالعه نیز جهت ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از آرتروز و گسترش مفهوم خودمراقبتی از آموزش تئوری محور استفاده شد که خوشبختانه نتایج مطالعه حاکی از اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماری آرتروز بود. این نتیجه برای عموم مردم امید بخش بود و نشان می دهدکه علیرغم اهمیت بیماری آرتروز و عوارض جبران ناپذیری که دارد با دریافت آموزش های مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی، می توانند از بروز این بیماری ناتوان کننده پیشگیری کنند.

 
 

عنوان مقاله:

Healthy Beliefs regarding Breast Cancer Screening in Iranian Women Health Volunteers: A Path Analysis

امروزه سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان های زنان بوده و جزو مهمترین دلایل مرگ و میر زنان در کشور ایران می باشد. یکی از عوامل عمده مرگ و میر در بیماران مبتلا به سرطان پستان، تاخیر در تشخیص زودرس این بیماری است. متاسفانه با وجود در دسترس بودن برنامه های غربالگری سرطان پستان در ایران، نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که میزان استفاده از خدمات غربالگری سرطان پستان پایین می باشد. یکی از گروه هایی که می توانند نقش اساسی در زمینه ارتقای سطح آگاهی جامعه در خصوص بیماری سرطان پستان و راههای پیشگیری آن داشته باشند، رابطین سلامت هستند. رابطین سلامت پیشتازان همیاری عمومی می باشند و نقش بسیار مهمی در انتقال مفاهیم سلامتی به درون جامعه دارند. بدون شک اولین گام جهت ترویج غربالگری سرطان پستان در زنان توسط رابطین سلامت، این است که رابطین سلامت خود الگوی مناسب رفتار در این زمینه باشند. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت رفتارهای غربالگری سرطان پستان و نیز عوامل تاثیر گذار به این رفتارها بود. این اطلاعات چارچوبی را جهت طراحی مداخلات آموزشی در جهت ارتقای آگاهی، بهبود نگرش و عملکرد رابطین فراهم ساخته است. مسلماً ارتقای رفتارهای غربالگری در میان رابطین، از طریق آموزش های آبشاری می تواند منجر به ارتقای وضعیت رفتارهای غربالگری سرطانهای شایع زنان خصوصاٌ سرطان پستان در میان زنان شود. 

 
 
 

عنوان مقاله: 

The efficacy and safety of Favipiravir in treatment of COVID19: a systematic review and metaanalysis of clinical trials

طبق نتایج متاآنالیز، بهبود بالینی درطول 7 روز پس از بستری شدن در گروه فاویپیراویر نسبت به گروه کنترل معنی­ دار بود. پاکسازی از ویروس طی 14 روز پس از بستری شدن در گروه فاویپیراویر بهتر بود اما این نتیجه از لحاظ آماری معنی ­دار نبود. نیاز به اکسیژن­ درمانی مکمل در گروه فاویپیراویر 7% کمتر از گروه کنترل بود. انتقال به ICU و عوارض جانبی در دو گروه تفاوت معنی­ داری نداشت. میزان مرگ­ومیر در گروه فاویپیراویر تقریباً 30 درصد کمتر از گروه کنترل بود اما این یافته نیز از نظر آماری معنی­ دار نبود. به طورکلی، فاویپیراویر در گروه عمومی از بیماران با COVID-19 خفیف تا متوسط، هیچ اثر مفیدی در مرگ و میر نداشته است.

درنظرگرفتن این نکته که ممکن است استفاده از داروی ضدویروس هنگامی که علایم بروز پیدا کرده است خیلی دیر باشد، می­تواند توجیه­ کننده اثر کم دارو در شرایط بالینی باشد.

 
 
 
عنوان مقاله:

Knowledge, attitudes, and practices of the general population about Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review and metaanalysis with policy recommendations

 این بررسی سیستماتیک و فراتحلیل نشان داد که اجزای کلی KAP در مطالعات گنجانده شده در سطح قابل قبولی بوده است. به طور کلی، دانش در سطح خوب، نگرش مثبت و عملکرد در سطح رضایت بخش بود. استفاده از یک سیستم بین المللی یکپارچه می تواند به ارزیابی بهتر این مولفه ها و مقایسه آنها بین کشورها کمک کند.
 
 
 عنوان مقاله:
High Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Related Demographic Factors in North of Iran: Results from the PERSIAN Guilan Cohort Study

شیوع سندرم مطابق تعریف IDF و ATP به ترتیب 42/87٪ و 40/68٪ بود.

نتایج این مطالعه شیوع بالای عوامل خطر سندرم متابولیک را نشان می دهد. آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم و آموزش بیشتر بهداشت در گروه های پرخطر مشخص شده در این مطالعه، به ویژه افراد مسن، زنان و ساکنان روستاها ضروری است.
 
 

عنوان مقاله:

Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990–2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019

تخمین زده می شود 1/57 میلیارد نفر در سطح جهانی در سال 2019 دچار کم شنوایی شده باشند. پیش ­بینی می­شود تا سال 2050، 2/45 میلیارد نفر دچار کم شنوایی خواهند شد.

با افزایش سن، تعداد افراد کم شنوا افزایش می یابد. مداخلاتی مانند غربالگری کودکان، سمعک ها، مدیریت موثر اوتیت میانی و مننژیت و کاشت حلزون می تواند در کاهش بار کم­ شنوایی مؤثر باشد.

 
 

عنوان مقاله:

Gastrointestinal cancer prevention policies in Iran: A policy analysis of agenda-setting using Kingdon’s multiple streams

این مقاله به دنبال تأثیرگذاری در سیاست های مربوط به پیشگیری از دستگاه گوارش است.

در جریان سیاست، شرکت­ کنندگان به اهمیت سیستم ثبت سرطان در کشور اشاره کردند که منبع روشنی از اطلاعات را برای تصمیم ­گیرندگان جهت برنامه ­ریزی خدمات تشخیص زودرس فراهم می­کند. اکنون که فرصتی برای سیاستگذاری پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش ایجاد شده است، نیاز به تلاش های بیشتر برای تقویت همکاری بین بخشی و حمایت سیاسی از بالاترین سطح حکومت وجود دارد.
 
 
 

عنوان مقاله:

Experiences of critical care nurses fighting against COVID19: A qualitative  phenomenological study

تجارب پرستاران مراقبت ویژه بخش کرونا در چهار چالش روانشناختی، سازمانی، اجتماعی و شغلی طبقه بندی شد. به نظر می­رسد ترکیبی از تأثیرات مثبت و منفی بر چالش های روانشناختی، اجتماعی و شغلی و تأثیر منفی فقط بر چالش های سازمانی وجود دارد.

حمایت عاطفی و مشاوره روانشناختی نقش مهمی در حفظ سلامت روان مطلوب پرستاران در طول بحران COVID 19 دارد. تجهیزات کافی محافظتی، حمایت های مالی و غیرمالی، ارتباطات مؤثر، آموزش و استخدام پرسنل و شیفت کاری مناسب نیز برای کاهش تجارب منفی پرستاران در هنگام مراقبت از افراد آسیب دیده ضروری است.
 

عنوان مقاله:

Assessment of medical equipment maintenance management: proposed checklist using Iranian experience