نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامتنقشه سايت مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثربرسلامت
صفحه اصلي
Collapse درباره ما(معرفی مرکز)درباره ما(معرفی مرکز)
نامه موافقت اصولی و موافقت قطعی مرکز
اساسنامه مركز
اولویت پژوهشی-
برنامه استراتژیک مرکز ( اهداف و چشم انداز مرکز)
گروه های پژوهشی مرکز(معرفی بخش ها و واحدهای مرکز)
چارت سازمانی مرکز
تست
اولویت پژوهشی
اولویت پژوهشی مرکز
گرایش پژوهشی
گرایش پژوهشی مرکز
Collapse اعضاي مركز تحقيقات اعضاي مركز تحقيقات
رياست مركز
هيات مؤسس
اعضاي هيئت علمي مركز
اعضای شورای پژوهشی مرکز
همكاران مركز
دانشجويان مركز
كارشناسان مركز
معاون پژوهشی مرکز
اعضاي هيئت علمي پژوهشي مركز
آرم وafflition مركز
Collapse فعاليتهاي پژوهشي مركز فعاليتهاي پژوهشي مركز
گزارش جلسات شوراي پژوهشي
فعاليت در اجراي طرح هاي مشترك
Collapse طرح هاي تحقيقاتي مركز طرح هاي تحقيقاتي مركز
طرحهای تحقیقاتی مرکز
طرحهای تحقیقاتی اساتید مرکز
طرحهای تحقیقاتی دانشجویی
Collapse چاپ مقالات در ژورنال داخل و خارجچاپ مقالات در ژورنال داخل و خارج
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
Collapse چاپ مقالات در ژورنال داخلیچاپ مقالات در ژورنال داخلی
چاپ مقالات در ژورنال داخل- 99
چاپ مقالات در ژورنال داخل- 98
چاپ مقالات در ژورنال داخل- 97
چاپ مقالات در ژورنال داخل-96
چاپ مقالات در ژورنال داخل-95
چاپ مقالات در ژورنال داخل-94
چاپ مقالات در ِژورنال داخل-93
چاپ مقالات در ژورنال داخل-92
چاپ مقالات در ژورنال داخل-91
چاپ مقالات در ژورنال داخل- 1400
چاپ مقالات در ژورنال داخل- 1401
Collapse مقالات ارائه شده مركز در همايش/سمينار/كنگرهمقالات ارائه شده مركز در همايش/سمينار/كنگره
مقالات ارائه شده در همایش/سمینار/کنگره
ارائه مقالات مرکز (در سال 1392)
ارائه مقالات مرکز( در سال 1393)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1394)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1395)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1396)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1397)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1398)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1399)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1400)
ارائه مقالات مرکز (در سال 1401)
Collapse پايان نامه هاي مركزپايان نامه هاي مركز
پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد با آرم مرکز
پایان نامه ها با آرم مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse برگزاري همايشهابرگزاري همايشها
برگزاری سومین همایش پژوهش در توسعه سلامت در سال 92
برگزاری همایش ملی نکوداشت پروفسور بلالی مود
فعالیتهای پژوهشی در دست اقدام مرکز
مقادیر جدید (2014) شاخص ایمپکت فاکتور مجلات
رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور برحسب مقادیر impact factor سال 2014
فراخوان برپایی غرفه مرکز
ژورنال کلاب های برگزار شده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
Collapse تفاهم نامه های مرکزتفاهم نامه های مرکز
Collapse تفام نامه هاي مركز با  مراكز SDH خارج دانشگاهتفام نامه هاي مركز با مراكز SDH خارج دانشگاه
تفاهم نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت زنجان
تفاهم نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت زاهدان
تفاهم نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت گرگان
تفاهم نامه مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت یزد
تفاهم نامه مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت شاهرود
تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موث
تفاهم نامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اهواز
تفاهم نامه مركز تحقيقات با مراكز تحقيقاتي داخل دانشگاه
گزارش جلسات مركز تحقيقات
مصوبات كميته اخلاق طرحها و پايان نامه هاي مركز تحقيقات
Collapse نشست روساي مراكز تحقيقاتي SDHنشست روساي مراكز تحقيقاتي SDH
نشست اول روسای مراکز تحقیقاتی SDH
نشست دوم روسای مراکز تحقیقاتی SDH
نشست سوم روسای مراکز تحقیقاتی SDH
Collapse هسته های پژوهشی(معرفی بخش ها و واحدهای مرکز)هسته های پژوهشی(معرفی بخش ها و واحدهای مرکز)
گروه آموزش و ارتقاي سلامت
كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی واپیدمیولوژی
Collapse گروه سلامت معنوي گروه سلامت معنوي
محورهای و اولویت های پژوهشی سایر مراکز تحقیقاتی کشور( قابل استفاده همکاران محترم در هسته پژوهشی سلام
مجلات مرتبط با سلامت معنوی
كتب مرتبط با سلامت معنوي
معرفی گروه سلامت معنوی
خطوط تحقیقاتی گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse اعضاي گروه سلامت معنوياعضاي گروه سلامت معنوي
شاخه دانشجویی گروه سلامت معنوی
شاخه اساتید و همکاران گروه سلامت معنوی
Collapse لینک های مفیدلینک های مفید
محورهای پژوهشی سایر مراکز تحقیقاتی
کتب مرتبط با سلامت معنوی
مجلات مرتبط با حوزه سلامت معنوی
Collapse سلامت خانواده و آسيب هاي اجتماعي سلامت خانواده و آسيب هاي اجتماعي
خطوط تحقیقاتی گروه سلامت خانواده و آسیب های اجتماعی
Collapse سلامت محيط و توسعه پايدارسلامت محيط و توسعه پايدار
اولویت های پژوهشی گروه سلامت محیط و توسعه پایدار
ايمني و بهداشت حرفه اي
Collapse سياستگذاري، مديريت و اقتصاد سلامتسياستگذاري، مديريت و اقتصاد سلامت
معرفی گروه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت
خطوط تحقیقاتی گروه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت
Collapse پیشگیری از بیماریهاپیشگیری از بیماریها
خطوط تحقیقاتی گروه بیماریها مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
هسته پژوهش گروه بیماریها مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse روانپزشکی و علوم شناختی - رفتاریروانپزشکی و علوم شناختی - رفتاری
معرفی گروه روانپزشکی و علوم شناختی - رفتاری
تحقيقات نظام سلامت
Collapse فرمهای پژوهشیفرمهای پژوهشی
Collapse فرم های مرتبط با پژوهشفرم های مرتبط با پژوهش
فرم پروپوزال طرحهای تحقیقاتی مرکز
فرم پروپوزال طرحهای تحقیقاتی دانشجویی مرکز
فرم گزارش نهایی مرکز
فرم حق الزحمه پرسنلی طرح تحقیقاتی
فرم صورت وضعیت هزینه های طرح های تحقیقاتی
فرم درخواست خدمات مشاوره اطلاع رسانی مرکز
Collapse فرم هاي مرتبط با برگزاري كارگاهفرم هاي مرتبط با برگزاري كارگاه
فرم درخواست برگزاری کارگاه یا دوره آموزشی
Collapse فرم هاي تحصيلات تكميلي فرم هاي تحصيلات تكميلي
فرم پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی
فرم پایان نامه کارشناسی ارشد
راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
Collapse فرم هاي موافقت قطعي مركز فرم هاي موافقت قطعي مركز
Collapse فرم هاي اخذ موافقت اصولي مركز فرم هاي اخذ موافقت اصولي مركز
درخواست تاسیس واحد تحقیقات علوم پزشکی
مشخصات عضو موسس / پژوهشگر جهت اخذ مجوز موافقت اصولی واحد تحقیقات
Collapse فرم هاي اخذ موافقت قطعي مركز فرم هاي اخذ موافقت قطعي مركز
پرسشنامه درخواست تبدیل وضعیت واحد تحقیقات علوم پزشکی
چک لیست مراکز تحقیقاتی متقاضی تبدیل وضعیت
جدول اطلاعات علمی واحد تحقیقات (مرکز - پژوهشکده - پژوهشگاه)سال تصویب واحد تحقیقات
فرم عضويت در تور پژوهشي مركز
Collapse فرآيندهافرآيندها
فرآیند داوری طرح تحقیقاتی اعضای مرکز(اساتید وکارکنان)
فرآیندداوری طرح تحقیقاتی دانشجویی مرکز
فرآيند تبديل وضعيت مراكز تحقيقات از اصولي به قطعي
فرآیند ثبت عنوان و تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت
فرآیند اجرایی پایان نامه پس از تصویب تا دفاع نهایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت
Collapse فراخوان كارگاههاي مركزفراخوان كارگاههاي مركز
فراخوان کلیه کارگاههای مرکز
فراخوان اولین کارگاه جستجوی پیشرفته مقالات
فراخوان دومین کارگاه جستجوی پیشرفته مقالات
فراخوان اولین کارگاه پروپوزال نویسی وروش تحقیق
فراخوان دومین کارگاه پروپوزال نویسی وروش تحقیق
فراخوان اولین کارگاه SPSS
فراخوان دومین کارگاه SPSS
فراخوان سومین کارگاه SPSS
فراخوان کارگاه EndNote
فراخوان کارگاه SPSS پیشرفته
فراخوان کارگاه روش های اولویت بندی
برنامه کارگاه روش های اولویت بندی
پاورپوینت کارگاه روش های اولویت بندی
برنامه کارگاه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
پاورپوینت کارگاه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse خدمات الكترونيك مركز خدمات الكترونيك مركز
آیین نامه مرکز تحقیقات
لینک های مفید
نقشه سایت
چارت
پرسش و پاسخ
انتقادات وپیشنهادات
سامانه تکریم ارباب رجوع
Collapse فعاليت هاي  آموزشيفعاليت هاي آموزشي
Collapse کتاب های آموزشیکتاب های آموزشی
برنامه سلامت مادران
ارتباط بهداشتی
کم تحرکی
اپیدمیولوژی خودکشی
بزهکاری
اعتیاد
مدیریت وتوسعه سلامت همه جانبه
طراحی خدمات سلامت معنوی
MAP
INTERNATIONAL.HEALTH
دانش قاعدگی
آموزش رانندگی به شیوه تدافعی
تشخیص زودهنگام سرطان؛ اصول و شیوه های کلی
اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان
سرطان و باورهای نادرست
Collapse كليپ هاي آموزشيكليپ هاي آموزشي
غلبه بر دیابت
ارگونومی در محیط کار
مولفه های اجتماعی سلامت
رازهای یک زندگی طولانی تر
اندیشه ها
استرس
پابلو نرودا
نیاز
آب
خود مراقبتی
روشهای آموزشی جدید
کارگاه جدول گانت
رضایت از بیمه تکمیلی
شورا تبلور سبک زندگی اسلامی
کارگاه طرح درس وطرح دوره
بررسی متون
کارگاه LOGBOOK
تاثیر زیارت بر ارتقا سلامت
تحقیقات در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
فقر وعوامل اجتماعی
یک عمر سلامتی با خود مراقبتی
باروری سالم
تحلیلی بر مناجات امیر المومنین
زندگی به سبک عاشورا
سیره عملی امام حسین(ع) در اصلاح سبک زندگی
ژورنال کلاب مرکز تحقیقات(مدرس دکتر زارع بیدکی)
Collapse خدمات مشاوره خاص مركز خدمات مشاوره خاص مركز
لیست خدمات مشاوره خاص مرکز
مشروح خدمات
برگزاری کارگاه آموزشی سلامت زنان
برگزاری کلاسهای آموزش غربالگری سرطان پستان
Collapse پمفلت هاي آموزشيپمفلت هاي آموزشي
اصول نگهداری نان
بوی بد دهان
ارگونومی در محیط کار
دیابت بارداری
دیابت
دهان ودندان
سرطان دهانه رحم
فشارخون و روش های کنترل آن
فعال باشید
نیازهای تغذیه ای دانش آموزان
مطالب آموزشي
Collapse اخبار همایش هااخبار همایش ها
Collapse همایش های داخلهمایش های داخل
اخبار کنگره های علوم پزشکی
آخرین اخبار دانشگاهی وکنفرانس ها
اولین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران
Collapse همايش هاي خارجهمايش هاي خارج
2017 International Conference on Education Hawaii
کنگره آموزش پزشکی -2017
2018 PCS 3rd Annual PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress (GOGC-2018)
Melbourne International Joint Breast Congress
3rd World Congress on Diabetes and Obesity
کنگره اپیدمیولوژی لبنان
International Conference on Lifestyle Diseases and Management
اخبارویژه
گالری پیشرفته
جشن مرکز تحقیقاتی برتر در سال 92
ارتباط با ما
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
Collapse ارزشيابي مراكز تحقيقاتيارزشيابي مراكز تحقيقاتي
ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1394
ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال 1398
Collapse تور پژوهشی مرکز تور پژوهشی مرکز
کارشناسان تور پژوهشی مرکز
گزارش عملکرد تور پژوهشی مرکز
فرم درخواست مشاوره اطلاع رسانی پزشکی مرکز
مجله انگلیسی مرکز
مقالات اعضای هیئت علمی
فرم الکترونیکی عضویت گروه بیماریها و حوادث
فراخوان ارسال ایده های برتر
فرم الکترونیکی عضویت ارسال ایده های برتركليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal