دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1399/03/19
مقررات مربوط به وضعیت ظاهری وپوشش
مقررات مربوط به وضعیت ظاهری وپوشش

 

1-رعایت حجاب اسلامی دراین مرکزالزامیست.

2-رعایت ادب ،صبرودقت درکلاس عملی ضروریست.

3-استفاده ز یونیفرم تعیین شده جهت حضور درکلاس ضروریست.یونیفرم دانشجویان پرستاری شامل روپوش سفید ضخیم ،مقنعه وشلوار سورمه ای وکفش بارنگهای متعارف(مشکی،سورمه ای،قهوه ای)است.یونیفرم دانشجویان مامایی وپزشکی شامل روپوش سفید ضخیم ،مقنعه وشلوار مشکی می باشد.

4-درصورت نداشتن یونیفرم تعیین شده از ورود دانشجو به مرکز جلوگیری خواهد شد.

5-داشتن زیور آلات ،ناخن بلند ولاک درمرکز ممنوع می باشد.

6-به هیچ وجه از تلفن همراه درکلاسهای عملی استفاده نگردد.درصورت مشاهده طبق مقررات عمل خواهد شد.

Powered by DorsaPortal