دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1398/08/08
مقررات امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته مامايي
مقررات امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته مامايي

مقررات امتحان پايان دوره تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته مامايي

علاوه بر امتحانات داخلي كه در پايان هر ترم به عمل مي آيد دانشجو براي دريافت دانشنامه كارشناسي مامايي بايد در امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامائي شركت نمايد.

 

1.       موعد برگزاري امتحان در پا يان دوره تحصيلي و پس از تكميل واحدها و آمار زايماني خواهد بود.

2.       دانشجويي حق شركت در امتحان پايان دوره تحصيلي مامايي را خواهد داشت كه از همه دروس نظري و عملي مامايي دوره تحصيل نمره قبولي دريافت كرده باشد.

3.       زمان برگزاري امتحان جامع توسط گروه آموزشي دانشكده هاي پرستاري و مامايي براي هر دوره اعلام مي گردد . بديهي است كه زمان اعلام شده بايد به گونه اي باشد كه دانشجويان شرايط  دو بند اول را احراز نموده باشند .

4.       امتحان پايان دوره تحصيلي عملي مامايي توسط دانشكده پرستاري و مامايي برگزار مي شود.

5.       شرط قبولي در امتحانات پايان دوره تحصيلي  تئوري و عملي مامايي كسب نمره 12 از 20 مي باشد.

6.       شرط ورود به امتحان پايان دوره عملي ، كسب نمره قبولي در امتحان تئوري پايان دوره مي باشد.

7.       اگر نمره دانشجويي در امتحان پايان دوره تحصيلي تئوري به حدنصاب (12) نرسد، مي توتند در آزمون مجدد (حداقل يك ماه بعد) شركت نمايد.

8.       نمره امتحان پايان دوره تحصيلي مامايي درا حتساب ميانگين كل ترمهاي تحصيلي دانشجويان دخالت نخواهد داشت.

9.       اگر نمره دانشجويي در امتحان پايان دوره تحصيلي عملي بحدنصاب (12) نرسد دانشجو به مدت 6 هفته كارآموزي ( به صورت PLT و يا تكميل حداقل 15 آمار زايماني) در بخش زايشگاه  را بايد تكرار نمايد تا بتواند مجددا در امتحان عملي شركت نمايد.

10.   هر دانشجو مي تواند حداكثر 3 بار در امتحان هر يك از بخش ها شركت نمايد . در صورت عدم قبولي پس از 3 بار ، تصميم گيري نهايي به عهده شوراي آموزشي دانشكده يا دانشگاه مي باشد

11.   امتحان جامع شامل دروس تخصصي از جمله مراقبت هاي دوران بارداري ، زايمان ، بيماري هاي زنان ، بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده مي باشد .

12.   امتحان جامع شامل دروس تخصصي از جمله مراقبت هاي دوران بارداري ، زايمان ، بيماري هاي زنان ، بهداشت مادر و كودك و تنظيم خانواده مي باشد

13.   اگر دانشجوئي بعلت غيبت موجه ( بيماري – زايمان – قوت پدر يا مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند ) نتواند در امتحانات جامع شركت كند مي تواند در اولين نوبت امتحانات بعدي كه توسط دانشكده پرستاري و مامائي برگزار مي شود شركت نمايد. موارد 1 و 2 اين مقررات در مورد اين گروه دانشجويان نيز بايستي در نظر گرفته شود. ماده 5 -اگر دانشجوئي بعلت غيبت غير موجه نتواند در امتحانات جامع شركت نمايد مردود شناخته مي شود. ماده 6 -تصميم در باره موقعيت دانشجوي مردود با توجه به طول مدت مجاز تحصيل بعهده شوراي آموزشي دانشكده مي باشد. تبصره – با توجه به اجراي مفاد ماده 6 چنانچه مدت تحصيل دانشجوئي از مدت مجاز افزايش نمود مراتب جهت تصميم گيري نهائي از طرف دانشكده مربوطه به شوراي آموزشي دانشگاه اعلام مي گردد و طبق نظر آن شورا رفتار مي گردد.

 

منابع آزمون جامع پايان دوره مامايي عبارت است از :

1.       بارداري و زايمان ويليامز هر سه جلد

2.       بيماريهاي زنان نواك(ارزيابي و ارتباط اوليه ، بيماريهاي خوش خيم دستگاه تناسلي زنان ، فيبروئيدهاي رحمي، درد لگن و ديسمنوره ، اندومتريوز، عفونتهاي تناسلي – ادراري و بيماريهاي آميزشي ،بيماريهاي داخل اپيتليومي سرويكس ، واژن و ولو ، بيماريهاي خوش خيم پستان، بلوغ، آمنوره، اختلالات اندوكرين – سندروم تخمدان پلي كيستيك ، ناباروري و فن آوري كمك باروري ، يائسگي )

3.     جزوات و آئين نامه هاي مربوط به بهداشت مادر و كودك (جزوات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص بهداشت مادر و كودك (راهنماي غربالگري ديابت، غربالگري ناهنجاريهاي جنين ، غربالگري كانسر پستان و سرويكس ( ايراپن) ،وزن گيري مادر ، كودك سالم ، واكسيناسيون ، شير مادر ) – مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران  و تنظيم خانواده)

4.       بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي ( جلد 3 ويليامز)

5.       بيماريهاي نوزادان نلسون ( معاينه نوزاد، احيائ نوزاد ، ايكتر نوزاد و ...)

Powered by DorsaPortal