نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت دانشكده پرستاري و مامايي قايننقشه سايت دانشكده پرستاري و مامايي قاين
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفي شهرستان
معرفي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار دانشكده</span>ساختار دانشكده
رياست
اعضاي هيئت علمي
برنامه راهبردي دانشكده
پرسنل دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی </span>معاونت آموزشی
گروه هاي آموزشي
واحد توسعه آموزش EDO
تقویم آموزشی
برنامه امتحاني دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات</span>مستندات
فرآيندها
فرم ها
معرفي و شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشی</span>معاونت پژوهشی
كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده
فرم های معاونت پژوهشی
كتب اعضاي هئيت علمي دانشكده
آدرس Affiliation دانشكده در مقالات
كتابخانه دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت دانشجویی و فرهنگی </span>معاونت دانشجویی و فرهنگی
معرفي و شرح وظايف
مركز مشاوره
تعهد محضری ویژه وام های دانشجویی
برنامه كلاسي
برنامه كارآموزي
تماس با ما
نقشه سايت
گالري تصاوير
طرح درس و دوره اساتید
طرح دوره و دروس اساتيد نيمسال اول 97-96
طرح دوره و دروس اساتید نیمسال دوم 95-96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
معرفی کتابخانه و پرسنل
اهداف و چشم انداز
گزارش عملکرد
خدمات و امکانات
تماس با ما
کارگاه ها و دوره های آموزشی
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
كل اخبار و اطلاعيه سايت دانشكده پرستاري و مامايي قاين
کل آلبوم تصاویر دانشکده پرستاری و مامایی قاین
سوالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك</span>لينك
خانم برزگري
لاگ بوك
تماس با ما
گالري تصاوير
كارآموزي پرستاري نيمسال دوم 99-98
كارآموزي فوريت هاي پزشكي نيمسال دوم 99-98
كارآموزي اتاق عمل نيمسال دوم 99-98
كارآموزي هوشبري نيمسال دوم99-98
كارآموزي مامايي نيمسال دوم 99-98
برنامه كلاسي بهداشت عمومي. نيمسال دوم99-98
برنامه كلاسي پرستاري. نيمسال دوم 99-98
برنامه كلاسي اتاق عمل. نيمسال دوم 99-98
برنامه كلاسي هوشبري. نيمسال دوم99-98
برنامه كلاسي مامايي. نيمسال دوم 99-98
برنامه كلاسي تكنسين فوريت هاي پزشكي. نيمسال دوم 99-98
اخبار كتابخانه دنشكده پرستاري مامايي قاين
گواهي كارگاه هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري مامايي قاين
گواهي كارگاه هاي EDO دانشكده پرستاري مامايي قاين
معرفي دفتر EDO
كار آموزي بهداشت عمومي نيمسال دوم 99-98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك 2</span>لينك 2
پيام هاي آموزشي
كارشناس مشاوره
پرستاري
تكنسين فوريت پزشكي
اتاق عمل
هوشبري
بهداشت عمومي
مامايي
واحد آموزش كميته
واحد پژوهش كميته
واحد روابط عمومي كميته
ترم بندي هوشبري
تكنسين سلامت دهان
معرفي و شرح وظايف آموزش
گزارش عملكرد كتابخانه دانشكده
دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري مامايي قاين
فوتر دانشكده
آيتم هاي سمت چپ
آرشیو اخباركليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal