نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانینقشه سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
صفحه اصلی
Collapse درباره معاونتدرباره معاونت
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
پرسنل حوزه معاونت
چارت سازماني
جذب نيرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد های معاونت توسعه</span>واحد های معاونت توسعه
مدیریت توسعه سرمایه انسانی
مدیریت نوسازی و تحول اداری
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عمكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كمیته ها</span>شوراها و كمیته ها
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
شورای مدیران
كمیته ارتقاء بهره وری
كمیته آزمون استخدامی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونیك</span>خدمات الكترونیك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمهای الكترونیكی</span>فرمهای الكترونیكی
ثبت اطلاعات همكاران حوزه معاونت توسعه
طرح تكریم از ارباب رجوع
فرم نظرسنجي بيمه تكميلي دانا
ثبت نام دستيار دندانپزشك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه خدمات الكترونيك</span>سامانه خدمات الكترونيك
سامانه خدمات الكترونيك كاركنان
سامانه خدمات الكترونيك بازنشستگان
سامانه آموزش الكترونيكي كاركنان
آخرين نسخه نرم افزار هاي معاونت
نظام پیشنهادات
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ آزمون استخدامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تابلو اعلانات</span>تابلو اعلانات
برنامه پرواز های فرودگاه بیرجند
مناقصه ها و مزايده ها
ليست مهمانسراهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
مديريت خدمات پشتيباني ساير دانشگاه ها
آگهي شناسايي و در صورت نياز بكارگيري نيرو جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
اطلاعيه شماره يك آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
اطلاعيه شماره دو آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
دريافت كارت ورود به جلسه آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كارمعين مورخ 8/9/98
ارائه كارنامه اوليه آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين مورخ 98/09/08
دعوت از داوطلبين واجد شرايط آزمون متمركز استخدام پيماني آبان ماه 1398 ، جهت تحويل مدارك
اعلام نتايج نهايي رشته شغلي هاي پرستار و كارشناس پرتوشناسي آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين
اعلام نتايج نهايي آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين مورخ آذر ماه 1398
آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی (پیمانی / قراردادی )
اطلاعیه شماره 2 - دعوت از داوطلبین آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی خرداد ماه 1399 ، جهت تحویل و بررسی
آزمون شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی شرکتی ((نگهبان زن))
اطلاعیه شماره 4 - آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی
اعلام نتایج مرحله اول آزمون آگهی پذیرش بهورز
اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش بهورز
آگهی شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیرو جهت رشته شغلی تاسیسات
ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجموعه فرم های ادامه مراحل استخدام داوطلبین پذیرفته شده آزمون استخدام پیمانی بهمن 1399
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی مورخ 21/8/1400
دعوت به مصاحبه (3 برابر ظرفیت) آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی
اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی آبان ماه 1400 پس از انجام مصاحبه
دریافت فرم گواهی استعلام ها
آگهی بکارگیری کارشناس تغذیه
آيين نامه هاي مديريت ها
خدمات قابل ارائه
دفترچه تلفن
لينك هاي مفيد
نقشه سایت
ارتباط با ما
كارتابل گردش كار
نظرسنجی بیمه تکمیلی
كميته سرمايه انساني
ثبت مرخصي ساعتي پرسنل بدون تردد
Collapse سامانه نظام پيشنهادهاسامانه نظام پيشنهادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته هاي آموزشي</span>بسته هاي آموزشي
بسته آموزشي كاركنان
اعضاي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها
فرآيندها و پمفلت ها
آيين نامه ها و دستورالعمل ها
اطلاع رسانی ها
محتوای آموزشی نظام پیشنهادها
گزارش های تخصصی
مدل ارزیابی
پرسش و پاسخ
سامانه تسویه حساب
Collapse منو عمودي سمت راستمنو عمودي سمت راست
حوزه معاونت
مديريت منابع انساني
مديريت توسعه سازمان
مديريت بودجه
مديريت مالي
مديريت فيزيكي
مديريت پشتيباني
Collapse منو عمودي سمت چپمنو عمودي سمت چپ
كاركنان وبازنشستگان
اعضاء هيأت علمي
متقاضيان طرح
خدمات رفاهي
مناقصه ومزايده
طرح ها و پروژه ها
Collapse منوي ريسپانسيو_1منوي ريسپانسيو_1
صفحه اصلي
دانشگاه
معاونت ها
دانشكده ها
شبكه هاي بهداشت و درمان
بيمارستان ها
مراكز تحقيقاتي
خدمات الكترونيك
Collapse headerMenu_1headerMenu_1
واحدها
خدمات الكترونيك
تابلو اعلاناتكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal