اعضاء شورای طرح تحول

 

چارت سازماني در طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشكي

ريئس شورا طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشكي: دكتر فرشيد عابدي

نايب ريئس شورا طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشكي: دكتر محمود گنجي فرد

مسئول دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشكي: دكتر مهديه رجبي مقدم

بسته هاي طرح تحول و نوآوري در آموزش پزشكي

                                                                  بسته ارتقاي نظام ارزيابي و آزمون هاي پزشكي

مسئول بسته:

دكتر بتول السادات سجادي نژاد

 

كارشناس مسئول:

خانم عاليه بهروزي فر

شماره تماس:

056-32395643
آدرس الكترونيك:
Bs_ sajadi@yahoo.com

بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي

مسئول بسته:

آقاي محمدرضا حاجي آبادي

 

كارشناس مسئول:

آقاي مهدي نخعي

شماره تماس:

32395075- 056
آدرس الكترونيك:
Hhagiabadi43@yahoo.com

بسته توسعه و ارتقاي زير ساخت هاي موسسات و بيمارستان هاي آموزشي

مسئول بسته:

دكتر محمود گنجي فرد

 

كارشناس مسئول:

آقاي يحيي محمدي

شماره تماس:

32395644- 056
آدرس الكترونيك:
gangim@bums.ac.ir

بسته بين المللي سازي

مسئول بسته:

دكتر احمد آموزشي

 

كارشناس مسئول:

خانم فاطمه مهديزاده

شماره تماس:

056-32395661
آدرس الكترونيك:
amouzeshiahmad@bums.ac.ir

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

مسئول بسته:

دكتر بيتا بيجاري

 

كارشناس مسئول:

خانم آفاق زارعي

شماره تماس:

32381506- 056
آدرس الكترونيك:
Bita.bijari@yahoo.com

بسته توسعه راهبردي هدفمند و ماموريت گرايي

مسئول بسته:

دكتر محمدرضا حسيني

كارشناس مسئول:

آقاي جواد مركي

شماره تماس:

32395621- 056
آدرس الكترونيك:
Hosseni.smr1@yahoo.com

بسته مرجعيت علمي و آينده نگري

مسئول بسته:

دكترخديجه فرخفال

كارشناس مسئول:

خانم زينب آهني

شماره تماس:

32391566- 056
آدرس الكترونيك:
kfarrokhfall@yahoo.com

بسته اعتبار بخشي موسسات، برنامه ها و بيمارستان هاي آموزشي

 

 

 

 

مسئول بسته:

دكتر غلامحسين محمودي راد

مسئول بخش موسسات آموزشي:

دكتر غلامحسين محمودي راد

 

 

 

شماره تماس:

056-32381400
آدرس الكترونيك:
mahmoudirad@gmail.com

مسئول بخش برنامه هاي آموزش پزشكي عمومي:

دكتر بتول اقبالي

مسئول بخش برنامه هاي آموزش مداوم:

دكتر محيا مجاهدي

مسئول بخش بيمارستان هاي آموزشي:

دكتر ناهيد ازدكي

بسته توسعه آموزش مجازي

مسئول بسته:

مهندس احسان صدر

كارشناس مسئول:

شماره تماس:

32395656- 056
آدرس الكترونيك:
E.sadr21@gmail.com

بسته آمايش سرزميني

مسئول بسته:

دكتر محمدرضا حسيني

 

كارشناس مسئول:

آقاي جواد مركي

شماره تماس:

32395621- 056
آدرس الكترونيك:

بسته حركت به سوي دانشگاه نسل سوم

مسئول بسته:

دكتر محمدرضا رئيسون

 

كارشناس مسئول:

خانم فاطمه مهديزاده

شماره تماس:

056-32395661
آدرس الكترونيك: 
Raeisoon49@gmail.com

ماموريت هاي ويژه

كارگروه هنر وسلامت

مسئول كارگروه:

دكتر خديجه فرخفال

كارشناس مسئول:

خانم زينب آهني

شماره تماس:

32391566- 056
آدرس الكترونيك:
kfarrokhfall@yahoo.com

كارگروه توسعه و تعالي علوم دندانپزشكي

مسئول كارگروه:

دكتر حميد عباس زاده

 

كارشناس مسئول:

 

شماره تماس:

32381700- 056
آدرس الكترونيك:
Hamidabbaszade@yahoo.com

كارگروه توسعه و تعالي علوم اعصاب

مسئول كارگروه:

دكتر محمدرضا صائبي پور

 

كارشناس مسئول:

شماره تماس:

056-32381516
آدرس الكترونيك: 

كارگروه توسعه و تعالي علوم تغذيه/ بسته سلامت غذايي

مسئول كارگروه:

دكتر فاطمه حسين زاده

كارشناس مسئول:

شماره تماس:

32381651- 056
آدرس الكترونيك: 

كارگروه توسعه و تعالي طب تسكيني

مسئول كارگروه:

دكتر سعيده بابائيان

 

كارشناس مسئول:

شماره تماس:

056-31622035
آدرس الكترونيك:

 

بسته ارتقاء آموزشي پزشكي با تكيه بر فناوري هاي نوين آموزشي (تكنولوژي آموزشي)

مسئول كارگروه:

مهندس احسان صدر

 

كارشناس مسئول:

شماره تماس:

32395656- 056
آدرس الكترونيك: 

سامانه ها و روابط عمومي

سامانه پايش

مسئول سامانه:

دكتر خديجه فرخفال

 

كارشناس مسئول:

خانم زينب آهني

شماره تماس:

32391566- 056
آدرس الكترونيك:
kfarrokhfall@yahoo.com

سامانه آتنا

مسئول سامانه:

دكتر خديجه فرخفال 

كارشناس مسئول:

خانم زينب آهني

شماره تماس:

32391566- 056
آدرس الكترونيك:
kfarrokhfall@yahoo.com

                                                                                       روابط عمومي

 رابط روابط عمومي:

آقاي محمد كاووسي

شماره تماس:

056-32395600
آدرس الكترونيك:
vce@bums.ac.ir

 

ي
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/26
تعداد بازدید:
347
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal