مشاهیر استان

مشاهير استان خراسان جنوبي


استان خراسان جنوبي مهد علم و فرهنگ و هنر كشور است و در طول زمان مشاهير و خدمتگزاران بي شماري را در دامان خود پرورانده است.
در طول حيات اجتماعي و فرهنگي خطه قهستان مردان و زنان نام ‏آوري زندگي كرده ‏اند كه هر كدام به نوبه خود منشأ آثار و خيرات بسياري بوده‏ اند. از آنجا كه اين مختصر، گنجايش شرح حال آنان را ندارد تنها به يادكردن نام پرافتخار معدودي از اين بزرگان بسنده ميكنيم اميد است كه آيندگان بتوانند جاى خالي آنان كه نيستند را پر نمايند .

پرفسور مهدي بلالي مود

مهدي بلالي مود در 15 شهريور 1321 شمسي در مود بيرجند پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات ابتدائي را در مود و زاهدان و متوسطه را در دبيرستان شوكتي بيرجند (خرداد ماه 1340) به پايان رسانيد. تحصيلات دانشگاهي را ابتدا در رشته شيمي و سپس در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران آغاز نمود و در خرداد 1343 به اخذ ليسانس شيمي و در خرداد 1349 به دريافت دكتري پزشكي نائل آمد. درد تاريخ 15/12/1351 به سمت مربي پزشكي قانوني و مسمومين دانشكده پزشكي مشهد استخدام و مشغول به كار گرديد . پروفسور بلالي در 15/12/1354 به سمت استادياري و سرپرستي بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) منصوب شد و طي سالهاي 1355 تا 1357 مديريت امور آموزشي دانشكده پزشكي مشهد را نيز عهده دار بود . وي در تيرماه 1357 جهت گذرانيدن دوره تخصصي سم شناسي باليني در دانشكده پزشكي دانشگاه ادينبورگ عازم بريتانيا شد. نامبرده دركوتاه ترين زمان ممكن ، به اخذ دكتري تخصصي (Ph.D) با درجه ممتاز در رشته فارماكولوژي و سم شناسي باليني نائل آمد (تيرماه 1360) .
پس از دريافت تخصص درمان شناسي و فوق تخصص مسموميت ها، در مرداد ماه همان سال با عنوان استاديار دانشكده پزشكي دانشگاه ادينبورك استخدام و در مركز درمان شناسي و درمان مسمومين بيمارستان سلطنتي ادينبورگ مشغول به كار گرديد.
براي كسب اطلاعات بيشتر را در اينجا و يا اينجا ببينيد

پرفسور محمدحسن گنجي

محمد حسن گنجي، (متولد ۱۲۹۱ در بيرجند) تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در موطن خود و تحصيلات عالي را در تهران (دارالمعلمين عالي ۱۳۰۹-۱۳۱۲)، انگلستان (۱۳۱۲-۱۳۱۷) و آمريكا (۱۳۳۱-۱۳۲۳) در رشته جغرافيا با تأكيد بر اقليم شناسي انجام داده و پايان نامه او درباره آب و هواي ايران به زبان انگليسي به چاپ رسيده‌است.

او از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۵۴ در خدمت دانشگاه تهران به تدريس اشتغال داشته و اول كسي بوده‌است كه جغرافياي نوين را وارد برنامه‌هاي دانشگاهي كرده‌است. وي مراحل دانشگاهي را از دبيري تا معاونت دانشگاه طي كرده و در سال ۱۳۵۴ با اخذ درجه استادي ممتاز بازنشسته شده‌است.
براي كسب اطلاعات بيشتر اينجا را ببينيد.

دكتر محمد ابراهيم آيتي
دكتر محمد ابراهيم آيتي درسال ۱۳۳۳قمري دربيرجند تولد يافت .تاسال ۱۳۱۷ خورشيدي دربيرجند ومشهد علوم قديمه را تحصيل كرد .از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ ش درشهر بيرجند به وعظ وتدريس اشتغال داشت ،سپس به تهران آمد واز سال ۱۳۳۴ دردانشكده علوم معقول ومنقول به تدريس پرداخت درسال ۱۳۴۰ از رشته معقول ومنقول دانشگاه تهران باخذ درجه دكتري نايل آمد ودرهمان دانشكده تدريس ميكرد.وي سرانجامدر۱۷مهر سال ۱۳۴۳ براثر تصادف اتومبيل درگذشت.
آثار طبع شده وي:
- سرمايه سخن (۱۳۳۹)
- فهرست ابواب وفصول اسفار۱۳۴۰
-آندلس يا تاريخ حكومت مسلمين دراروپا۱۳۴۰
- معقولات وآراء مربوط به آن ۱۳۴۳
- ترجمه:افكار جاويد محمد رسول الله ۱۳۳۵
-ترجمه آيينه اسلام ۱۳۳۹
-ترجمه مجلد اول ودوم تاريخ يعقوبي ۱۳۴۲و۳
-جهان درقرن بيستم ۱۳۴۲
- تصحيح وتنقيح :مثنوي مقامات الابرار۱۳۳۷
-مجلد سوم وچهارم تفسير شريف لاهيجي ۱۳۴۰
- ترجمه البلدان تاليف احمد بن ابي يعقوب
براي كسب اطلاعات بيشتر اينجا را ببينيد.

ابن حسام خوسفي

محمد فرزندحسام الدين حسن ، معروف به ابن حسام ، شاعر ، عارف ، فقيه و انديشمند قرن هشتم ونهم هجري است.
تولد ابن حسام راسالهاي 782 و يا 783 هجري ( 760 شمسي ) دانسته اند.
زاد گاه ابن حسام ، شخرك خوسف است كه از بخش هاي فعلي بيرجند و از قديمي ترين آبادي هاي قهستان مي باشد.
ابن حسام تحصيلات مقدماتي و تربيت خود را مديون پدر داناو با فضيلتش مي داند . او در خصوص سال تولدش در پايان قصيده اي چنين مي گويد:
چو از هجرت دراين تاريخ معدود
چل و نه سال بر هشتصد بيفزود
زعمر من گذشته شصت و شش سال
جواني برگذر ، پيري به دنبال

بيشتر تذكره نويسان ابن حسام را شاعري صاحب فضل و او را مردي وارسته و قانع كه روزها از صبح تا شام به كار كشاورزي اشتغال داشته و ضمنأ اشعار خود را در همين مواقع يادداشت مي كرده ، دانسته اند . ابن حسام از علو طبع و اتكال به خداوند غافل نبوده و كمبود هاي زندگي مادي را بر سرافرازي معنوي ترجيح داده است . اشعار زيرمؤيد اين موضوع مي باشد :
همه سال و مه روي در گوشه اي
قناعت نموم به كم توشهاي
به يكقرص جو تا شب از بامگاه
قناعت كنم همچو خورشيد وماه
شكمچون به يك نان توان كرد سير
مكش منت سفرة اردشير
بساز اي جوانمرد با آب جوي
ز جلابطائي برو دست شوي
ترا چون متاع سخن داده اند
مجوي آنچه بهر تو ننهاده اند

براي كسب اطلاعات بيشتر اينجا را ببينيد.


ديگر مشاهير استان

  • سيد عبد الله علوي (قائم مقام و معاونت دانشكده )
  • فصيح الدين محمد نظامي (دانشمند)
  • استاد احمد آرام (نويسنده)
  • دكتر غلامحسين شكوهي (نويسنده)
  • شيخ عبدالحسين فنودي (شاعر)
  • علامه سيد محمد فرزان (نويسنده)
  • محمد باقرآيتي بيرجندي (علامه)
  • دكترمحمد اسماعيل رضواني (نويسنده)
  • علي بن ياسرحسامي قهستاني (نويسنده)
  • بلال شاخني (شاعر)
  • اسماعيل دهكي (علامه)
  • نوابه خفي (شاعر)
  • دكتر ناهيد بني اقبال (نويسنده)
  • ملا حمزه بيرجندي (علامه)
  • آخوند ملاحسين ذاكر( طوفان) (شاعر)
  • دكتر محمد مهدي ناصح (نويسنده)
  • محمد حسين ملايي (شاعر)
  • محمد حسن شريف (نويسنده)
  • ابو جعفركافي قايني (فيلسوف)
  • آخوند ملاعلي خراشادي (علامه)
  • عبدالكريم اشراق بيرجندي (شاعر)
  • ميرزا محمد رضا مستوفي (شاعر)
  • حاج شيخ محمد هادي هادوي (علامه)
  • محمد حسين فروغ بيرجندي (خوشنويس)
  • محمد حسين آيتي (نويسنده)
  • محمد ابراهيم قدسي (علامه)
  • دكتر محمد ابراهيم آيتي (نويسنده)
  • محمد رفيع بن عبدالكريم لامع درمياني (شاعر)
  • محمد حسين فدايي بيرجندي (شاعر)
  • علي اكبر خوسفي (شاعر)
  • ملا علي اصغر بيرجندي (علامه)
  • سيد ابوتراب انوار (علامه)
  • شيخ مرتضي آيتي (شاعر)
  • آيت الله سيد حسن تهامي (علامه)
  • حكيم سعدالدين محمد نزاري (شاعر)
  • شيخ محمد دياني (علامه)
  • سيد محمد شهرستاني (خوشنويس)
  • سيد غلامرضا بيرجندي (علامه)
  • سيدابوالفضل طباطبايي بيرجندي (شاعر)
  • عبدالطيف بيرجندي (دانشمند)
  • شمس الدين موسوي (علامه)
  • شاهسوني بيرجندي (علامه)
  • سيد محمد مشكوه (علامه)
  • سيد حسن عندليب (شاعر)
  • سالك بيرجندي (شاعر)
  • زين العابدين درخشي (دانشمند)
  • دكتر مهدي بلالي مود (نويسنده)
  • خواجه آصفي قهستاني (شاعر)
  • جمال رضايي (شاعر)
  • عبدالعلي بيرجندي (دانشمند)
  • شيخ جواد عارفي (علامه)
  • دكتر محمد حسن گنجي (فيلسوف)
  • احمد احمدي بيرجندي (نويسنده)
  • ابن حسام خوسفى (شاعر)
براي كسب اطلاعات بيشتر درباره بيرجند اينجا را ببينيد.

تاریخ به روز رسانی:
1391/12/21
تعداد بازدید:
4297
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal