نقشه سایت

Skip Navigation Links.
منو عمودي سمت راست
Collapse منو عمودي سمت چپمنو عمودي سمت چپ
كاركنان و آموزش
آيين نامه و فرآيندها
تعرفه هاي درماني
ارتباط با ما
Collapse نقشه سایت معاونت درماننقشه سایت معاونت درمان
صفحه اصلي
Collapse واحدهاواحدها
Collapse مدیریت درمانمدیریت درمان
معرفي مديريت درمان
اقتصاد سلامت و مديريت درمان
اورژانس بیمارستانی
پزشك خانواده
آرشيو مطالب
ايمني بيمار
مددكاري
دستورالعمل
توانبخشی
واحد سوء مصرف مواد
پرسنل واحد سوء مصرف مواد
شرح وظایف واحد سوء مصرف مواد
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
Collapse مدیریت نظارت بر امور درمانمدیریت نظارت بر امور درمان
معرفي اداره نظارت بر درمان
مدیر نظارت بر درمان
تماس با اداره نظارت بر درمان
كارشناس مسئول اداره نظارت
Collapse واحد ماماییواحد مامایی
معرفي واحد مامايي
شرح وظايف واحد مامايي
پرسنل واحد مامايي
كارگاههاي واحد مامايي
Collapse کمیته کاهش مرگ کودکانکمیته کاهش مرگ کودکان
كميته مرگ كودكان
آيين نامه ها
Collapse کمیته مرگ نوزادانکمیته مرگ نوزادان
پرسشنامه هاي نظام مرگ پريناتال
اسامي مسئولين ثبت مرگ پريناتال
مطالب آموزشي واحد مامايي
فرم ها و فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقويم كارگاه هاي واحد مامايي</span>تقويم كارگاه هاي واحد مامايي
تقويم كارگاه هاي 91 و 92
كارگاه هاي 94
Collapse واحد ارزشیابیواحد ارزشیابی
معرفي واحد ارزشيابي و اعتباربخشي
اعتباربخش بیمارستانها
ارزشیابی بیمارستانها
مطالب آموزشي واحد ارزشيابي
سنجه هاي92
سنجه هاي93
Collapse واحد امور بیمارستانهاواحد امور بیمارستانها
معرفي واحد امور بيمارستانها
فرم ها و دستورالعمل ها امور بیمارستان ها
تعرفه هاي درماني
مطالب آموزشي واحد امور بيمارستانها
Collapse واحد صدور پروانه هاواحد صدور پروانه ها
معرفي واحد صدور پروانه ها
آيين نامه ها و دستورالعملهاي تاسيس مراكز درماني
ضوابط تاسيس مراكز خدمات دندان پزشكي
فرم هاي موافقت اصولي و بهره برداري
واحد نظارت بر امور دندانپزشكي
Collapse رسیدگی به شکایاترسیدگی به شکایات
تماس با ما
طرح شكايت
پيگيري شكايت
فرم شكايات با درخواست پيگيري حقوقي
ورود به سامانه طرح شكايت درماي بدون پيگيري حقوقي
Collapse کمیته حاکمیت بالینیکمیته حاکمیت بالینی
مطالب آموزشي حاكميت باليني
فرم هاي حاكميت باليني
شاخص هاي آماري حاكميت باليني
حاكميت باليني چيست؟
Collapse کمیسیون پزشکیکمیسیون پزشکی
معرفي كميسون پزشكي
مدارك مورد نياز و مراحل كميسيون پزشكي
دستورالعملها و مکاتبات کمیسون پزشکی
ستاد هدايت و اطلاع رساني
Collapse کارشناس ایمنی بیمارکارشناس ایمنی بیمار
کارگاه های آموزشی ایمنی بیمار
فرم نهایی آموزش به بیمار و دستورالعمل خودمراقبتی
طب تصويري
اعتباربخشی مراکز درمانی
گردشگری سلامت
دبیرخانه کمیسیون ماده 11 و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی سال 1400
ایمنی بیمار
دندانپزشکی
کارشناسان
کارشناسان واحد نظارت
نظارت بر امور مطب و موسسات پزشکی
اداره امور آزمايشگاهها
Collapse اداره پرستارياداره پرستاري
گزارش عملكرد/دستاوردها
شرح وظایف دفتر پرستاری
پرسنل دفتر پرستاری
تماس با دفتر پرستاري
فرآيندهاي دفتر پرستاري
فرم ها و آيين نامه هاي دفتر پرستاري
آيين نامه ها و قوانين دفتر پرستاري
ارتقا و بهره وري
مطالب آموزشي دفتر پرستاري
Collapse کنترل عفونت بیمارستانیکنترل عفونت بیمارستانی
چک لیستها
دستورالعملها
عملکرد کنترل عفونت سال 93
مدیریت پسماند
CCHF
Education - Hand hygiene
شرح وظایف
بهداشت دستها
خط مشی ضدعفونی کننده ها
راهنما
ضد عفونی
کلیات آنچه یک پرستار در رابطه با کنترل عفونت های بیمارستانی باید بداند
واکسیناسیون هپاتیت و ایدز
گزارش کنترل عفونت بیمارستانی
مطالب آموزشی
مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل
قوانين و دستورالعمل ها
چك ليستهاي اداره پرستاري
شاخص هاي پرستاري
صلاحيت حرفه اي
نظارت و اعتباربخشي
Collapse واحد امور بیماریهای خاصواحد امور بیماریهای خاص
معرفي واحد بيماريهاي خاص
تماس با واحد بيماريهاي خاص
فرآیندهای واحد بیماریهای خاص
فرم های واحد بیماریهای خاص
معرفی بخش های دیالیز استان
Collapse سامانه اهداء عضوسامانه اهداء عضو
ورود به سامانه اهداء عضو
مرکز پزشکی بیماران خاص
معرفي انجمن هاي بيماران خاص
آمار بيماريهاي خاص خراسان جنوبي
Collapse مطالب آموزشی واحد بیماریهای خاصمطالب آموزشی واحد بیماریهای خاص
نارسایی مزمن کلیه
آمبولی مغزی
استرس
مراقبت از كليه ها درمبتلايان به ديابت
بیشتر بدانیم
پیوند کلیه
ام اس
هموفیلی
تالاسمی
Collapse واحد آمار و مدارک پزشکیواحد آمار و مدارک پزشکی
معرفي واحد آمار و مدارك پزشكي
فرم ها
دستورالعمل ها
اطلاعات آماري
شاخص ها
مطالب آموزشي
پرونده الكترونيك سلامت (سپاس)
واحد فناوري اطلاعات
Collapse تغذيه بالينيتغذيه باليني
آیین نامه ها و دستورالعمل های تغذیه
Collapse اداره حاکمیت بالینیاداره حاکمیت بالینی
صفحه اصلی حاکمیت بالینی
حاکمیت بالینی چیست؟
شرح وظایف اداره حاکمیت بالینی
اعضای کمیته
فرمها، دستورالعملها و فرآیندهای حاکمیت بالینی
شاخص هاي آماري حاكميت باليني
مطالب آموزشي حاكميت باليني
مصادیق حاکمیت بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور آزمایشگاه</span>اداره امور آزمایشگاه
چک لیست ها
مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه ها</span>آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه های مراکز درمانی
آزمایشگاه های خصوصی
آزمایشگاه های مراکز بهداشتی
آیین نامه و دستورالعمل
فرم ها
کارشناسان مدیریت امور آزمایشگاه
Collapse گروه ها و کمیته هاگروه ها و کمیته ها
Collapse نیروهای متخصصنیروهای متخصص
دستورالعمل هاي توزيع نيروي تخصصي
امتيازها و ضرايب نيروهاي تخصصي
Collapse اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی
Collapse استان شناسیاستان شناسی
مشاهیر استان
بیرجندشناسی
تلفن هاي مورد نياز در استان
آژانس های مسافرتی و هتل های استان
نقشه شهرستان هاي استان
برنامه پروازها
تماس با ما
Collapse واحد سوء مصرف موادواحد سوء مصرف مواد
مراكز سوء مصرف مواد استان خراسان جنوبي
فرم ها
مطالب آموزشي
مددجويان بهبوديافته تحت درمان در مركز سوء مصرف مواد
تقويم آموزشي سال 94
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
فرم ها و دستورالعمل ها
Collapse سامانه اهداء عضوسامانه اهداء عضو
سامانه اهداء عضو
ثبت نام نيروها
آمار ماماهاي شاغل و غيرشاغل استان خراسان جنوبي
115
فرم گزارش فوري وقايع ناخواسته
test
ثبت نام پزشکان و پرستاران داوطلب خدمت در بیمارستان های معین کرونا
لینک های مفید
دفترچه تلفن معاونت
ارتباط با معاون درمان
پرسش و پاسخ
چارت معاونت درمان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse پرسنل معاونتپرسنل معاونت
معاون درمان
پرسنل حوزه درمان
بيمارستانها
Collapse كاركنان و آموزشكاركنان و آموزش
Collapse كاركنانكاركنان
معاون درمان
پرسنل
Collapse آموزشآموزش
Collapse دوره هاي آموزشيدوره هاي آموزشي
دوره هاي آموزشي معاونت درمان
دوره هاي آموزشي واحد مامايي
واحد سوء مصرف مواد
اعتباربخشي
تصاوير
استاندارد و خريد راهبردي
پکس بیمارستان های استان
ثبت نام پزشکان و پرستاران داوطلب خدمت در بیمارستان های معین کرونا - خراسان جنوبی
آیین نامه و دستورالعمل ها
انتخابات نظام پزشکی
ثبت نام وبینار درمان و توانبخشی ضایعات نخاعی
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی 1401
MCMCكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal