نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت معاونت بهداشتینقشه سایت معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی حوزه معاونت
چارت تشکیلات معاونت بهداشتی
Collapse حوزه رياستحوزه رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت </span>حوزه مديريت
معاون بهداشت ورئيس مركز بهداشت استان
معاون اجرايي
معاون فني
مسئول دفتر
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
معرفي واحد و شرح وظايف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فعاليتها و عملكردها
نکته ها و احادیث
اطلاعیه
آرشیو
Collapse امورحقوقي امورحقوقي
معرفی پرسنل
قوانين و مقررات
فرمت قراردادها
تعهدات محضري
فرآيندها
فرم ها
لینک های مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي  عملكرد</span>ارزيابي عملكرد
اهداف و شرح وظایف
فرم ها
حراست
رابط بازرسی
رابط هیئت امناء
Collapse رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامترئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت
شرح وظايف
معرفي پرسنل
فرمها
آيين نامه و دستورالعمل
كميته ها
برنامه هاي برون سازماني
مطالب آموزشی
چك ليستها
فرايندها
هر خانه یک پایگاه سلامت
ثبت نام کارگاه
اسلاید آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت
کلیپ کرونا ویژه عید نوروز 1400
کلیپ آموزشی خودمراقبتی
کرونا ویروس
پدافند غیر عامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه ها و واحدهای فنی</span>گروه ها و واحدهای فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت سلامت خانواده و جمعيت</span>مديريت سلامت خانواده و جمعيت
معرفي همكاران
مديريت سلامت خانواده جمعيت و مدارس
Collapse ميانسالان و سالمندانميانسالان و سالمندان
ميانسالان
اهداف و شرح وظایف
شرح وظايف ميانسالان
مطالب آموزشي ميانسالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان
برنامه آموزش استاندارد و شیوه زندگی سالم در سالمندی
چك ليست برنامه ميانسالان
فرمهاي برنامه ميانسالان
دستورالعمل برنامه ميانسالان
سالمندان
شرح وظايف سالمندان
آئين نامه و دستورالعمل سالمندان
شرح وظايف مدير
فرم سالمندان
چك ليست سالمندان
معرفی واحد
Collapse نوزادان و كودكاننوزادان و كودكان
معرفي واحد كودكان
معرفي برنامه هاي كودكان
فرم ها
چک لیست ها
رسانه های آموزشی
آئين نامه كودكان
فرآیندها
شرح وظايف
كودكان
فرم هاي كودكان
چك ليست نوزادان و كودكان
فرايندهاي كودكان
كميته هاي نوزادان
Collapse نوزاداننوزادان
آئين نامه ها و دستورالعمل نوزادان
فرم نوزادان
فرايند نوزادان
مطالب آموزشي نوزادان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میانسالان</span>میانسالان
معرفی پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فرم ها
فرآیندها
كميته ها و دستورالعمل ها
رسانه های آموزشی
فرم های مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
فرآیندهای مدیریت سلامت خانواده و جمعیت
سامانه های وزارتی
بوکلت های آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse گروه نوجوانان جوانان و مدارسگروه نوجوانان جوانان و مدارس
نوجوانان و مدارس
جوانان
اهداف و برنامه هاي نوجوانان و مدارس
شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان
شرح وظايف گروه و كارشناس مسئول نوجوانان جوانان و مدارس
Collapse گروه مادران جمعيت و باروري سالمگروه مادران جمعيت و باروري سالم
Collapse مادرانمادران
آئين نامه و دستورالعمل مادران
باروری سالم و جمعیت
شرح وظايف
شرح وظايف مدير
چك ليست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس</span>سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
Collapse جوانانجوانان
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
چک لیستهای پایش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نوجوانان</span>نوجوانان
فرم ها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیستهای پایش
رسانه های آموزشی
فرآیندها
فرم ها
معرفی همکاران-
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت پيشگيري و كنترل بيماريها</span>مديريت پيشگيري و كنترل بيماريها
مدیریت بیماریها
فرآیندها
مدیر بیماریها
معرفی واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای واگیر</span>بیماریهای واگیر
معرفي پرسنل
معرفي واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه واکسیناسیون- عوارض واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی
برنامه مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
بيماريهاي منتقله از آب و غذاوعفونتهاي بيمارستاني
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
تست
Collapse آئین نامه ها و دستورالعمل هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه مبارزه با بیماریها مالاریا
برنامه واکسیناسیون
برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی
برنامه مبارزه با بیماریها قابل پیشگیری با واکسن
برنامه مبارزه با سل و جذام
برنامه مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
برنامه مبارزه با بیماریهای تنفسی و قرنطینه
برنامه مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای
برنامه مبارزه با بیماریهای ایدز و هپاتیت و بیماریهای آمیزشی
فرم های واگیر
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
انتشارات
آموزش عموم
مقالات علمی و پژوهشی
سایت های و سامانه های بیماریهای واگیر
سایت های و سامانه های بیماریهای غیرواگیر
رييس گروه واگير
بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
بيماريهاي منتقله از آب و غذا
زنجيره سرما
سل و جزام - برنامه ایدز و بیماریهای آمیزشی
رئيس گروه غير واگير
آئین نامه ها و دستورالعمل بیماریهای واگیر
فرایندهای گروه واگیر
چك ليست گروه بيماريهاي واگير
هپاتيت
بيماريهاي منتقله از ناقلين(مالاريا،تب دنگ و ...)
بيماريهاي مشترك انسان و حيوان
مراقبت بيماريها(آنفولانزا / اتباع ، IHR و...)
مطالب آموزشي آنفولانزا
کوید19
معرفی همکاران بیماریهای مشترک انسان و حیوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای غیر واگیر</span>بیماریهای غیر واگیر
معرفی واحد
Collapse برنامه های واحدبرنامه های واحد
برنامه ادغام دیابت در نظام سلامت
برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی
برنامه پیشگیری و کنترل آسم COPD
برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
برنامه پشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی
برنامه ثبت سرطان
برنامه غربالگری نوزادان(CH - PKU – G6PD)
فرآیندهای گروه بیماریهای غیرواگیر
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
اسلایدهای آموزشی
معرفی همکاران غیر واگیر
بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
رئيس گروه بيماريهاي غير واگير
سلامت گوش و شنوايي
پيشگيري وكنترل بيماريهاي غدد و متابوليك
پيشگيري وكنترل بيماريهاي قلبي عروقي
پيشگيري وكنترل بيماريهاي مفصلي و استخواني
پيشگيري و كنترل بيماريهاي مزمن تنفسي
پيشگيري وكنترل سرطان
پيشگيري از نابينايي و سلامت چشم
پيشگيري از بيماريهاي ژنتيك
پيشگيري از حوادث
دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه
برنامه پيشگيري وكنترل ديابت
برنامه پيشگيري از پوكي استخوان
كم كاري مادرزادي تيروئيد در نوزادان
برنامه پيشگيري و كنترل فشارخون بالا
Collapse پیشگیری و کنترل سرطانپیشگیری و کنترل سرطان
دستورالعمل ایراپن
دانستنیهای سرطان
چارت سرطان
گزارشات کشوری
پویش ملی سرطان
ثبت سرطان
Collapse مديريت سلامت محيط و كارمديريت سلامت محيط و كار
شرکتهای دارای پروانه فعالیت
گروه سلامت محیط و کار
همكاران سلامت كار
Collapse گروه بهداشت محيط گروه بهداشت محيط
معرفي واحد و شرح وظايف
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآيندها
سایت ها و سامانه های بهداشت محیط
كميته هاي محيط
چك ليست
فرآیندها
فراخوان تاسيس آموزشگاه اصناف
Collapse گروه سلامت كارگروه سلامت كار
معرفی پرسنل
برنامه هاي بهداشت حرفه اي
کمیته ها
بسته های آموزشی
بسته هاي آموزشي حرفه اي
فرم ها
فرآیندها
آئين نامه ها
لینک ها و سامانه های بهداشت حرفه ای
فرم هاي صدور مجوز شركتهاي مهندسي بهداشت حرفه اي
مدارك موردنياز شركت هاي خصوصي ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي
جك ليست
شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای دارای مجوز
رسانه های آموزشی
مديريت سلامت محيط و كار
همكاران سلامت محيط
چك ليست
بسيج سلامت نوروزي
پزشكان داراي مجوز انجام معاينات شغلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت شبكه و ارتقاء سلامت</span>مديريت شبكه و ارتقاء سلامت
معرفي همكاران
Collapse گروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درمانيگروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني
معرفي واحد و شرح وظايف
نيروي انساني
ستاد پزشك خانواده
شاخصها
برنامه خدمات نوين سلامت در مناطق شهري
طرح گسترش شبكه
معرفي پرسنل تجهيزات
دستورالعمل شهري
چك ليست گروه گسترش
فرايندهاي مديريت شبكه
فرمهاي مديريت شبكه
آئين نامه ها و دستورالعمل مديريت شبكه
Collapse گروه آمار و تحليل عملكردگروه آمار و تحليل عملكرد
معرفي پرسنل
معرفی واحد و شرح وظایف
فعالیت ها
سامانه های آماری
شاخص و نمودار
خدمات قابل ارائه
مطالب آموزشی
دستورالعملهای گروه آمار و تحلیل عملکرد
داوطلبين سلامت
Collapse امور پرستاريامور پرستاري
معرفی واحد و شرح وظایف
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
فرآیندها
منابع آموزشی
معرفي پرسنل
چك ليست پرستاري
Collapse سامانه يكپارچه بهداشت سيبسامانه يكپارچه بهداشت سيب
فايل هاي آموزشي سامانه سيب
آموزش سامانه سيب
ليست تغييرات سامانه سيب
مطالب آموزشی کرونا در سامانه سیب
دارويي
آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات</span>اطلاعات
آيين نامه و دستورالعمل
فرمها
فرايندها
چك ليست
دستورالعملهای گروه آمار
مراکز واکسیناسیون کرونا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آزمايشگاه ها</span>امور آزمايشگاه ها
معرفی پرسنل
فرم هاي امور آزمايشگاه
رسانه هاي آموزشي
چك ليستها
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
لینک های مفید
فرآیندها
خدمات قابل ارائه
مطالب آموزشی
Collapse گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتيادگروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد
فرآیندها
چك ليست روان
Collapse سلامت روانسلامت روان
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
فرآیندها
عملکرد ها و شاخصها
کمیته ها و شوراها
آئين نامه و دستورالعمل
برنامه هاي سلامت اجتماعي
مطالب آموزشي
Collapse سوء مصرف مواد سوء مصرف مواد
معرفي واحد
فرآیندها
بسته های آموزشی
شاخصهاي بهداشت روان
پمفلت روان
چگونه سيگار را ترك كنيم
Collapse مديريت خطر در بلايا و حوادثمديريت خطر در بلايا و حوادث
فرم های کاهش خطر در بلایا
دستورالعمل کاهش خطر در بلایا
رسانه های کاهش خطر در بلایا
فرایندهای کاهش خطر دربلایا
چک لیست بلایا
شاخصها
Collapse فناوري اطلاعاتفناوري اطلاعات
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
خدمات واحد فناوري اطلاعات
فرآیندها
فرم ها
مقالات آموزشی
سامانه هاي مربوط به كاركنان
سامانه هاي وزارتخانه
سايتهاي تخصصي فناوري اطلاعات
سايتهاي جامع آموزشي
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
مقالات علمی و آموزشی
سمعي و بصري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای اجرایی</span>واحدهای اجرایی
Collapse رئیس اداره امور اداریرئیس اداره امور اداری
معرفی پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
فرم ها
كميته نيروي انساني
لینک ها و سامانه های امور اداری
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارپردازي
كارگزيني
دبيرخانه
امور اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگزيني</span>كارگزيني
معرفي پرسنل
معرفي واحد و شرح وظايف
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرآیندها
فرم ها
نقليه
Collapse خدمات پشتيبانيخدمات پشتيباني
معرفي پرسنل
کمیته خدمات پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انبار </span>انبار
معرفي پرسنل
Collapse رئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداری
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
فرم هاي امور مالي
لينكها و سامانه هاي كاربردي
اعتبارات
پرداخت پرسنلي
اموال
کرونا ویروس
Collapse برنامه جلساتبرنامه جلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن کنفرانس 1399</span>برنامه سالن کنفرانس 1399
فروردین ماه
اردیبهشت ماه
خرداد ماه
تیر ماه
مرداد ماه
شهریور ماه
مهر ماه
آبان ماه
آذر ماه
دی ماه
بهمن ماه
اسفندماه
Collapse برنامه سالن کنفرانسبرنامه سالن کنفرانس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن کنفرانس 1400</span>برنامه سالن کنفرانس 1400
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن کنفرانس 1401</span>برنامه سالن کنفرانس 1401
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
Collapse برنامه سالن جلسات(اجتماعات)برنامه سالن جلسات(اجتماعات)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن جلسات 1400</span>برنامه سالن جلسات 1400
مرداد
شهریور
مهر
آبان
دی
بهمن
اسفند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن جلسات 1401</span>برنامه سالن جلسات 1401
مرداد
شهریور
مهر
Collapse برنامه سالن همایشبرنامه سالن همایش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه سالن همایش سال 1401</span>برنامه سالن همایش سال 1401
مرداد
شهریور
مهر
سامانه مدیریت تعرفه و آزمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مسابقات</span>مسابقات
مسابقه ازدواج مناسب و آسان
منابع مسابقه ازدواج آسان
لینک مسابقه
مسابقه ویژه هفته ملی جمعیت
سامانه سامح
وبینارهای زندگی با طعم آرامش
نظرسنجی دوره ها
نظر سنجیكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal