بهمن
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی بهمن ماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ  ساعت  برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
جمعه
1400/11/1

 شنبه 1400/11/28-10:30
وزارت،مرکز مدیریت بیماریها

متخصصین عفونی مراکز مشاوره
مدیریت بیماران با شک به مقاومت دارویی
 13-15وزارت
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی،معاونین اجرایی و فنی،مدیران ستادی
وبینار معاونین بهداشتی دانشگاههای کشور
یک شنبه 1400/11/3 10-12
وزارت،دفترآموزش و ارتقای سلامت سالن کنفرانس کارشناسان آموزش سلامت
اصول و فنون آموزش مردم
 دوشنبه 1400/11/49-12
گروه آموزش و ارتقای سلامت
سالن کنفرانس
کلیه کارکنان دانشگاه ، سفیران سلامت
 
تروما و سوختگی

 8-10:30 وزارت،دفترآموزش و ارتقای سلامت
اتاق معاون محترم فنی
 
روز جهانی آموزش
سه شنبه 1400/11/5 8-12
گروه سلامت روان
سالن کنفرانس کارشناسان سلامت روان استان
مداخلات سلامت اجتماعی
چهارشنبه 1400/11/6 12-14
واحدارزیابی عملکرد
سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی و مسئولین و کارشناسان بیماریهای غیرواگیر
ارزیابی عملکرد مدیریت بیماریها ؛ گروه غیرواگیر
  
10-12
دانشگاه مشهد
 معاون بهداشتی،مدیر سلامت خانواده،کارشناسان برنامه های کودکان و برنامه تغذیه با شیر مادر
چالش های برنامه سلامت کودکان باشیر مادر
  
 8-12 وزارت ، سلامت خانواده
سالن کنفرانس
مدیر سلامت خانواده،کارشناسان نوزادان
برنامه پایش نوزادان
پنج شنبه 1400/11/7
 جمعه 1400/11/8
   
شنبه 1400/11/9   


یک شنبه 1400/11/10 9-12
مدیریت شبکه، گروه آمار
سالن کنفرانس
کارشناسان آمار
طرح پرسشگری PHC
دوشنبه 1400/11/11 8:30-13
مدیریت بیماریها، غیرواگیر
سالن کنفرانس پزشکان،کارشناسان بهداشتی ، ماماها، مراقبین سلامت و بهورزان
ایراپن
8-12
 وزارت ، مدیریت سلامت خانوادهاتاق
 مدیرسلامت خانواده، کارشناسان کودکان
برنامه پایش کودکان
skyroom
 12:30-14 معاونت توسعه
 مسئول کارگزینی
 وبینار منابع انسانی
سه شنبه 1400/11/12 10-12
معاونت درمان دانشگاه


مدیریت خطر حوادث و بلایا (سیل و زلزله)
 12-14واحدارزیابی عملکرد
سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی و کارشناسان دهان و دندان
ارزیابی عملکرد گروه دهان و دندان
چهارشنبه 1400/11/13
 9-11:30وزارت ، غیر واگیر
 اتاق معاون محترم فنی
مدیربیماریهای غیرواگیرو کارشناس برنامه سرطان
نشست خبری هفته ملی مبارزه با سرطان
پنج شنبه 1400/11/14
جمعه
1400/11/15
شنبه 1400/11/16
یک شنبه 1400/11/17 10-13
وزارت ،مرکز سلامت محیط و کار
اتاق معاون محترم فنی
مدیر سلامت محیط و کار ،رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای
وبینار هماهنگی تشدید کنترل پروتکل ها
دوشنبه 1400/11/18 9-12
گروه آموزش و ارتقای سلامت سالن کنفرانس کلیه کارکنان دانشگاه ، سفیران سلامت
مسمومیت با CO و کمک خواهی از اورژانس
 8-11:30وزارت، سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی
مدیر و کارشناسان سلامت روان
وبینار کاهش خطر نوجوانان 
سه شنبه 1400/11/19 9-12:30
وزارت، سلامت روان اتاق معاون محترم فنی مدیر و کارشناسان سلامت روان
وبینار کاهش خطر نوجوانان
چهارشنبه 1400/11/20 12-14 واحدارزیابی عملکرد سالن کنفرانس معاونین بهداشتی و مسئولین و کارشناسان سلامت محیط و کار
ارزیابی عملکرد مدیریت سلامت محیط و کار
  
8:30-12
 سالن جلسات
 مدیر گروه سلامت خانواده ، کارشناس سالمندان
برنامه عملیاتی مراقبت از سالمندان
  
  
9-12:30
وزارت، سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی - 
مدیر و کارشناسان سلامت روان
وبینار کاهش خطر نوجوانان
  
 9-12 وزارت ،غیر واگیر
سالن کنفرانس
 
نشست برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
 ساعت 10
 وزارت،مرکز سلامت محیط و کار
 کارشناسان بهداشت محیط
 وبینارسامانه جدید مدیریت پس ماند
پنج شنبه 1400/11/21
جمعه
1400/11/22
شنبه 1400/11/23 10-12
مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
راهبران سامانه سیب، رابطین نظام ارجاع
وبینار نظام ارجاع الکترونیک
یک شنبه 1400/11/24 10-12
وزارت ، مرکز سلامت محیط و کار

کارشناسان ازمایشگاه میکروبی بهداشت محیط
وبینار ارزیابی کیفیت نتایج در آزمایشگاههای میکروبی بهداشت محیط
  
10-12
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
رئیس دانشگاه،معاون بهداشتی، مدیر مدیریت خطر بلایا،رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی
نشست تخصصی اقلیم و سلامت
  
 10-12مدیریت بیماری های
سالن کنفرانس
مسئولان بیماری ها ،کارشناسان کووید،پزشکان مراکز بهداشت
وبینار دستورالعمل های کووید 19
دوشنبه 1400/11/25 12-14
وزارت،مرکزمدیریت بیماریها
اتاق معاون محترم فنی
مدیر بیماری های واگیر،کارشناسان ایمن سازی و زنجیره سرما
وبینار نحوه فعال سازی و استفاده از دیتا لاگرهای Fridge-Tag
معاونت توسعه
 رابطین سامانه ارزشیابی و آموزش کارکنان
آخرین تغییرات سامانه ارزشیابی و آموزش کارکنان
 11-12:30
وزارت،آموزش سلامت
اتاق معاون فنی
 گروه آموزش و ارتقای سلامت و روابط عمومی
وبینار روابط عمومی بحران
سه شنبه 1400/11/26
چهارشنبه 1400/11/27 12-14 واحدارزیابی عملکرد سالن کنفرانس معاونین بهداشتی و کارشناسان مدیریت خطر و بلایا
ارزیابی عملکرد واحد مدیریت خطر و بلایا
 11-12:30 وزارت،آموزش سلامتاتاق معاون فنی 
 گروه آموزش و ارتقای سلامت و روابط عمومی
وبینار روابط عمومی بحران
پنج شنبه 1400/11/28
جمعه
1400/11/29
شنبه 1400/11/30 8-12
گروه سلامت روان
سالن کنفرانس روانشناسان جدید الورود
خودمراقبتی در سلامت روان
 10-12وزارت،آموزش سلامت
 اتاق معاون فنی
 رئیس گروه و کارشناسان آموزش سلامت
کارگاه برقراری ارتباط موثربا مراجعین

           

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/27
تعداد بازدید:
1513
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal