مراسم دید و بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
1401/01/15
  • مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
    مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
  • مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
    مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
  • مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
    مراسم دیدو بازدید صمیمانه نوروزی معاونت محترم تحقیقات ¬و ¬فناوری دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت و معاونت تحقیقات
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal