برنامه کاری متخصصین

نام پزشک

تخصص

کد

 در

تلفن

گویا 

ساعت نوبت دهی (روز قبل)

شنبه

1401/11/29

یک شنبه

1401/11/30

دوشنبه

1401/12/1

سه شنبه

1401/12/2

چهارشنبه

1401/12/3

پنج شنبه

1401/12/4

جمعه

1401/12/5

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

دکتر میعاد رستمی

داخلی

1

10:00

9:00

16:00

9:00

16:00

9:00

16:00

9:00

16:00

9:00

 

9:00

 

 

 

دکتر حمیده حاجی پور

اطفال

2

10:00

8:00

 

8:00

 

8:00

 

8:00

 

8:00

 

 

 

 

 

دکتر صالح زاده

زنان وزایمان

3

10:00

9:00

 

9:00

 

9:00

 

9:00

 

9:00

 

 

 

 

 

دکتر هادی نفیسی

قلب و عروق

4

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر پژمان منصوری

قلب و عروق

4

10:00

9:00

 

9:00

 

9:00

 

9:00

 

9:00

 

9:00

 

 

 

دکتر محمد مهرآزمای

سنوگرافی

5

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه فتوحی

چشم

6

12:00

 

 

 

 

 

 

9:00

 

 

 

 

 

 

 

دکتر  سید سجاد منصوری مقدم

چشم

6

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مسعود نظام دوست

جراح عمومی

9

10:00

7:30

 

7:30

 

7:30

 

7:30

 

7:30

 

7:30

 

 

 

دکتر سارا فخرائی برگیش

پوست

8

12:00

 

 

 

 

9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر وحیده ثابتی

پوست

8

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر خالقی

اورتوپدی

7

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دکتر بهنام خلیلی

مغز و اعصاب

10

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00

 

 

 

 

 

دکتر فرحناز مرادزاده

روان پزشک

11

10:00

 

 

 

 

9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مفتح

گوش، حلق و بینی

12

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00

 

 

جهت اطلاع بیشتر با شماره 32905136 تماس حاصل فرمایید.