آغاز طرح تشدید نظارت های بهداشت محیط در نوروز 1401 با اولویت مدیریت بیماری کووید 19 سوش جدید

 با توجه به نقش حیاتی مهندسی بهداشت محیط در کنترل عوامل محیطی، پیشگیری از بروز بیماری های واگیر و همچنین با عنایت به اهمیت رعایت دستورالعمل های بهداشت محیط در راستای کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا، بیماری های واگیر دار و بیماری کرونا با هدف بلند مدت ارتقای سلامت جامعه، هر ساله با فرارسیدن تعطیلات نوروزی برنامه تشدید نظارت های بهداشت محیطی بر مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، در دستور کار بازرسین بهداشت محیط سراسر کشور قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه،امسال نیز این برنامه با اولویت نظارت بر مراکز و اماکن حساس و اماکن پر تردد، نظارت در راستای مدیریت بیماری کرونا، نظارت بر سامانه های آبرسانی، از 25 اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین ماه 1401 با حضور فعال 120 بازرس بهداشت محیط که مجهز به تجهیزات پرتال بازرسی به منظور سنجش و نمونه برداری از آب، مواد غذایی، بررسی آلودگی سطوح محیطی می باشند از 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداری و غیر اداری و روز های تعطیل در استان همزمان با سراسر کشور اجرا می گردد.