میز خدمت
  اعلام موارد ولادت به سازمان ثبت احوال کشور10031019101

راهنما

FAQ

SLA

  صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100


اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج11022583101

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج18042583102

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه12012583103

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج18042583104

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل18042583105

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal