میز خدمت
  اعلام موارد ولادت به سازمان ثبت احوال کشور10031019101

راهنما

بیانیه سطح توافق خدمت

  صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100


بیانیه سطح توافق خدمت

  صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج11022583101

بیانیه سطح توافق خدمت

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج18042583102

بیانیه سطح توافق خدمت

  معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه12012583103

بیانیه سطح توافق خدمت

  ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج18042583104

بیانیه سطح توافق خدمت

  تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل18042583105

بیانیه سطح توافق خدمت

  پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی16052587100


راهنما

بیانیه سطح توافق خدمت

 نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی18042579101

بیانیه سطح توافق خدمت

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal