پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 37 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: ریاست شبکه بهداشت و درمان نهبندان
نام: حسین
نام خانوادگی: نادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3825
مستقیم: 32933825 دورنگار: 05632933825

عنوان شغل: اموراداری شبکه
نام: احمد علی
نام خانوادگی: بهرامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک: bahrami2925@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3838
مستقیم: 32933838 دورنگار: 05632933838

عنوان شغل: رابط بازرسی وکارشناس بهداشت حرفه ای
نام: مهدی
نام خانوادگی: حاتمی
مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها
پست الکترونیک: Htami1985@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3855
مستقیم: 05632933855 دورنگار: 05632622408

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: روح الله
نام خانوادگی: آهنی
مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی
پست الکترونیک: r.ahani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3828
مستقیم: 32933828 دورنگار: 05632933828

عنوان شغل: مسئول امورمالی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مظفری نیا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3820
مستقیم: 32933820 دورنگار: 05632933820

عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: احسان
نام خانوادگی: دهقانی
مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3844
مستقیم: 32933844 دورنگار: 05632933844

عنوان شغل: ریاست مرکز بهداشت نهبندان
نام: مصطفی
نام خانوادگی: آهنی
مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3888
مستقیم: 32933888 دورنگار: 05632933888

عنوان شغل: کارگزین
نام: احمد
نام خانوادگی: اردونی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3834
مستقیم: 32933834 دورنگار: 05632933834

عنوان شغل: کارشناس هماهنگی وگسترش
نام: محمد
نام خانوادگی: براتی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیک: m-Barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3808
مستقیم: 32933808 دورنگار: 05632933808

عنوان شغل: کارشناس مبارزه با بیماریها
نام: رضا
نام خانوادگی: دشتی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3880
مستقیم: 32933880 دورنگار: 05632933880

عنوان شغل: کارشناس مبارزه با بیماری ها
نام: رضا
نام خانوادگی: زارعی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: r_zarei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3811
مستقیم: 32933811 دورنگار: 05632933811

عنوان شغل: کارشناس سلامت خانواده مادران و جوانان
نام: عطیه
نام خانوادگی: محمدی مومن
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3812
مستقیم: 32933812 دورنگار: 05632933812

عنوان شغل: کارشناس برنامه مادران وسلامت باروری ورابط کمیته پیشنهادات
نام: زینب
نام خانوادگی: فنودی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: fanudi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3818
مستقیم: 32933818 دورنگار: 05632933818

عنوان شغل: کارشناس برنامه سالمندان ، کودکان، مرگ و میر کودکان
نام: بهجت
نام خانوادگی: طالبی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3819
مستقیم: 32933819 دورنگار: 05632933819

عنوان شغل: کارشناس باروری سالم و مسئول واحد بهبود تغذیه
نام: راضیه
نام خانوادگی: سرخکمان
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3816
مستقیم: 32933816 دورنگار: 05632933816

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal