پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 35 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: ریاست شبکه
نام: حسین
نام خانوادگی: نادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3844
مستقیم: 32933844 دورنگار: 05632933844

عنوان شغل: اموراداری شبکه
نام: احمد علی
نام خانوادگی: بهرامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک: bahrami2925@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3838
مستقیم: 32933838 دورنگار: 05632933838

عنوان شغل: معاون بهداشتی ورئیس مرکزبهداشت
نام: حسین
نام خانوادگی: نادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3825
مستقیم: 32933825 دورنگار: 05632933825

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: روح الله
نام خانوادگی: آهنی
مدرک تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی
پست الکترونیک: r.ahani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3828
مستقیم: 32933828 دورنگار: 05632933828

عنوان شغل: مسئول امورمالی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: مظفری نیا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3820
مستقیم: 32933820 دورنگار: 05632933820

عنوان شغل: کارگزین
نام: حمید
نام خانوادگی: قاسمی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3834
مستقیم: 32933834 دورنگار: 05632933834

عنوان شغل: کارشناس هماهنگی وگسترش
نام: محمد
نام خانوادگی: براتی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیک: m-Barati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3808
مستقیم: 32933808 دورنگار: 05632933808

عنوان شغل: کارشناس مسئول واحدمبارزه بابیماریها
نام: مهدی
نام خانوادگی: حاتمی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hatami1985@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3814
مستقیم: 32933814 دورنگار: 05632933814

عنوان شغل: کارشناس مبارزه با بیماری ها
نام: رضا
نام خانوادگی: زارعی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: r_zarei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3811
مستقیم: 32933811 دورنگار: 05632933811

عنوان شغل: کارشناس برنامه میانسالان و بارداری سالم
نام: سوده
نام خانوادگی: سبزواری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3816
مستقیم: 32933816 دورنگار: 05632933816

عنوان شغل: کارشناس برنامه مادران وسلامت باروری ورابط کمیته پیشنهادات
نام: زینب
نام خانوادگی: فنودی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: fanudi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3818
مستقیم: 32933818 دورنگار: 05632933818

عنوان شغل: کارشناس برنامه سالمندان ، کودکان، مرگ و میر کودکان
نام: بهجت
نام خانوادگی: طالبی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3819
مستقیم: 32933819 دورنگار: 05632933819

عنوان شغل: کارشناس آموزش و ارتقا سلامت
نام: مجتبی
نام خانوادگی: تقوی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3810
مستقیم: 32933810 دورنگار: 05632933810

عنوان شغل: کارشناس آمار
نام: نیما
نام خانوادگی: قاسملو
مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و ریاضی
پست الکترونیک: leili_jalilian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3823
مستقیم: 32933823 دورنگار: 05632933823

عنوان شغل: کاردان بهداشت محیط
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: نژادعبدالله
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: aliakbar-nejad47@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3806
مستقیم: 32933806 دورنگار: 05632933806

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal