پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتردانشکده
نام: اکرم
نام خانوادگی: اکبری
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: dalakeh.fatemeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1651
مستقیم: 32381651 دورنگار: 31631651

عنوان شغل: رئیس دانشکده بهداشت
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: شریف زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: rezamood@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1650
مستقیم: 32381650 دورنگار: 31631651

عنوان شغل: معاون آموزشی دانشکده
نام: نرگس
نام خانوادگی: معاشری
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
پست الکترونیک: nel@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1652
مستقیم: 32381652 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرگروه بهداشت عمومی
نام: انسیه
نام خانوادگی: نوروزی
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت
پست الکترونیک: ensiyehnorozi@yahoo.com
تلفن داخلی: 1653
مستقیم: 32381653 دورنگار: 32381132

عنوان شغل: کارشناس پژوهش
نام: مریم
نام خانوادگی: بهلگردی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت
پست الکترونیک: bahlgerdi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1654
مستقیم: 32381654 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس فناوری اطلاعات
نام: فاطمه
نام خانوادگی: سلمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
پست الکترونیک: salmani_fatemeh24@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1655
مستقیم: 32381655 دورنگار: 31631651

عنوان شغل: کارشناس گروه بهداشت عمومی
نام: اعظم
نام خانوادگی: یوسفی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: aazam.yousefi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1656
مستقیم: 32381656 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آموزش دانشکده
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: مهندس عنانی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیک: h.r.sarab@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1657
مستقیم: 32381657 دورنگار:

عنوان شغل: عضوهیئت علمی
نام: رسول
نام خانوادگی: خسروی
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط
پست الکترونیک: khosravi.r@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1658
مستقیم: 32381658 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرگروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: مهندس شریف زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
پست الکترونیک: rezamood@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1659
مستقیم: 32381659 دورنگار:

عنوان شغل: استادیاروعضوهیئت علمی
نام: میترا
نام خانوادگی: دکترمودی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mitra_m2561@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1660
مستقیم: 32381660 دورنگار:

عنوان شغل: مربی وعضوهیئت علمی
نام: مریم
نام خانوادگی: دکتر خدادادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: khodadadi.maryam@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1661
مستقیم: 32381661 دورنگار:

عنوان شغل: مربی وعضوهیئت علمی
نام: ام البنین
نام خانوادگی: معتمد رضایی
مدرک تحصیلی: کارشتاسی ارشد سم شناسی
پست الکترونیک: omrezaei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1662
مستقیم: 32381662 دورنگار:

عنوان شغل: مربی - عضوهیئت علمی
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: رمضانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: ramazani_ab@yahoo.com
تلفن داخلی: 1663
مستقیم: 32381663 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرگروه بهداشت حرفه ای
نام: عبدالله
نام خانوادگی: غلامی
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: gholamia@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1664
مستقیم: 32381664 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal