پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 26 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتر ریاست
نام: حکیمه
نام خانوادگی: شبانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1700
مستقیم: 32381700 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس دانشکده
نام: پروین
نام خانوادگی: پروایی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1701
مستقیم: 32381701 دورنگار:

عنوان شغل: انباردار
نام: سید محمد مهدی
نام خانوادگی: چهره آسا
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1702
مستقیم: 32381702 دورنگار:

عنوان شغل: معاون پژوهشی
نام: پروین
نام خانوادگی: پروایی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1703
مستقیم: 32381703 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس پژوهش
نام: مونا
نام خانوادگی: چهکندی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1704
مستقیم: 32381704 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: مرضیه
نام خانوادگی: دهشیبی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1705
مستقیم: 32381705 دورنگار: 32227553

عنوان شغل: مسئول آموزش
نام: مهناز
نام خانوادگی: خاوازی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1706
مستقیم: 32381706 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق مواد
نام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: سیفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1707
مستقیم: 32381707 دورنگار:

عنوان شغل: معاونت آموزشی ،مدیر گروه پاتولوژی و ارتو
نام: لیلی
نام خانوادگی: علیزاده
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی دندانپزشکی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1713
مستقیم: 32381713 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس امور اداری
نام: احسان
نام خانوادگی: حسن نژاد
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک: ehsan.hasannezhad@gmail.com
تلفن داخلی: 1710
مستقیم: 32381710 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی اتاق مواد 1
نام: مرضیه
نام خانوادگی: افخمی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1716
مستقیم: 32381716 دورنگار: 32234715

عنوان شغل: متصدی پذیرش
نام: فائزه
نام خانوادگی: پوشوار
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1708
مستقیم: 05632381708 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق مواد
نام: نرگس
نام خانوادگی: نخعی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1719
مستقیم: 32381719 دورنگار:

عنوان شغل: نگهبان
نام: نگهبانی
نام خانوادگی: نگهبانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1722
مستقیم: 32381722 دورنگار:

عنوان شغل: مهندس تاسیسات
نام: سیدمهدی
نام خانوادگی: شریفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1709
مستقیم: 32381731 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: زینب
نام خانوادگی: ملاکی مقدم
مدرک تحصیلی: کارشناس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1721
مستقیم: 32381736 دورنگار:

عنوان شغل: پذیرش
نام:
نام خانوادگی: ربیع زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1730
مستقیم: 32381730 دورنگار:

عنوان شغل: آبدارخانه
نام: حسین
نام خانوادگی: رضائی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1733
مستقیم: 32381733 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق مواد
نام: فهیمه
نام خانوادگی: سرزهی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1734
مستقیم: 32381734 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق مواد
نام: فاطمه
نام خانوادگی: محمدی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1735
مستقیم: 32381735 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal