پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتردانشکده
نام: مجتبی
نام خانوادگی: نصرآبادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1400
مستقیم: 32381400 دورنگار:

عنوان شغل: ریاست دانشکده پرستاری و مامایی
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: محمودی راد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: midwifery@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1401
مستقیم: 32381401 دورنگار:

عنوان شغل: معاون پژوهشی
نام: احمد
نام خانوادگی: نصیری فورگ
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: nasiri2006@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1406
مستقیم: 32381406 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر گروه فوریت های پزشکی
نام: مرضیه
نام خانوادگی: مقرب
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mogh13444@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1411
مستقیم: 32381411 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر گروه مامایی
نام: مرضیه
نام خانوادگی: ترشیزی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: midwifery@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1412
مستقیم: 32381412 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی
نام: شهناز
نام خانوادگی: طبیعی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: shahnaztabiee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1413
مستقیم: 32381413 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هیئت علمی
نام: علی محمد
نام خانوادگی: ایزدپناه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: izadpanahy@yahoo.com
تلفن داخلی: 1416
مستقیم: 32381416 دورنگار: 32440550

عنوان شغل: گروه مربیان پرستاری
نام: زهرا
نام خانوادگی: یونسی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: z-unesi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1425
مستقیم: 32381425 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس پژوهش
نام: محدثه
نام خانوادگی: سلم آبادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1426
مستقیم: 32381426 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس تحصیلات تکمیلی
نام: فرشته
نام خانوادگی: فوداجی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1427
مستقیم: 32381427 دورنگار:

عنوان شغل: گروه مربیان مامایی
نام: ملک ناز
نام خانوادگی: قنادکافی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: nkafi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1429
مستقیم: 32381429 دورنگار:

عنوان شغل: آموزش
نام: حسن
نام خانوادگی: اکبری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hasanakbari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1430
مستقیم: 32381430 دورنگار:

عنوان شغل: معاون آموزش
نام: مریم
نام خانوادگی: نخعی
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری
پست الکترونیک: maryamnakhaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1436
مستقیم: 32381436 دورنگار:

عنوان شغل: گروه مربیان مامایی
نام: صدیقه
نام خانوادگی: کیانفر
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
پست الکترونیک: kianfar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1444
مستقیم: 32381444 دورنگار:

عنوان شغل: عضوهیئت علمی
نام: مریم
نام خانوادگی: سلمانی مود
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1445
مستقیم: 32381445 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal