پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 64 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول بایگانی
نام: ملیحه
نام خانوادگی: انصاریان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1500
مستقیم: 32381500 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس دانشکده پزشکی
نام: قاسم
نام خانوادگی: کریمی بندرآبادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: bondarabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1501
مستقیم: 32381501 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول ازمایشگاه
نام: علی
نام خانوادگی: افتخاری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1503
مستقیم: 32381503 دورنگار:

عنوان شغل: استادعلوم تشریح
نام: محمد
نام خانوادگی: افشار قوچانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Afshar_md@yahoo.com
تلفن داخلی: 1504
مستقیم: 32381504 دورنگار:

عنوان شغل: دانشیارپزشکی اجتماعی
نام: بیتا
نام خانوادگی: بیجاری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: bitabijari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1506
مستقیم: 32381506 دورنگار:

عنوان شغل: معاون علوم بالینی
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: فعال
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1507
مستقیم: 32381507 دورنگار:

عنوان شغل: استادیاربیوشیمی بالینی-مسئولEDOدانشکده
نام: الهام
نام خانوادگی: چمنی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Chamani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1508
مستقیم: 32381508 دورنگار:

عنوان شغل: دانشیارفارماکولوژی
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: عابدینی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1510
مستقیم: 32381510 دورنگار:

عنوان شغل: دانشیارعلوم تشریح
نام: محمدمهدی
نام خانوادگی: حسن زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mmh_taheri@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1511
مستقیم: 32381511 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر گروه های آموزشی
نام: زهره
نام خانوادگی: حسینی فر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Paradisal333@yahoo.com
تلفن داخلی: 1512
مستقیم: 32381512 دورنگار:

عنوان شغل: استادیارنانوتکنولوژی
نام: محمدیحیی
نام خانوادگی: حنفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1513
مستقیم: 32381513 دورنگار:

عنوان شغل: استادیار پزشکی
نام: محسن
نام خانوادگی: خراشادی زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1514
مستقیم: 32381514 دورنگار:

عنوان شغل: استادیاربیوتکنولوژی
نام: کاظم
نام خانوادگی: دستجردی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dastjerdi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1515
مستقیم: 32381515 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناسی علوم تشریح
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: دوست آبادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: doostabadim@yahoo.com
تلفن داخلی: 1516
مستقیم: 32381516 دورنگار:

عنوان شغل: استادیارمیکروبیولوژی
نام: رحمت
نام خانوادگی: سورگی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1517
مستقیم: 32381517 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal