پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 52 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفترمعاونت آموزش
نام: فاطمه
نام خانوادگی: عربی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5600
مستقیم: 32395600 دورنگار: 32440447

عنوان شغل: مسئول اموراداری
نام: جعفر
نام خانوادگی: صادقی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: sadeghi.jafar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5602
مستقیم: 32395602 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس حسابداری تعهدی
نام: حامد
نام خانوادگی: مودی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hamed.moudi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5604
مستقیم: 32395604 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس حسابداری تعهدی معاونت آموزش
نام: عباس
نام خانوادگی: چوپانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5615
مستقیم: 32395615 دورنگار:

عنوان شغل: کارپرداز معاونت آموزشی
نام: عباس
نام خانوادگی: پسندیده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5605
مستقیم: 32395605 دورنگار:

عنوان شغل: خدمات
نام: کشیک
نام خانوادگی: آموزش
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Portal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5609
مستقیم: 32395609 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس هم آوا
نام: مرضیه
نام خانوادگی: گرامی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5613
مستقیم: 32395613 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر مدیر اموزش
نام: جواد
نام خانوادگی: مرکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: j.maraki@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5620
مستقیم: 32395620 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرآموزش دانشگاه
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: رئیسون
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5621
مستقیم: 32395621 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور دانش آموختگان وفارغ التحصیلان
نام: غلامحسین
نام خانوادگی: شیروانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5622
مستقیم: 32395622 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول خدمات آموزشی وتاییدیه موقت
نام: حسن
نام خانوادگی: محمودی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5624
مستقیم: 32395624 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس دبیرخانه
نام: زهرا
نام خانوادگی: سوزنی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5625
مستقیم: 32395625 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آمار
نام: حاجر
نام خانوادگی: سلیمانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5626
مستقیم: 32395626 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی اموربایگانی
نام: بابک
نام خانوادگی: رجبی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5628
مستقیم: 32395628 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس ثبت نام
نام: سیدابوالفضل
نام خانوادگی: محقق
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5629
مستقیم: 32395629 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal