پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 121 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام: دکتر حسین
نام خانوادگی: دهقانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hossein13d@gmail.com
تلفن داخلی: 5100
مستقیم: 32395100 دورنگار: 32440450

عنوان شغل: مسئول دفترمعاونت توسعه
نام: محسن
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5103
مستقیم: 32395103 دورنگار:

عنوان شغل: مدیرمنابع انسانی
نام: حسن
نام خانوادگی: امیرآبادی زاده
مدرک تحصیلی: دکتریph.D مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست الکترونیک: h.amirabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5199
مستقیم: 32395199 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر امور مالی
نام: محمد سلمان
نام خانوادگی: احمدی شاهرخت
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: Salman@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32442789

عنوان شغل: سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی
نام: عباسعلی
نام خانوادگی: سلطان پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5255
مستقیم: 32395255 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر مدیریت مالی
نام: محمد ابراهیم
نام خانوادگی: الهی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5217
مستقیم: 32395217 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس مالی معاونت توسعه
نام: نسرین
نام خانوادگی: خلوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5211
مستقیم: 32395211 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: سرپرست اداره خدمات پشتیبانی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: حسن زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5260
مستقیم: 32395260 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس اموررفاهی
نام: حمید
نام خانوادگی: بهاور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5259
مستقیم: 32395259 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره نظارت وپایش عملکردمالی
نام: علی
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5212
مستقیم: 32395212 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره بازنشستگی
نام: حسن
نام خانوادگی: یوسفی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی
پست الکترونیک: usefi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5201
مستقیم: 32395201 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزینی-صدوراحکام
نام: یس
نام خانوادگی: محمودی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابرسی
پست الکترونیک: y-mahmoodi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5188
مستقیم: 32395188 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناسIT
نام: محمد
نام خانوادگی: شاه بیکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5296
مستقیم: 32395296 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول نقل وانتقالات
نام: طیبه
نام خانوادگی: فیروزی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت
پست الکترونیک: firuzi-m@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5184
مستقیم: 32395184 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی
نام: زهرا
نام خانوادگی: رزگی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
پست الکترونیک: Z.RAZGI@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5203
مستقیم: 32395203 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان
نام: زهره
نام خانوادگی: پرتوی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی
پست الکترونیک: z.partovi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5182
مستقیم: 32395182 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول آموزش وتوسعه کارکنان
نام: طاهره
نام خانوادگی: رستمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیک: T.ROSTAMI58@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5196
مستقیم: 32395196 دورنگار:

عنوان شغل: سرپرست اداره تامین و توزیع نیروی انسانی
نام: سمیه
نام خانوادگی: زنگویی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
پست الکترونیک: s.zangui@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5204
مستقیم: 32395204 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس اداره حسابداری درآمد
نام: زهرا
نام خانوادگی: خیاط
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5213
مستقیم: 32395213 دورنگار: 32395240

عنوان شغل: کارشناس فناوری اطلاعات حوزه معاونت توسعه
نام: مرتضی
نام خانوادگی: فاتحی گل
مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر
پست الکترونیک: m.fatehi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5295
مستقیم: 32395295 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal