پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 31 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
مرتبه علمی: مربي
 • نام: محمد علي
 • نام خانوادگی: تابعي
 • مدرک تحصیلی: تحصيلات حوزه اي سطح 3
 • رشته تحصیلی: تربيت و اخلاق اسلامي
 • دانشکده: دانشكده پزشكي
پست الکترونیک: tabei1341@bums.a.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: محمود
 • نام خانوادگی: صادقي خراشاد
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: بهداشت حرفه اي
 • دانشکده: دانشكده بهداشت
پست الکترونیک: sadeghi_1339@bums.ac.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: محمدكريم
 • نام خانوادگی: مقري
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: اطفال
 • دانشکده: دانشكده پزشكي
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: مربي
 • نام: طاهره
 • نام خانوادگی: خزاعي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: هوشبري
 • دانشکده: گروه پيراپزشكي
پست الکترونیک: azar1342@bums.ac.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: طيبه
 • نام خانوادگی: خزاعي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: پرستاري
 • دانشکده: گروه آموزشي پرستاري
پست الکترونیک: khazaiethayebeh@bums.ac.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: قاسم
 • نام خانوادگی: عودي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: بهداشت محيط
 • دانشکده: گروه آموزشي راديواژي و علوم آزمايشگاهي و علوم پايه
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: مربي
 • نام: هايده
 • نام خانوادگی: هدايتي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: مامايي
 • دانشکده: گروه آموزشي مامايي
پست الکترونیک: hedayati@bums.ac.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: محمودرضا
 • نام خانوادگی: توكلي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: فيزيك پزشكي
 • دانشکده: دانشكده پيراپزشكي
پست الکترونیک: mrtmahmoud@bums.ac.ir

مرتبه علمی: مربي
 • نام: فرح
 • نام خانوادگی: مادرشاهيان
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: پرستاري
 • دانشکده: گروه آموزشي پرستاري
پست الکترونیک: f_madarshahian@yahoo.com

مرتبه علمی: مربي
 • نام: سيدعليرضا
 • نام خانوادگی: سعادت جو
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: پرستاري
 • دانشکده: دانشكده پرستاري ومامايي
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: مربي
 • نام: زهره
 • نام خانوادگی: نصيري مقدم
 • مدرک تحصیلی: دكتري
 • رشته تحصیلی: داروسازي
 • دانشکده: گروه آموزشي پرستاري
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: مربي
 • نام: محسن
 • نام خانوادگی: حسن آبادي
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: پرستاري
 • دانشکده: دانشكده پرستاري ومامايي
پست الکترونیک: mohsenhassanabadi@yahoo.com

مرتبه علمی: مربي
 • نام: حسن
 • نام خانوادگی: مهرجوفرد
 • مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
 • رشته تحصیلی: زبانشناسي همگاني
 • دانشکده: گروه آموزشي عمومي(پژوهشي)
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: محبوبه
 • نام خانوادگی: زنگوئي
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: زنان وزايمان
 • دانشکده: دانشكده پزشكي
پست الکترونیک: m.zangooie@outlook.com

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: محمدحسين
 • نام خانوادگی: داوري
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: چشم پزشكي
 • دانشکده: دانشكده پزشكي
پست الکترونیک: mhdavar@bums.ac.ir

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: مهدي
 • نام خانوادگی: محمدي فرد
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: راديولوژي
 • دانشکده: گروه آموزشي راديواژي و علوم آزمايشگاهي و علوم پايه
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: عصمت
 • نام خانوادگی: شبان
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: پوست
 • دانشکده: گروه آموزشي داخلي(قلب،اعصاب،عفوني،پوست)
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: عليرضا
 • نام خانوادگی: صالح آبادي
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: ميكروبيولوژي
 • دانشکده: دانشكده پزشكي
پست الکترونیک: salehabadi@bums.ac.ir

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: نرگس
 • نام خانوادگی: ناصح
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: زنان وزايمان
 • دانشکده: گروه آموزشي زنان وزايمان
پست الکترونیک:

مرتبه علمی: استاديار
 • نام: محمود
 • نام خانوادگی: شكيبي
 • مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
 • رشته تحصیلی: ارتوپدي
 • دانشکده: گروه آموزشي جراحي
پست الکترونیک:

عنوان تاریخ
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal