دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
آموزش الکترونیکی دانشجویان افغانستان
ارائه آموزش الکترونیکی به دانشجویان افغانستان
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی جهت سی نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشکده پزشکی غزنین افغانستان درس جراحی بصورت الکترونیکی توسط
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارائه گردید
منبع:
وبدا-روابط عمومی دانشگاه
تعداد بازدید:
271
تاریخ:
1395/05/18
Powered by DorsaPortal