پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی
نام: مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
نام خانوادگی: عوامل اجتماعی موثر برسلامت
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1251
مستقیم: 32381251 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزرشدوفناوری سلامت
نام: محمدیحیی
نام خانوادگی: حنفی بجد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1253
مستقیم: 32381253 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزتحقیقات سلولی وملکولی
نام: مرکزتحقیقات سلولی وملکولی
نام خانوادگی: سلولی وملکولی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1258
مستقیم: 32381258 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزتحقیقات مسمومیت ها
نام: مرکزتحقیقات مسمومیت ها وسوء مصرف مواد
نام خانوادگی: مسمومیت ها وسوء مصرف مواد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2158
مستقیم: 31622158 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی
نام: مرکزتحقیقات بیماریهای عفونی
نام خانوادگی: بیماریهای عفونی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2159
مستقیم: 31622159 دورنگار:

عنوان شغل: پایگاه تحقیقات بالینی
نام: پایگاه تحقیقات بالینی
نام خانوادگی: پایگاه تحقیقات بالینی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 2165
مستقیم: 31622165 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزتحقیقات آترواسکلروزوعروق کرونر
نام: مرکزتحقیقات بیماریهای قلب وعروق
نام خانوادگی: بیماریهای قلب وعروق
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6459
مستقیم: 31626459 دورنگار:

عنوان شغل: مرکزتحقیقات بیماریهای قلب وعروق
نام: مرکزتحقیقات بیماریهای قلب وعروق2
نام خانوادگی: بیماریهای قلب وعروق2
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6460
مستقیم: 31626460 دورنگار:

عنوان شغل: صندوق وام
نام: صندوق کیمیا
نام خانوادگی: صندوق کیمیا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1213
مستقیم: 32381213 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مرکزتحقیقات
نام: زهرا
نام خانوادگی: محتمشی نیا
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1229
مستقیم: 32381229 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مرکز تحقیقات مسمومیتها
نام: سجاد
نام خانوادگی: چمنی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1245
مستقیم: 32381245 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس
نام: معصومه
نام خانوادگی: خراشادی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1228
مستقیم: 32381228 دورنگار:

عنوان شغل: هیات علمی پژوهشی مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد ومسمومیت ها
نام: محمود
نام خانوادگی: صادقی
مدرک تحصیلی: دکترا
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1247
مستقیم: 32381247 دورنگار:

عنوان شغل: هیات علمی پژوهشی مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد ومسمومیت ها
نام: سبحان
نام خانوادگی: مرتضوی
مدرک تحصیلی: دکترا
پست الکترونیک: s.mortazavi23@yahoo.com
تلفن داخلی: 1246
مستقیم: 32381246 دورنگار:

عنوان شغل: مرکز تحقیقات سالمندان
نام: فاطمه
نام خانوادگی: خراشادی زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1241
مستقیم: 32381241 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد ومسمومیت ها
نام: علی
نام خانوادگی: نقی زاده
مدرک تحصیلی: دکترا
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1244
مستقیم: 32381244 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal