اخبار
معرفی واحد

درج اطلاعیه

کارشناس:

سمانه زارع رمضانی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

sa.zare@bums.ac.ir


ساعات ارائه خدمات در کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

بخش امانت و گردش منابع

شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30 و پنجشنبه 7:30 الی 13:30

32730997 056

شیفت بعدازظهر

دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20

سالن های مطالعه

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal