بیمه های طرف قرارداد
مدارك لازم جهت ترخيص بيمار (بيمه پايه)
 
نوع بيمه پايه
مدارك مورد نياز هنگام تسويه حساب(ترخيص)
تامين اجتماعي
يك برگ فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (صفحه عكس دار) و صفحه درج اعتبار بيمه + دستور بستري پزشك درج شده در برگه دفترچه بيمه + برگه تائيديه بيمه ممهور به مهر و امضا كارشناس ناظر بيمه
خدمات درماني
 يك برگ فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (صفحه عكس دار) و صفحه درج اعتبار بيمه + دستور بستري پزشك درج شده در برگه دفترچه بيمه + برگه تائيديه بيمه ممهور به مهر و امضا كارشناس ناظر بيمه
بيمه نيروهاي مسلح
يك برگ فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (صفحه عكس دار) و صفحه درج اعتبار بيمه + دستور بستري پزشك درج شده در برگه دفترچه بيمه + برگه تائيديه بيمه ممهور به مهر و امضا كارشناس ناظر بيمه
تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار   براي فرزندان مونث  بالاي 18 سال
بيمه نيروهاي مسلح (سربازان وظيفه)
يك برگ فتوكپي از صفحه اول دفترچه بيمه (صفحه عكس دار) و صفحه درج اعتبار بيمه + دستور بستري پزشك درج شده در برگه دفترچه بيمه + برگه تائيديه بيمه ممهور به مهر و امضا كارشناس ناظر بيمه + تائيديه خدمتي از يگان محل خمت
كميته امداد
يك برگ فتوكپي از كارت كميته امداد (پشت و رو)
ندامتگاه
معرفي نامه مهر و امضا شده از ندامتگاه
مصدومين ترافيكي
صورتجلسه پاسگاه نيروي انتظامي ممهور به مهر پاسگاه
تكميل و ممهور نمودن فرم مصدومين حوادث ترافيكي يا فرم ماموريت اورژانس 115

 

مدارك لازم جهت ترخيص بيمار (بيمه تكميلي)

 

نوع بيمه تكميلي

مدارك مورد نياز هنگام تسويه حساب(ترخيص)

بيمه ايران


معرفينامه از بيمه ايران + دو سري كپي از كارت ملي بيمار

ارائه فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه

جهت صدور معرفينامه و ترخيص پرونده هاي زايماني كپي صفحه اول و دوم شناسنامه لازم مي باشد .

بيماراني كه بيمه پايه آنها بيمه ايران مي باشد ودفترچه آنها صادره از استان يزد مي باشد نيازي به معرفي نامه از بيمه ايران ندارند و فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمار و كارت ملي كافي است

بيمه كارآفرين

معرفينامه از بيمه دانا (شعبه يزد )

فتو كپي صفحه اول دفترچه بيمه

آتيه سازان حافظ

معرفينامه از بيمه كار آفرين

 كپي صفحه اول دفترچه بيمه

ايران - كارت طلائي


2برگ فتوكپي از كارت طلائي (پشت و رو) +2 برگ فتوكپي از كارت ملي (پشت ورو) +يك عدد كوپن كارت طلائي
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/10
تعداد بازدید:
3407
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal