معرفی

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از واحدهاي وابسته به معاونت تحقيقات و فناوري اين دانشگاه است كه در راستاي ساماندهي فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان از طريق فراهم نمودن محيطي مناسب براي پژوهش و تفكر خلاق، ايجاد انگيزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ايجاد ارتباط منطقي بين اساتيد و دانشجويان جهت همكاري در طرحهاي پژوهشي شكل گرفته و فعاليتهاي خود را در شاخه هاي مختلف و در جهت رسيدن به اين اهداف متمركز ساخته است:

- ارتقاي دانش ، نگرش و عملكرد دانشجويان علوم پزشكي در امر پژوهش

- تقويت رشد علمي و توان علمي در بهره گيري بهينه از علوم پزشكي

- فراهم سازي زمينه حضور دانشجويان در مجامع علمي – پژوهشي داخل و خارج كشور

- بهينه سازي كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان در نظام پژوهشي علوم پزشكي كشور

- آموزش دانشجويان جهت كسب آگاهي از اجزاي يك طرح پژوهشي جهت تهيه طرح تحقيقاتي

- آموزش دانشجويان تا حد كسب توانايي در نگارش يك طرح پژوهشي و مقاله

- آموزش دانشجويان جهت كسب آگاهي از اجزاي يك مقاله پژوهشي

- فراهم نمودن زمينه مناسب جهت بهره گيري دانشجويان در مشاوره طرح هاي پژوهشي

- فراهم نمودن زمينه مناسب جهت حضور دانشجويان به عنوان مجري يا همكار اصلي در يك طرح پژوهشي

- ارتقاي نگرش مثبت به كار گروهي در فعاليتهاي پژوهشي – علمي دانشجويان

- ارتقاي نگرش مثبت به انتقادپذيري و انتقاد كردن در فعاليتهاي علمي – پژوهشي دانشجويان

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/29
تعداد بازدید:
2133
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal