اساتيد

علي محمد ايزدپناه

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري. گرايش داخلي جراحي

ايميل:izadpanahy@yahoo.com

تلفن:32381416
 
مرضيه ترشيزي
 
سمت:عضو هيئت علمي و مدير گروه مامايي 
 
مدرك:كارشناس ارشد مامايي گرايش بهداشت مادر و كودك

ايميل:m3torshizi@bums.ac.ir

تلفن:32381412
 
محسن حسن آبادي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش بهداشت

ايميل:

تلفن:32381428
 

مريم نخعي

سمت:عضو هيئت علمي و معاون آموزشي دانشكده

مدرك:دكتراي پرستاري 

ايميل: maryamnakhaee.bums.ac.ir

تلفن:32381436
 

شهناز طبيعي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد آموزش پرستاري. گرايش داخلي جراحي

ايميل:shahnaztabiee@bums.ac.ir

تلفن:32381413

داود عودي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش روان

ايميل:davoodoudi@bums.ac.ir

تلفن:32381424

زهرا فرج زاده

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري. گرايش آموزش مديريت

ايميل:farajzadehz@bums.ac.ir

تلفن:32381415
 

محسن فواد الديني

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:دكترا فيزيولوژي

ايميل:foadoddini@bums.ac.ir

تلفن:32381406
 

ملك ناز قنادكافي

سمت:كارشناس مامايي

مدرك:كارشناس مامايي

ايميل:nkafi@bums.ac.ir

تلفن:32381429
 

صديقه كيانفر

سمت:كارشناس مامايي

مدرك:كارشناس مامايي

ايميل:kianfar@bums.ac.ir

تلفن:32381444
 

فرح مادرشاهيان

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي جراحي

ايميل:

تلفن:32381408
 
سوابق علمي

غلامحسين محموي راد

سمت:عضو هيئت علمي و رياست دانشكده

مدرك:دكتري آموزش پرستاري

ايميل:

تلفن:32381401
 

سوابق پژوهشي

مرضيه مقرب

سمت:عضو هيئت علمي و مدير گروه فوريت هاي پزشكي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري.گرايش آموزش داخلي جراحي

ايميل:mogh13444@bums.ac.ir

تلفن:32381411
 


 

احمد نصيري فورگ

سمت:عضو هيئت علمي و معاون پژوهشي دانشكده

مدرك:دكتراي آموزش پرستاري

ايميل:nasiri2006@bums.ac.ir

تلفن: 32381406 و 32381445
 

فاطمه محمودي زرند

سمت:عضو هيئت علمي 

مدرك:كارشناسي ارشد پرستاري

ايميل:

 
سوابق پژوهشي

زهرا يونسي

سمت:عضو هيئت علمي و مدير گروه پرستاري

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش بهداشت

ايميل:z-unesi@bums.ac.ir

تلفن:32381425
 

زهرا آموزشي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي

ايميل:amoozeshiz9039@bums.ac.ir

تلفن:32381425
 

حكيمه سابقي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد آموزش پرستاري

ايميل:sabeghih@bums.ac.ir

تلفن:32381415
 

سيد ابوالفضل وقارسيدين

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:دكتراي آموزش پرستاري

ايميل:waghars@bums.ac.ir

تلفن:32381407
 

مريم سلماني مود

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناسي ارشد آموزش پرستاري

ايميل:

تلفن: 32381423
 

نرگس سلطاني

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد آموزش مامايي

ايميل:

تلفن:32381417
 
سوابق علمي

حسين رحيمي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش كودكان

ايميل:

تلفن: 32381424
 

بهاره زارعي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناسي ارشد پرستاري-گرايش داخلي جراحي

ايميل:

تلفن: 32381417
 

رقيه دادي گيوشاد

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناسي ارشد آموزش مامايي

ايميل:

تلفن: 32381417
 
سوابق علمي

سمانه نخعي

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناسي ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي- جراحي

ايميل:

تلفن:32381423
 

منيژه نصيري زاده

سمت:عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناسي ارشد آموزش پرستاري

ايميل:m.nassirizadeh@yahoo.com

تلفن: 32381423
 
 فاطمه رباني
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك: كارشناسي ارشد پرستاري گرايش نوزادان
 
ايميل:
 
تلفن:
 فهيمه نيك رفتار
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي
 
ايميل:
 
تلفن:
 
فاطمه بياباني
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه
 
ايميل:
 
تلفن:

 
مهناز بهرامي
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي
 
ايميل:  bahramim@bums.ac.ir
 
تلفن:32381415
 
نادر متين صدر
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك: دكتراي تخصص كاردرماني
 
ايميل: 
 
تلفن:

سوابق پژوهشي

معصومه مهربان
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد كاردرماني
 
ايميل: 
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
سمانه علي آبادي
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد مديريت توان بخشي
 
ايميل: 
 
تلفن:

 سوابق پژوهشي

فاطمه حسني
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد مديريت توان بخشي
 
ايميل: 
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
الهه فرماني
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد گفتار درماني
 
ايميل: 
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
 اسماء نيكخواه بيدختي
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد - پرستاري كودكان
 
ايميل:  
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
 مهلا سالارفرد
 
سمت: عضو هيئت علمي
 
مدرك:كارشناسي ارشد مامايي
 
ايميل:  
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
 فاطمه طاهري
 
سمت: مربي
 
مدرك:
 
ايميل:  
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي
 حميد نظري
 
سمت: مربي
 
مدرك:كارشناسي ارشد روان پرستاري
 
ايميل:  
 
تلفن:
 سوابق پژوهشي

سيد عليرضا سعادتجو

سمت:(بازنشسته)عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي

ايميل:

 

سيما كاهني

سمت:(انتقالي به ساري)عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري -گرايش اطفال

ايميل:

 

نرگس علي آبادي

سمت:(باز نشسته) كارشناس پرستاري

مدرك:كارشناس پرستاري

ايميل:nargesaliabadi@bums.ac.ir

تلفن:

سوابق پژوهشي

مهري سروري

سمت:(بازنشسته) عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش كودكان

ايميل:sorouri@bums.ac.ir


سوابق پژوهشي

طيبه خزاعي

سمت:(بازنشسته) عضو هيئت علمي

مدرك:كارشناس ارشد پرستاري گرايش كودكان

ايميل:khazaiethayebeh@bums.ac.ir


 

هايده هدايتي

سمت:(بازنشسته) عضو هيئت علمي

مدرك: كارشناس ارشد مامايي

ايميل:hedayati@bums.ac.ir 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/24
تعداد بازدید:
17628
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:24
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal