تحصيلات تكميلي

 

نام: سيده معصومه

نام خانوادگي: رحيمي

سمت: مسئول واحد تحصيلات تكميلي

مدرك تحصيلي:  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط

آدرس الكترونيك: seyed.m.rahimi@gmail.com

واحد تحصيلات تكميلي:

1-    نظارت و سرپرستي كليه امور علمي و اجرايي هسته تحصيلات تكميلي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

2-    هماهنگي و ايجاد ارتباط بين هسته تحصيلات تكميلي با واحدهاي ديگر كميته تحقيقات

3-    پيگيري امكانات مورد نياز جهت هسته تحصيلات تكميلي  به طور ساليانه از معاونت تحقيقات و فناوري

4-    برگزاري منظم و مدون كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي

5-    مشاوره و همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي دانشجويان

6-    ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت اكثريت دانشجويان تحصيلات تكميلي

7-    ارائه گزارش عملكرد هسته تحصيلات تكميلي به  كميته تحقيقات دانشجويي

8-    شركت در جلسات كميته و شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي

9-    برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت جهت انجام و توسعه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي در كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/15
تعداد بازدید:
1700
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal