بيانيه حفظ حريم شخصي

بيانيه حفظ حريم شخصي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

هدف

ما براي حريم خصوصي كاربران خود ارزش فراوان قائل است. در اين بيانيه شرح داده مي شود كه چه اطلاعاتي ، چگونه و به چه منظور از كاربران اين مجموعه دانشگاهي دريافت شده و در باره نحوه استفاده و محافظت از اطلاعات توضيح داده مي شود . دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، حفظ حريم شخصي شما را تضمين مي‌كند. اگر در هنگام استفاده از اين پايگاه اينترنتي، از شما اطلاعاتي خواسته شود كه هويت‌تان را آشكار كند مي‌توانيد مطمئن باشيد كه از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در اين بيانيه استفاده مي‌شود. در هر حال تعهدات و مسئوليت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند محدود به توانايي‌ها و امكانات دانشگاه بوده و اين مجموعه دانشگاهي در قبال اقدامات مجرمانه، حوادث و رويدادهاي غيرمترقبه و يا اتفاقاتي كه منتسب يا ناشي از اقدامات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نباشد، مسئوليت و يا تعهدي نخواهد داشت.ممكن است در آينده تغييراتي در اين سند اعمال شود. شما مي‌توانيد با مراجعه به اين صفحه از تغييرات ايجاد شده در بيانيه حفظ حريم شخصي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مطلع شويد.
 
الزامات قانوني:
 
استانداري خراسان جنوبي براساس ماده 7 تصويب نامه شماره 1127128 شوراي عالي اداري مورخ 28/11/1395 خود را ملزم به رعايت حريم خصوصي همه افراد و كاربران وبگاه دانسته و از كاربران آن دسته از اطلاعات را كه فقط به منظور ارائه خدمات كفايت ميكند، دريافت كرده و از انتشار آن يا در اختيار قرار دادن آن به ديگران خودداري مي نمايد. همچنين مستندسازي مسئوليتها در حوزه امنيت مبتني بر الزامات استاندارد 2005:ISO27001 قرار دارد.

- اطلاعاتي كه دريافت مي گردد : 
به منظور كار با اين تارنما و يا استفاده از خدمات آن برخي اطلاعات شخصي شما ممكن است دريافت گردد. اين اطلاعات براي اعمال خدمات، حفظ كيفيت خدمات، و به منظور فراهم كردن آمار عمومي ناظر به استفاده از پايگاه اينترنتي به كار گرفته مي‌شود.
اين اطلاعات شامل موارد ذيل مي باشد :
1) اطلاعات هويتي مانند : آدرس ايميل، نام و نام خانوادگي،كدملي, شماره تلفن، آدرس منزل، آدرس محل كار، نام پدر، شماره همرا، نام شركت، شناسه ملي، تاريخ تولد، مدرك تحصيلي، شماره دانشجويي 

 
جمع آوري، استفاده و اشتراك اطلاعات 
دانشگاه، اطمينان مي دهد اين اطلاعات در اختيار غير قرار نخواهد گرفت.دانشگاه از اطلاعات ارباب رجوع براي پاسخ دادن به ايشان استفاده خواهد نمود. ما اطلاعات شما را با شخص ثالث خارج از سازمان ما به اشتراك نمي گذاريم، مگر آنكه الزم باشد كه درخواست شما را انجام دهيم، براي مثال براي تكميل اخذ خدمت. 

چگونگي بهره برداري از اطلاعات : 
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به منظور شناخت نيازها و ارائه پيشنهادهاي بهتر به كاربران، از اطلاعات گردآوري شده براي اهداف ذيل استفاده مي‌كند :
1) ايجاد بانك اطلاعاتي مخاطبان يا همكاران 
2) استفاده از اطلاعات براي بهبود خدمات يا نحوه‌ي ارائه‌ي آن‌ها
3) ارائه‌ي امكانات جديد، پيشنهادهاي ويژه و يا ديگر اطلاعات 
4) استفاده در سامانه هاي مختلف دانشگاه
توجه داشته باشيد كه اگر شما مستقيماً اطلاعات حساس هويتي يا شخصي خود را از طريق دانشگاه علوم پزشكي بيرجند افشا كنيد، ممكن است اين اطلاعات توسط سايرين به كار گرفته شود. اين دانشگاه هيچ يك از ارتباطات آنلاين خصوصي شما را رصد نمي‌كند.
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند پيشنهاد مي كند بيانيه حريم خصوصي سايت‌هايي را كه مي‌خواهيد از طريق اين دانشگاه به آنها لينك دهيد، مرور كرده و بدانيد آن سايت‌ها چگونه اطلاعات شما را جمع‌آوري، استفاده و منتشر مي‌كنند. اين دانشگاه نسبت به بيانيه حريم خصوصي و همچنين ساير محتواهاي سايت‌هاي خارج از خانواده دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد.

- امنيت اطلاعات :
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند اطلاعات شخصي و هويتي كه شما بر روي سرورهاي رايانه فراهم كرده‌ايد، به شكل كنترل‌شده، امن و حفاظت‌شده، از دسترسي‌ها، استفاده و افشاهاي تأييد نشده محافظت مي‌كند . هنگامي كه اطلاعات شما (مانند شماره حساب كارت اعتباري) به سايتي ديگر منتقل ميشود، با استفاده از كدسازي، مانند پروتكل SSL محافظت مي‌شود. اين دانشگاه اطلاعات شخصي را بدون اجازه صريح شما استفاده و افشا نمي‌كند و به اشخاص ثالث ارائه نمي دهد، مگر اينكه از طرف مراجع قضايي حكمي براي اين كار دريافت كند.


- محتوي وب سايت :وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند علاوه بر سامانه مديريت محتوا داراي چندين سامانه نرم افزاري مي باشد كه هر يك به منظور ارائه خدمات، اطلاع رساني فعاليت هاي سازمان و سرويس دهي بهتر به مراجعين مراكز درماني، عموم مردم، اساتيد، كاركنان شاغل يا بازنشسته و دانشجويان طراحي شده است .
 
- مالكيت معنوي و حق انتشار :اين پرتال و همه محتواي آن بر مبناي قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران ، تحت مالكيت معنوي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مي‌باشد. هرگونه توليد مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زير سايت‌ها و يا چاپ تمام يا بخشي از هر نوع محتواي موجود در اين سايت فقط با ذكر نام منبع مجاز است. مگر در مواردي كه موافقت‌نامه معتبر كتبي از سوي وزارت بهداشت و درمان صادر شده باشد.هيچ نام ،آرم يا علائم تجاري و خدماتي به منظور تبليغات در پرتال وجود ندارد. موارد احتمالي نيز فقط براي نشان دادن محصولات و خدمات مرتبط به دانشگاه علوم پزشكي بيرجند يا ديگر واحد هاي زيرمجموعه و وابسته به اين سازمان مي باشد.ممكن است پيوندهايي به سايت‌هايي غير از سايت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند وجود داشته باشد كه در اين صورت، حقوق مالكيت معنوي ما محتواي آن سايت‌ها را در بر نمي‌گيرد و براي اطلاع از نحوه استفاده از محتواي آنها به بخش شرايط و قوانين و يا بخش مالكيت معنوي خود آن سايت‌ها بايد رجوع شود.

لازم به ذكر است با افراد خاطي طبق قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران برخورد خواهد شد.

 

- پست الكترونيك و اكانت اينترنت دانشگاهي :

اطلاعات مورد نيازمتقاضيان پست الكترونيك، به صورت تكميل فرم الكترونيك، دريافت مي گردد و اطلاعات اشخاص در آرشيو الكترونيكي بايگاني خواهد شد.

اكانت اينترنت هم از طربق مسئول فناوريا اطلاعات حوزه، در اختيار هر فرد قرار مي گيرد.
- پيوندها :
در پرتال دانشگاه و واحدهاي تابعه پيوندهاي بسياري به ساير مجموعه¬ها ، دانشگاه ها و ارگان ها وجود دارد كه همگي مرتبط با نوع فعاليت دانشگاهي است، تمامي اين سايت ها تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايند. وقتي كاربر پرتال دانشگاه علوم پزشكي بيرجند از اين لينك ها استفاده مي نمايد در واقع از محدوده پرتال دانشگاه علوم پزشكي بيرجند خارج مي شود لذا مسئوليت كنترل محتوي و حفظ حريم شخصي افراد بر عهده سايت مربوطه مي باشد.
- اطلاعات تماس :

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نظرات شما در خصوص محتواي " بيانه حفظ حريم شخصي" اين دانشگاه را گرامي مي‌دارد. اگر معتقديد كه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به اين بيانه وفادار نمانده، لطفا از طريق آدرس IT@bums.ac.ir با ما تماس بگيريد. اين مجموعه تمام تلاش خود را خواهد كرد تا جهت بهره گيري لازم از پرتال دانشگاه و امنيت اطلاعات پيگيري هايي مطابق با قوانين و مقررات را به نحو شايسته انجام دهد.

 
اطلاعات فايلهاي ثبت وقايع (log file): اطلاعات ورود سرويس گيرندگان به سايت به صورت خودكار توسط مرورگر يا دستگاه تلفن همراه شما هر بار كه به سرويس دسترسي پيدا مي كنيد گزارش مي شود. هنگامي كه از خدمات دانشگاه، استفاده مي كنيد، سرور هاي به طور خودكار اطلاعات مربوط به پرونده ورود را ثبت مي كند. اين اطلاعات ممكن است شامل اطلاعاتي مانند درخواست وب شما، آدرس اينترنتي )آدرس IP ،)نوع مرورگر، صفحات ارجاع / خروج و URL ها، تعداد كليك ها و نحوه ارتباط با سرويس ها، نام دامنه، صفحات فرود ، صفحات مشاهده شده، و چنين اطلاعاتي باشد. 

 

 مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/02
تعداد بازدید:
155
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal