سرپرستان كميته هاي دانشكده ها

نام: مهدي

نام خانوادگي: كرميان

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پزشكي

مدرك تحصيلي: دكتري انگل شناسي

آدرس الكترونيك:@bums.ac.comkaramian

شماره تماس: 05632381534

نام: سيد مهدي

نام خانوادگي: سجادي

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي

مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون

آدرس الكترونيك: Sajadi.mehdi60@yahoo.com

شماره تماس: 05632381609 

***

نام: فرشته

نام خانوادگي: عثماني

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده دندانپزشكي

مدرك تحصيلي: دكتري آمار زيستي

آدرس الكترونيك: fereshteh.osmani@yahoo.com

شماره تماس: 05632381713

نام: مريم

نام خانوادگي: خدادادي

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده بهداشت

مدرك تحصيلي:  دكتراي تخصصي مهندسي بهداشت محيط

آدرس الكترونيك: maryam.khodadadi@gmail.com

شماره تماس:05632381661

نام: مريم

نام خانوادگي: سلماني مود

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پرستاري

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد آموزش پرستاري

آدرس الكترونيك: m.salmanimood@gmail.com

شماره تماس:

نام: فريبا

نام خانوادگي: اسدي

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي و بهداشت فردوس

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد آمار زيستي

آدرس الكترونيك: fariba.asadi3@gmail.com

شماره تماس: 05632720117 - داخلي 7583

نام: زهره

نام خانوادگي: برزگري

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي قاين

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط

آدرس الكترونيك:@bums.ac.comz.barzegari

شماره تماس: 05632531763


تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
409
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal