دبير و نائب دبير كميته

نام: فاطمه

نام خانوادگي: نوفرستي

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشگاه

مدرك تحصيلي: دانشجوي پزشكي

آدرس الكترونيك:      eli97.noferesti@gmail.com
  شماره تماس: 05332381204

نام: سيمين

نام خانوادگي: شرفي

سمت: نائب دبير كميته تحقيقات دانشگاه

مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتري پرستاري

آدرس الكترونيك:  siminsharafi68@gmail.com

وظايف:

1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي كميته

2. اجراي مصوبات شوراي مركزي

3. انتصاب مسئولين واحد هاي كميته

 تبصره : تعداد و نوع واحد هاي كميته ها با توجه به شرايط هر دانشگاه از سوي شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

4. هماهنگي بين واحد هاي كميته و نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فوق

5. ارائه برنامه يكساله كميته بر اساس سياست هاي شوراي مركزي

6. ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به سرپرست و شوراي مركزي
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
281
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal