دبيران كميته هاي دانشكده ها

 

نام: حامد

نام خانوادگي: شفيعي مقدم

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده پزشكي

مدرك تحصيلي: دانشجوي پزشكي

آدرس الكترونيك:  hamed.sh1391@yahoo.com

نام: مرتضي

نام خانوادگي: حيدري

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده داندانپزشكي

مدرك تحصيلي: دانشجوي دندانپزشكي

آدرس الكترونيك: mortezaheydari90@yahoo.com

***

 

 

 

نام: فاطمه

نام خانوادگي: قلاسي مود

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي

مدرك تحصيلي: دانشجوي كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل

آدرس الكترونيك: fatemehghollasi@gmail.com

نام: انيس

نام خانوادگي: انصاري

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده پرستاري

مدرك تحصيلي: دانشجوي كارشناسي پرستاري

آدرس الكترونيك:  anis.ansari2123@gmail.com

***

نام: حديث

نام خانوادگي: رجبي پور

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده بهداشت

مدرك تحصيلي: دانشجوي مهندسي بهداشت حرفه اي

آدرس الكترونيك:  Hadisrajabi76@yahoo.com

***

نام: سجاد

نام خانوادگي: اسماعيلي

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده پيراپزشكي و بهداشت فردوس

مدرك تحصيلي: دانشجوي كارشناسي اتاق عمل

آدرس الكترونيك:  Sajjad.esmaeili2020@gmail.com

نام: نرگس

نام خانوادگي: عظيمي

سمت: دبير كميته تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي قاين

مدرك تحصيلي: دانشجوي گارشناسي بهداشت عمومي 

آدرس الكترونيك:  narges.azimi229@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
286
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal