مقالات
رهبري
پرچم
امام
امام خميني(ره): پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.

 1- اخلاق اسلامي در نظام اداري از ديدگاه امام علي (ع)

دانلود

2- ارتباط نظارت و بازرسي با حقوق و آزاديهاي عمومي مطرح شده در قانون اساسي

دانلود

3- استاندارد سازي فرايند بازرسي و تهيه گزارشها

دانلود

4- اصول مديريت اسلامي و نظارت دانلود
5- اصول مديريت دانلود
6- الگوهاي نظارتي در حسابرسي بودجه و حسابرسي مالي دانلود
7- امام علي عليه السلام و نظارت در حكومت اسلامي دانلود
8- اهميت نظارت و بازرسي دانلود
9- آسيب شناسي ساختاهاي نظارتي در ايران و ارائه چهارچوبي براي نظارت كارآمد دانلود
10- بايدها و نبايد هاي اداري دانلود
11- بررسي تطبيقي نظارت و بازرسي از منظر فرهنگ دانلود
12- بررسي مراكز ارزيابي در ترويج فرهنگ نظارت و بازرسي دانلود
13- تاملاتي چند در مثنوي معنوي از منظر نظارت و بازرسي دانلود
14- خود كنترلي دانلود
15- روشهاي افزايش كارآيي نظارت و بازرسي دانلود
16- رويكردهاي مختلف در مبارزه با فساد دانلود
17- رويكردي به ساختارهاي اداري كشورهاي در حال توسعه دانلود
18- سلوك مديريت از ديدگاه علي (ع) دانلود
19- عهدنامه مالك اشتر - نامه 53 نهج البلاغه دانلود
20- فساد اداري و شيوه هاي كنترل آن دانلود
21- كنترل و نظارت از ديدگاه امام علي (ع) دانلود
22- لزوم تغيير ساختار اداري به منظور مبارزه با فساد دانلود
23- مباني بازرسي و تهيه گزارشهاي ويژه نظارتي دانلود
24- مديريت نوين و بازرسي دانلود
25- مطالعه تطبيقي نظارت در جمهوري اسلامي با چندين كشور جهان دانلود
26- مفهوم مديريت در سخنان علي (ع) دانلود
27- ملاك هاي گزينش كارگزاران در حكومت علوي دانلود
28- موانع و محدوديت هاي نظارت كارآمد دانلود
29- نظارت در حكومت علوي ع دانلود
30- نظارت شكلي - نظارت ماهوي دانلود
31- نظارت كارآمد و فراگير در سازمانهاي نوين دانلود
32- نظارت و بازرسي د ر حكومت پيامبر اكرم (ص) دانلود
33- نظارت و بازرسي در اسلام ، ايران و ساير كشورها دانلود
34- نظارت و بازرسي در اسلام دانلود
35- نظارت و بازرسي در كشور چين دانلود
36- نظارت و بازرسي در كلام رهبري دانلود
37- نظارت و بازرسي و چالشهاي امروز دانلود
38- نظارت و كنترل دانلود
39- نظام نظارت و ارزيابي موثر ، ويژگي ها و الزامات دانلود
40- نظامهاي پاسخگوئي در بخش دولتي - ديدگاههاي تطبيقي دانلود
41- نقش رهبر در نظارت بر كارگزاران حكومتي دانلود
42- نقش نظارت در رفع فساد اداري و مشكلات اجتماعي دانلود
43- نكاتي پيرامون مديريت از نگاه علي (ع) دانلود
44- نگاهي به مباني نظارت و بازرسي در سازمانها دانلود
45- ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي دانلود
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/28
تعداد بازدید:
2417
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal