فناوري اطلاعات

نام: علي

نام خانوادگي: يوسفي نيا

سمت: مسئول واحد روابط عمومي

مدرك تحصيلي: دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط

آدرس الكترونيك: ali.yousefinia77@bums.ac.ir

 فناوري اطلاعات:
واحد انفورماتيك كميته تحقيقات دانشجويي ظرفيتي بزرگ براي بهره گيري از توانمندي و مهارت دانشجويان در زمينه يITو فناوري هاي نوين ايجاد كرده است. اين واحد علاوه بر نقش مهمي كه در راستاي معرفي اهداف و فعاليت هاي كميته در فضاي مجازيبر عهده دارد، تلاش مي كند با استفاده ي حداكثري از ظرفيت تكنولوژي در جهت آموزش پژوهش و پيشبرد طرح هاي تحقيقاتي ، بخشي از اهداف والاي كميته تحقيقات را تحقق بخشد.
 مهمترين فعاليت ها :

1.      طراحي، مديريت و پشتيباني سايت كميته تحقيقات و زيرسايت هاي مرتبط با آن

2.      اطلاع رساني در مورد فعاليت هاي كميته در فضاي مجازي

3.      ساماندهي اعضا از طريق اختصاص شناسه پژوهشي و روزآمد نمودن سوابق فعاليت اعضا

4.      حفظ ارتباط مستمر و موثر با اعضا و افكارسنجي در مورد برنامه هاي اجرا شده توسط كميته

5.      تهيه محتواي آموزشي الكترونيك و انتشار آن

6.      ترجمه و بومي سازي نرم افزارهاي آموزشي با همكاري واحد زبان

7.      همكاري با ساير واحدها در جهت غير حضوري كردن فرآيندهاي  ثبت نام، ارائه طرح تحقيقاتي، پيشنهاد محتواي خبرنامه و مجله ي علمي و ...

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/15
تعداد بازدید:
477
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal