واحد آموزش دانشكده پرستاري و مامايي
 
 
مسئول:حسن اكبري
 
مدرك تحصيلي:كارشناسي ارشد مديريت آموزشي
 
تلفن تماس: 32381430 
 كارشناس: اكرم ميري
 
مدرك تحصيلي: كارشناس علوم تربيتي
 
تلفن تماس: 32381432 
 
 
 
شرح وظايف:
 
  1. دريافت ليست قبول شدگان از طرف سازمان سنجش كشور و ثبت نام دانشجويان جديدالورود در شروع سال تحصيلي جديد
2. معرفي دانشجويان به امور دانشجويي و خوابگاه ها
3. تهيه فرم انتخاب واحد و ارسال آن به اساتيد راهنماي مربوطه
4. كنترل برگه هاي حذف و اضافه دروس و تحويل به آموزش كل
5. تنظيم و كنترل برنامه هاي كلاسي و هماهنگي براي كلاسهاي جبراني
6. معرفي دانشجويان به ادارات مختلف شهر يا شهرستانها در صورت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل
7. تحويل فرمهاي مخصوص مهماني و انتقالي به دانشجويان در صورت واجد شرايط بودن و راهنمايي جهت تكميل فرمهاي مذكور
8. اعلام و تكميل فرمهاي مربوط به واحدهاي پيشنهادي براي دانشجويان مهمان
9. ارسال و دريافت نمرات دانشجويان مهمان، تطبيق و كنترل آنها و در نهايت صدور كارنامه
10. تنظيم فرم اطلاعات دروس براي هر نيمسال تحصيلي و تحويل به مديران گروه جهت تقسيم دروس
11. نوشتن ابلاغ تدريس اساتيد و صدور آن
12. تقسيم كلاسهاي درس بر اساس نوع واحد و تعداد دانشجويان با همكاري آموزش كل
13. تنظيم برنامه امتحانات و مشخص نمودن مكان جهت برگزاري امتحانات و اعلام به دانشجويان
14. برگزاري جلسات امتحان، جمع آوري نمرات و ارسال به آموزش كل
15. كنترل نمرات دانشجويان بعد از دريافت كارنامه از آموزش كل و تهيه كارنامه ترميك
16. اخطار به دانشجويان مشروط
17. اعلام دانشجويان نمونه براساس معدل
18. كنترل كارنامه و مدارك دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال به آموزش كل دانشگاه
19. سياستگذاري و طرح مشكلات دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده پرستاري

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/17
تعداد بازدید:
2411
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal