پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 30 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
موارد مورد بررسی امور پرستاری ستاد شهرستان چک لیست موارد مورد بررسی امور پرستاری ستاد شهرستان چک لیست 1401/08/17 66
چک لیست پایش و ارزشیابی واحد اورژانس و تزریقات و پانسمان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی چک لیست پایش و ارزشیابی واحد اورژانس و تزریقات و پانسمان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی 1401/08/17 76
چك ليست پايش و ارزشيابي واحد تزريقات و پانسمان چك ليست پايش و ارزشيابي واحد تزريقات و پانسمان 1398/08/11 1169
مراقب نمونه مراقب نمونه 1397/08/20 946
بهورز نمونه بهورز نمونه 1397/08/20 971
چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت 1397/08/19 1027
چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني 1397/08/19 1164
چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 941
چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 1044
چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 1007
چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان 1397/08/13 995
چك ليست مراكز نمونه گيري چك ليست مراكز نمونه گيري 1397/08/13 934
چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) 1397/08/13 953
چك ليست سطح دو چك ليست سطح دو 1397/08/13 953
چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز 1397/08/13 990
چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) 1397/08/13 1070
چك ليست اسمير وكشت سل چك ليست اسمير وكشت سل 1397/08/13 965
چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا 1397/08/13 992
چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا 1397/08/13 931
چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا 1397/08/13 953
چك ليست ارجاع چك ليست ارجاع 1397/08/13 962
چك ليست سطح يك چك ليست سطح يك 1397/08/13 1005
چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی 1395/02/25 1548
آزمايشگاه هاي مواد مخدر آزمايشگاه هاي مواد مخدر 1395/01/15 959
آزمايشگاه غربالگري نوزادان آزمايشگاه غربالگري نوزادان 1395/01/15 999
آزمايشگاه تشخيص التور آزمايشگاه تشخيص التور 1395/01/15 953
آزمايشگاه تالاسمي آزمايشگاه تالاسمي 1395/01/15 943
آزمايشگاه اسمير مستقيم سل آزمايشگاه اسمير مستقيم سل 1395/01/15 1021
ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي 1395/01/15 992
آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت 1395/01/14 1158
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal