پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دستورالعمل تست پنی سیلین شیراز دستورالعمل تست پنی سیلین شیراز 1400/05/13 368
پروتکل اکسیژن درمانی پروتکل اکسیژن درمانی 1400/05/13 399
کودکان -احیا دونفره کودکان -احیا دونفره 1399/02/20 583
کودکان -احیا پیشرفته بیمارستانی کودکان -احیا پیشرفته بیمارستانی 1399/02/20 551
بزرگسالان -تیم کارکنان مراقبت بهداشتی بزرگسالان -تیم کارکنان مراقبت بهداشتی 1399/02/20 554
احیاکودکان- تیم کارکنان مراقبت بهداشتی احیاکودکان- تیم کارکنان مراقبت بهداشتی 1399/02/20 599
احیا پیشرفته بزرگسالان- بخش های مراقبت ویژه بیمارستانی احیا پیشرفته بزرگسالان- بخش های مراقبت ویژه بیمارستانی 1399/02/20 593
ليست جديد ترالي اورژانس ليست جديد ترالي اورژانس 1398/08/29 629
نحوه كاربادستگاه ECONET نحوه كاربادستگاه ECONET 1398/08/11 643
دستورالعمل داروهاباهشداربالا 94 دستورالعمل داروهاباهشداربالا 94 1398/08/11 581
استاندارد دارويي نسخه ششم استاندارد دارويي نسخه ششم 1398/08/11 593
دستورالعمل كنترل عفونت - جديد دستورالعمل كنترل عفونت - جديد 1397/06/17 651
چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد 1397/06/17 829
استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 1397/06/17 657
1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1397/06/17 611
نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل 1395/08/29 631
نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو 1395/08/29 682
سیفتی باکس 2 سیفتی باکس 2 1395/08/29 610
سیفتی باکس 1 سیفتی باکس 1 1395/08/29 640
راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان 1395/08/29 586
راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) 1395/08/29 536
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک 1395/08/29 592
راهنمای استفاده از اتوکلاو راهنمای استفاده از اتوکلاو 1395/08/29 571
دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی 1395/08/29 603
دستورالعمل تزریقات ایمن دستورالعمل تزریقات ایمن 1395/08/29 587
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ 1395/08/29 658
تریاژ تریاژ 1395/08/29 500
بخشنامه سفتر یاکسون بخشنامه سفتر یاکسون 1395/08/29 678
استاندارد سازی واحد تزریقات استاندارد سازی واحد تزریقات 1395/08/29 588
اتوکلاو اتوکلاو 1395/08/29 520
آیین نامه اخلاق در پرستاری آیین نامه اخلاق در پرستاری 1395/08/29 527
آموزش تزریقات آموزش تزریقات 1395/08/29 699
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal