پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 56 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: ریاست
نام: دکتراحمد
نام خانوادگی: آموزشی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6020
مستقیم: 31626020 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر داخلی
نام: مهدی
نام خانوادگی: آریافر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6060
مستقیم: 31626060 دورنگار:

عنوان شغل: معاونت آموزشی
نام: ناهید
نام خانوادگی: ازدکی
مدرک تحصیلی: متخصص قلب و عروق
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6208
مستقیم: 31626208 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فنی داروخانه
نام: راضیه
نام خانوادگی: یاسی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6103
مستقیم: 6103 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور اداری
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6010
مستقیم: 31626010 دورنگار:

عنوان شغل: مترون
نام: فاطمه
نام خانوادگی: دری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6040
مستقیم: 31626040 دورنگار:

عنوان شغل: کارپرداز
نام: هادی
نام خانوادگی: طیبی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6051
مستقیم: 31626051 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات
نام: میلاد
نام خانوادگی: مهدوی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6100
مستقیم: 31626100 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول روابط عمومی
نام: سیده بهاره
نام خانوادگی: اولیائی پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: bolyie@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 6024
مستقیم: 31626024 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور مالی
نام: سلمان
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6080
مستقیم: 31626080 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تغذیه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: جعفری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6043
مستقیم: 31626043 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزینی
نام: علی
نام خانوادگی: ملکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6044
مستقیم: 31626044 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول ترخیص
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسدالهی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6070
مستقیم: 31626070 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهیزات
نام: مهدیه
نام خانوادگی: صبوری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6016
مستقیم: 31626016 دورنگار:

عنوان شغل: سوپروایزر کنترل عفونت
نام: زهرا
نام خانوادگی: حمیدی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6018
مستقیم: 31626018 دورنگار:

عنوان شغل: امور حقوقی و قرار دادها
نام: محمد امین
نام خانوادگی: امیرابادی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6049
مستقیم: 3162620 دورنگار:

عنوان شغل: مددکار
نام: طاهره
نام خانوادگی: جمالی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6065
مستقیم: 31626065 دورنگار:

عنوان شغل: دبیرخانه
نام: زینب
نام خانوادگی: قوامی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6013
مستقیم: 31626013 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تاسیسات
نام: هادی
نام خانوادگی: پرکار
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6215
مستقیم: 31626215 دورنگار:

عنوان شغل: اموال بیمارستان
نام: محمد
نام خانوادگی: نوروزی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6052
مستقیم: 31626052 دورنگار:

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal