پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: کارشناس مبارزه با بیماریها
نام: احمد
نام خانوادگی: نجاتی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8871
مستقیم: 31308871 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول مبارزه با بیماریها
نام: عبدالرحیم
نام خانوادگی: یعقوبی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: RAHEM48@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8870
مستقیم: 31308870 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول بهداشت محیط
نام: محمد
نام خانوادگی: هاونگی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: m.havangi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8880
مستقیم: 31308880 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت روان
نام: کاظم
نام خانوادگی: هوشیار
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8878
مستقیم: 31308878 دورنگار:

عنوان شغل: راننده
نام: رضا
نام خانوادگی: صالحی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: amir-s@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8807
مستقیم: 31308807 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزین
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: یزدانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8861
مستقیم: 31308861 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول رسیدگی به اسناد و انباردار
نام: عبدالغفور
نام خانوادگی: احراری
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: a.ahrari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8889
مستقیم: 31308889 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: متانت
نام خانوادگی: خواجه
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: m-khajeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8802
مستقیم: 31308802 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درامد
نام: مریم
نام خانوادگی: حیدری
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: maryam.hedari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8803
مستقیم: 31308803 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: فاطمه
نام خانوادگی: ساوری
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8804
مستقیم: 31308804 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر رئیس
نام: فهیمه
نام خانوادگی: بخشی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: Fbakhshi68@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8821
مستقیم: 31308821 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول هماهنگی وگسترش- امور اداری
نام: ابوذر
نام خانوادگی: عباسیان مسک
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: Abuzar.abbasian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8840
مستقیم: 31308840 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امورمالی
نام: محمد علی
نام خانوادگی: امانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس مسئول هماهنگی وگسترش
نام: احمد
نام خانوادگی: عبداللهی زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: ahmad_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8830
مستقیم: 31308830 دورنگار:

عنوان شغل: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان درمیان
نام: محمدحسین
نام خانوادگی: جامی
مدرک تحصیلی: دکتری عمومی
پست الکترونیک: Osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8820
مستقیم: 31308820 دورنگار: 05632125848

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal