پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مترون
نام: آسیه
نام خانوادگی: یوسفی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8740
مستقیم: 31308740 دورنگار: 0

عنوان شغل: مسئول زایشگاه
نام: مهدیه
نام خانوادگی: خاوازی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8772
مستقیم: 31308772 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق عمل
نام: محمد
نام خانوادگی: محمدی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8773
مستقیم: 31308773 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اورژانس
نام: مریم
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8750
مستقیم: 31308750 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بخش
نام: زینب
نام خانوادگی: جدی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8780
مستقیم: 31308780 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول رادیولوژی
نام: مریم
نام خانوادگی: کیانی
مدرک تحصیلی: کاردانی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8751
مستقیم: 31308751 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزین
نام: گل افروز
نام خانوادگی: میری درمیان
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8861
مستقیم: 31308861 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول داروخانه
نام: مرضیه
نام خانوادگی: مسینائی نژاد
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8761
مستقیم: 31308761 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول مدارک پزشکی
نام: عاطفه
نام خانوادگی: حسینی اورافی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Atefeh.hosseini@Bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8790
مستقیم: 31308790 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت حرفه ای
نام: محمد عظیم
نام خانوادگی: بهلگردی
مدرک تحصیلی: کاردانی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8770
مستقیم: 31308770 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محیط
نام: احمد
نام خانوادگی: سلیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8700
مستقیم: 31308700 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درآمد
نام: یاسر
نام خانوادگی: خلیلی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8712
مستقیم: 31308712 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: خسروی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: i.khosravi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8787
مستقیم: 31308787 دورنگار: 0

عنوان شغل: مسئول امورمالی
نام: محمد علی
نام خانوادگی: امانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر داخلی
نام: مهدی
نام خانوادگی: الهیان
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8730
مستقیم: 31308730 دورنگار:

عنوان شغل: ریاست شبکه بهداشت ودرمان درمیان
نام: محمد شفیع
نام خانوادگی: عثمانی بجد
مدرک تحصیلی: دکتری عمومی
پست الکترونیک: Osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8820
مستقیم: 31308820 دورنگار: 05632125848

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal