پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 20 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول زایشگاه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: سلمانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8772
مستقیم: 31308772 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق عمل
نام: سیده زهرا
نام خانوادگی: رضوی
مدرک تحصیلی: کارشناس اتاق عمل
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8773
مستقیم: 31308773 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اورژانس
نام: مریم
نام خانوادگی: احمدی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8750
مستقیم: 31308750 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بخش
نام: عاطفه
نام خانوادگی: شعبانی نیا
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8780
مستقیم: 31308780 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول رادیولوژی
نام: الهام
نام خانوادگی: خانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8751
مستقیم: 31308751 دورنگار:

عنوان شغل: کارگزین
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: یزدانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8861
مستقیم: 31308861 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آزمایشگاه
نام: احمد
نام خانوادگی: زنگویی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: ahmad.zangouei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8752
مستقیم: 31308752 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول مدارک پزشکی
نام: عالمه
نام خانوادگی: کیوانی
مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک: Atefeh.hosseini@Bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8790
مستقیم: 31308790 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت حرفه ای
نام: محمد عظیم
نام خانوادگی: بهلگردی
مدرک تحصیلی: کاردانی
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8770
مستقیم: 31308770 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محیط
نام: احمد
نام خانوادگی: سلیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8700
مستقیم: 31308700 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد تاسیسات
نام: بهرام
نام خانوادگی: عباسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: Abbasi.64@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 31308770 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درآمد
نام: یاسر
نام خانوادگی: خلیلی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8712
مستقیم: 31308712 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوری اطلاعات
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: خسروی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
پست الکترونیک: i.khosravi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8787
مستقیم: 31308787 دورنگار: 0

عنوان شغل: رابط فناوری اطلاعات
نام: علیرضا
نام خانوادگی: حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات
پست الکترونیک: h.alireza191@gmial.com
تلفن داخلی: 8787
مستقیم: 31308787 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امورمالی
نام: محمد علی
نام خانوادگی: امانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور مالی وحراست
نام: محمد علی
نام خانوادگی: امانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: مدیر داخلی
نام: سیده سمیه
نام خانوادگی: سجادی
مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8730
مستقیم: 31308730 دورنگار:

عنوان شغل: مترون
نام: فرحناز
نام خانوادگی: درویشی
مدرک تحصیلی: لیسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8740
مستقیم: 31308740 دورنگار: 0

عنوان شغل: سرپرست شبکه بهداشت ودرمان درمیان
نام: محمدحسین
نام خانوادگی: جامی
مدرک تحصیلی: دکتری عمومی
پست الکترونیک: Osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8820
مستقیم: 31308820 دورنگار: 05632125848

عنوان شغل: ریاست بیمارستان
نام: محمد شفیع
نام خانوادگی: عثمانی بجد
مدرک تحصیلی: دکتری عمومی
پست الکترونیک: osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 31308820 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal