هيأت كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

تصاوير صعود به قله نصيري كوهستان گنو بندرعباس (استان هرمزگان)

بهمن ماه 1389

 

اعضاي گروه: غلاميان مقدم، افتخاري، كربلائيان، هدايتي فرد، ايوبي، صميمي، مظلوم، قلي زاده، ولي پور، افضليان،
                  ابوالحسن نژاد، اصفيائي، اميرآباديزاده، هنري، رمضاني، مقبولي، حلمي، حسيني، بهداني، رستمي،
                  شايگان، اميني نسب، اقبالي، كريمي، چوپان زاده و ...

 
DSC02482.JPG
DSC02482.JPG
DSC02483.JPG
DSC02483.JPG
DSC02489.JPG
DSC02489.JPG
DSC02505.JPG
DSC02505.JPG
DSC02508.JPG
DSC02508.JPG
DSC02674.JPG
DSC02674.JPG
DSC02679.JPG
DSC02679.JPG
DSC02680.JPG
DSC02680.JPG
DSC02745.JPG
DSC02745.JPG
DSC02747.JPG
DSC02747.JPG
DSC02750.JPG
DSC02750.JPG
DSC02752.JPG
DSC02752.JPG
DSC02753.JPG
DSC02753.JPG
DSC02766.JPG
DSC02766.JPG
DSC02767.JPG
DSC02767.JPG

Page:   1  2 
[ Prev ]      [ Next ]