هيأت كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

طبیعت گردی مدیران دانشگاه درشهرستان فردوس

به مناسبت سالروز فتح خرمشهر و گرامیداشت روز مرد

3 خردادماه 1392

گالري تصاوير

IMG_2937.JPG
IMG_2937.JPG
IMG_2940.JPG
IMG_2940.JPG
IMG_2941.JPG
IMG_2941.JPG
IMG_2944.JPG
IMG_2944.JPG
IMG_2947.JPG
IMG_2947.JPG
IMG_2951.JPG
IMG_2951.JPG
IMG_2958.JPG
IMG_2958.JPG
IMG_2967.JPG
IMG_2967.JPG
IMG_2975.JPG
IMG_2975.JPG
IMG_2982.JPG
IMG_2982.JPG
IMG_2983.JPG
IMG_2983.JPG
IMG_3029.JPG
IMG_3029.JPG
IMG_3030.JPG
IMG_3030.JPG

Page:   1  2 
[ Prev ]      [ Next ]