هيأت كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

كوهپيمايي مسير چهارده - جوزان - بنددره

13 اردیبهشت ماه 1392

گالري تصاوير

اعضاي گروه: امیرآبادی زاده، کربلائیان، نجفی، عابدینی، فاروقی نیا، لشکری، حسینی و ... 

IMG_1736.JPG
IMG_1736.JPG
IMG_1739.JPG
IMG_1739.JPG
IMG_1741.JPG
IMG_1741.JPG
IMG_1742.JPG
IMG_1742.JPG
IMG_1744.JPG
IMG_1744.JPG
IMG_1746.JPG
IMG_1746.JPG
IMG_1756.JPG
IMG_1756.JPG
IMG_1761.JPG
IMG_1761.JPG
IMG_1764.JPG
IMG_1764.JPG
IMG_1765.JPG
IMG_1765.JPG
IMG_1767.JPG
IMG_1767.JPG
IMG_1769.JPG
IMG_1769.JPG
IMG_1771.JPG
IMG_1771.JPG
IMG_1772.JPG
IMG_1772.JPG
IMG_1774.JPG
IMG_1774.JPG
IMG_1778.JPG
IMG_1778.JPG
IMG_1786.JPG
IMG_1786.JPG
IMG_1787.JPG
IMG_1787.JPG

Page:   1  2  3 
[ Prev ]      [ Next ]