گروه كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

به مناسبت روز تربیت بدنی و هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

28 مهرماه 1391

 
IMG_6087.JPG
IMG_6087.JPG
IMG_6095.JPG
IMG_6095.JPG
IMG_6097.JPG
IMG_6097.JPG
IMG_6098.JPG
IMG_6098.JPG
IMG_6101.JPG
IMG_6101.JPG
IMG_6102.JPG
IMG_6102.JPG
IMG_6107.JPG
IMG_6107.JPG
IMG_6109.JPG
IMG_6109.JPG
IMG_6111.JPG
IMG_6111.JPG
IMG_6112.JPG
IMG_6112.JPG
IMG_6119.JPG
IMG_6119.JPG
IMG_6130.JPG
IMG_6130.JPG
IMG_6131.JPG
IMG_6131.JPG
IMG_6135.JPG
IMG_6135.JPG
IMG_6141.JPG
IMG_6141.JPG
IMG_6146.JPG
IMG_6146.JPG
IMG_6147.JPG
IMG_6147.JPG
IMG_6149.JPG
IMG_6149.JPG
IMG_6155.JPG
IMG_6155.JPG
IMG_6165.JPG
IMG_6165.JPG
IMG_6169.JPG
IMG_6169.JPG

Page:   1  2  3  4 
[ Prev ]      [ Next ]