گروه كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

به مناسبت روز تربیت بدنی و هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

28 مهرماه 1391

 

IMG_6024.JPG
IMG_6024.JPG
IMG_6026.JPG
IMG_6026.JPG
IMG_6028.JPG
IMG_6028.JPG
IMG_6030.JPG
IMG_6030.JPG
IMG_6033.JPG
IMG_6033.JPG
IMG_6034.JPG
IMG_6034.JPG
IMG_6037.JPG
IMG_6037.JPG
IMG_6042.JPG
IMG_6042.JPG
IMG_6043.JPG
IMG_6043.JPG
IMG_6044.JPG
IMG_6044.JPG
IMG_6045.JPG
IMG_6045.JPG
IMG_6056.JPG
IMG_6056.JPG
IMG_6058.JPG
IMG_6058.JPG
IMG_6059.JPG
IMG_6059.JPG
IMG_6061.JPG
IMG_6061.JPG
IMG_6070.JPG
IMG_6070.JPG
IMG_6073.JPG
IMG_6073.JPG
IMG_6077.JPG
IMG_6077.JPG
IMG_6079.JPG
IMG_6079.JPG
IMG_6080.JPG
IMG_6080.JPG
IMG_6081.JPG
IMG_6081.JPG

Page:   1  2  3  4 
[ Prev ]      [ Next ]