گروه كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

صعود به قله چهل چشمه (کردستان - دیواندره)

16 تا 24 شهريورماه 1391

 اعضاي گروه: ابوالحسن نژاد، افتخاری، غلامیان مقدم، بیدختی، نجفی، امیرآبادیزاده، قلی زاده، ولیپور مطلق، کربلائیان، هدایتی

 

DSC01166.JPG
DSC01166.JPG
DSC01167.JPG
DSC01167.JPG
DSC01173.JPG
DSC01173.JPG
DSC01180.JPG
DSC01180.JPG
DSC01763.JPG
DSC01763.JPG
DSC01774.JPG
DSC01774.JPG
DSC01776.JPG
DSC01776.JPG
DSC01784.JPG
DSC01784.JPG
DSC01786.JPG
DSC01786.JPG
DSC01810.JPG
DSC01810.JPG
DSC01817.JPG
DSC01817.JPG
DSC01825.JPG
DSC01825.JPG
DSC01831.JPG
DSC01831.JPG
DSC01838.JPG
DSC01838.JPG
DSC01886.JPG
DSC01886.JPG
DSC01890.JPG
DSC01890.JPG
DSC01896.JPG
DSC01896.JPG
DSC01918.JPG
DSC01918.JPG

Page:   1  2  3  4  5 
[ Prev ]      [ Next ]