عناوین کارگاه های پیش بینی شده در نیمسال جاری

برنامه كارگاه هاي نيمسال اول 97-96 دانشكده پرستاري و مامائي

 

رديف

نام كارگاه

گروه آموزشي

دبير اجرايي

تاريخ

1

ارتقاء كيفيت خدمات و حاكميت باليني

كليه گرووهاي ارشد ترم 1

خانم مهرپويا

96/7/9

2

مباني بهداشت

ترم 3 پرستاري

خانم يونسي

96/6/27 لغايت96/6/29

3

ايمني بيمار

ترم 1 ارشد روان و اورژانس

خانم بياباني

96/8/11

4

مهارتهاي ارتباطي

كليه گروههاي ارشد ترم 1

خانم مهرپويا

متعاقبا اعلام ميشود

5

اخلاق حرفه اي

ترم 5 پرستاري

خانم بهرامي

96/7/20

6

ايمني مددجو

ترم 3 پرستاري

خانم سلماني مود

96/9/2

7

كارگاه پويايي گروه

ترم 1 و 3 پرستاري و ارشد سلامت جامعه

خانم يونسي

متعاقبا اعلام ميشود

8

كارگاه اعتباربخشي

ترم 7 پرستاري

خانم بياباني

96/9/2

9

جايگاه پرستار در برنامه پزشك خانواده

ترم 7 پرستاري

خانم بياباني

96/9/22

10

آشنايي با مخاطرات شغلي

ترم 7 پرستاري

خانم مقرب

96/10/7

11

زايمان فيزيولوژيك

ترم 7 مامايي

خانم سلطاني

96/6/30

12

فن آوري اطلاعات

ترم 1 دكتري

دكتر بيدختي


13

نگارش متون علمي

ترم 1 دكتري

دكتر نخعي


 14  مهارت هاي ارتباطي  
 ترم 2 پرستاري
 خانم خزاعي
 96/11/14
 15  كنترل عفونت  
 ترم 2 پرستاري
 خانم خزاعي
 21،22،23 فروردين 97
 16  دارو شناسي
 ترم 2 پرستاري
 خانم خزاعي
 18،19 ارديبهشت 97
 17 جشن روپوش سفيد
ترم 2 پرستاري
خانم بهرامي
96/11/14

 

 

3146
1398/09/05
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal